Tilgængelighedserklæring

Professionshøjskolen VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://praktik.via.dk/Sider/default.aspx tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://praktik.via.dk/Sider/default.aspx?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Professionshøjskolen VIA University College, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://praktik.via.dk/Sider/default.aspx

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves Accessibility Tool

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Alt ikke-tekstbaseret indhold, der præsenteres for brugeren, har tilknyttet et tekstbaseret alternativ, som har samme formål. Det er ikke tilfældet.
 • 1.3.1 Information og relationer
  Information, struktur, og relationer der formidles via præsentationen, kan bestemmes programmeringsmæssigt eller er tilgængelige som tekst. Tomme overskrifter. Hjemmesiden indeholder én eller flere "tomme" overskrifter (overskriftstags uden tekstindhold). Det skjulte element har et fokuserbart indhold. Et sideelement med attributten aria-hidden="true" indeholder fokuserbare elementer (elementer, der kan modtage fokus fra et tastatur).
 • 1.4.3 Kontrast (minimum)
  Den visuelle præsentation af tekst og billeder af tekst skal have et kontrastforhold på mindst 4,5:1. Farvekontrast er utilstrækkelig. Farven på tekst og farven på baggrunden står ikke i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden
 • 2.1 Tilgængelig via tastatur
  Alle indholdets funktionaliteter kan betjenes via en tastaturgrænseflade uden at der er behov for specifik tidsindstilling af individuelle tastetryk, undtaget tilfælde, hvor den underliggende funktionalitet kræver input, der er afhængige af at kunne følge hele rækken af brugerens bevægelser og ikke blot slutpunkterne. Det er ikke tilfældet.
 • 1.2 Tidsafhængige medier
  Der findes ikke tekstlige beskrivelser af tidsafhængige medier såsom lyd- og videoindhold.
 • 1.4.4. Resize text
  Besøgende skal kunne skalere tekst til 200 % uden at miste nogen oplysninger. Tekst afkortes, når størrelsen tilpasses.
 • 1.4.8 Visuel præsentation
  Ujævn tekstafstand. Tekst bør ikke blive "justeret" (tilpasset til begge margener). Den bør i stedet for blive justeret til venstre, til højre eller til midten.
 • 2.4.4 Formål med links (i kontekst)
  Link uden tekstalternativ. Formålet med ethvert link kan bestemmes ud fra link-teksten alene eller ud fra link-teksten sammen med den link-kontekst, der er programmeringsmæssigt bestemt, undtaget herfra er tilfælde, hvor linkets formål vil forekomme flertydigt for alle brugere.
 • 4.1.1 Parsing
  I indhold, der er implementeret ved hjælp af opmærkningssprog, har elementerne komplette start- og sluttags, elementerne er indlejrede efter deres specifikationer, de indeholder ikke attribut-dubletter og ID’er er unikke; undtagen hvor specifikationerne tillader det. Element-id er ikke entydigt, dvs. at det samme ID er brugt på to forskellige elementer på siden.
 • 5.2.5 Non-inferens
  Beholder element er tomt Hvis teknologier anvendes på en måde, der ikke er tilgængelighedsunderstøttet, eller hvis de anvendes på en måde, der ikke overholder kravene, blokerer de ikke for brugerens evne til at få adgang til resten af siden. Nogle roller er designet til at indeholde andre roller. Dette element har denne type rolle, men det indeholder ingen elementer, der kræver en ejer. Roller giver oplysninger om indholdsstruktur, og hvordan sideelementerne passer sammen.
 • 5.2.6 Påkrævet kontekst role
  Rollen er ikke i den påkrævede kontekst Der er angivet role for dette sideelement, der kun giver mening i sammenhæng med en anden role. Roller giver oplysninger om indholdsstruktur, og hvordan sideelementerne passer sammen. Nogle roller afhænger af andre roller for at skabe sammenhæng

Uforholdsmæssig stor byrde

 • 1.2.1 Rent lydindhold (audio only) og rent videoindhold (video only) (forudindspillet)
  Det er en uforholdsmæssig stor byrde, hvis vi skal transskribere al gammelt lyd- og videoindhold, der ligger på VIAs hjemmesider, produceret før september 2020. Fejlen forventes ikke udbedret, men vi transskriberer fremadrettet al video og lydmateriale.
 • Gamle pdf’er og studieordninger er ikke optimeret.
  Mange af vores uddannelser har gamle studieordninger liggende, som de facto ikke bliver efterspurgt eller læst. Filerne bliver ikke optimeret, idet nye studerende optages på nye tilgængeliggjorte studieordninger. Det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at optimere mere end 100 filer.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Analysen beror på en teknisk analyse udført med Siteimproves Accessibility værktøj NextGen. Vi har fokus på at forbedre webtilgængeligheden på samtlige af VIAs websites. Vi forventer at få ny platform til praktik.via.dk i løbet af 2022/2023. For hvert enkelt site er der udarbejdet en plan for at løse de tekniske fejl. Der kan dog forekomme redaktørfejl, som ikke er medtaget her, idet disse fejl opstår løbende. En redaktørfejl kan eksempelvis være: Fejl i overskrifthierarkiet eller Link uden tekstalternativ. Vi tilstræber en fortsat uddannelse af vores redaktører for at sikre et kontinuerligt fokus på udbedring af disse fejl.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.