Tilgængelighedserklæring

Sundhedsdatastyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://pro-danmark.dk/da tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://pro-danmark.dk/da?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Sundhedsdatastyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://pro-danmark.dk/da

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har i samarbejde med en ekstern leverandør foretaget en automatiseret test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter i Word, Excel, PowerPoint eller PDF
  Vi har en række rapporter og vejledninger på hjemmesiden, der er udarbejdet i PDF, og enkelte udarbejdet i Word, Excel eller PowerPoint, som ikke er tilstrækkeligt tilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Meget lange og komplekse dokumenter og ældre, scannede dokumenter
  Enkelte dokumenter vil være så krævende at gøre webtilgængelige, at det vurderes at være uforholdsmæssig stor byrde - enten fordi de er meget lange og komplekst opbyggede, eller fordi de er scanninger af meget gamle originale dokumenter.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på hjemmesiden før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 gøres ikke tilgængelige, medmindre de vurderes som værende væsentlige for administrative processer, fx vejledninger til selvbetjeningsløsninger.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har nedskrevet og vedligeholder løbende en række grundprincipper for hjemmesiden, hvori der bl.a. er fokus på alternativ tekst, formatering af overskrifter, sigende linktitler m.m., der har betydning for webtilgængelighed. Vi har i efteråret 2023 indkøbt værktøjet Assist Pro, der kan hjælpe os med at gøre dokumenterne webtilgængelige og sikre, at dokumenter, vi lægger på i fremtiden, er webtilgængelige. I første omgang arbejder vi på, at alle nye eller opdaterede dokumenter, der lægges på hjemmesiden efter 1. februar 2024, skal være gjort så webtilgængelige som muligt med Assist Pro. Samtidig har vi fået opdateret styrelsens skabeloner, så dokumenter, der er oprettet i de nye skabeloner, som udgangspunkt er webtilgængelige. Værktøjet Assist Pro har dog nogle begrænsninger, som betyder, at det ikke er alle dokumenter, der bliver fuldt webtilgængelige ved brug af værktøjet. Vi har gjort Dania Software, som udbyder værktøjet, opmærksom på de udfordringer, vi er stødt på, og regner med, at fremtidig udvikling af værktøjet vil løse problemet. Næste skridt vil være at se på de ældre dokumenter og mulighederne for at gøre dem webtilgængelige. Vi vil desuden fremover stille krav til leverandører om, at dokumenter, de udarbejder for os, skal leveres i webtilgængelig udgave.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.