Tilgængelighedserklæring

Horsens Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://plejecentre.horsens.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://plejecentre.horsens.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Horsens Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://plejecentre.horsens.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv foretaget evaluering af pdf-dokumenter, mens vi benytter Siteimprove til at evaluere html på websitet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Pdf-dokumenter
  Sådan sikrer vi dokumenter, der er lagt på inden skæringsdatoen den 23. september 2020: Pdf-dokumenter overholder på nuværende tidspunkt ikke tilgængelighedskravene. En løsning til udbedring af dokumenter er undervejs, så de mest besøgte pdf-dokumenter samt de dokumenter, der vurderes vigtige for aktive administrative processer bliver tilgængelighedssikret eller i nogle filfælde bliver forsynet med en bestil-knap, så en bruger kan bestille dokumentet ved behov. Dokumenter, der ikke er forsynet med en bestil-knap tilbyder vi også at levere i en tilgængelig version, hvis det efterspørges. Sådan sikrer vi pdf-dokumenter fremover: Vi sikrer dokumenter i de programmer, hvor de oprettes og alle vores skabeloner bliver desuden sikret. Nogle af de mest komplicerede dokumenter får muligvis en bestil-knap, så brugeren kan bestille dokumentet ved behov. Se punktet om initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed for yderligere information.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Pdf-dokumenter med lave eller ingen besøgstal (gælder kun indtil skæringsdatoen)
  Vi har et stort antal pdf-dokumenter, hvor omkostningerne ved at gøre dem tilgængelige vil være høje, og hvor det anslås, at kun et meget lille antal mennesker vil benytte dem. I stedet tilbyder vi at levere en tilgængelig version af dokumentet, hvis det efterspørges.

Ikke omfattet af loven

 • Pdf-dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Pdf-dokumenter lagt på websitet før 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Kortmateriale, der ikke er til navigationsbrug, men til geografisk brug.
  Kort til geografisk brug bliver ikke tilgængelighedssikret.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi gennemgår vores websites på manuel vis og anvender Siteimprove til at analysere og finde tilgængelighedsfejl, så vi løbende kan forbedre webtilgængeligheden. Pdf-dokumenter: Vi har udvalgt et stort antal pdf-dokumenter, som brugeren kan bestille som tilgængelig version og tilbyder desuden, at man kan bestille andre dokumenter ved behov. Værktøjer til redaktører: Vi har anskaffet os værktøjer til sikring af alle fremtidige pdf’er og laver en plan, der derudover sikrer os ekstern hjælp i det omfang, det er nødvendigt. Sikring af skabeloner: Vi er i gang med at sikre de skabeloner, vi benytter på tværs af organisationen, så redaktører fremover kan skabe et tilgængeligt pdf-dokument.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.