Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet http://www.ouh.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.ouh.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.ouh.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Odense Universitetshospital har selv evalueret webstedet ved hjælp blandt andet af Siteimprove

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Organisationsdiagram
  OUH har få sider, der indeholder organisationsdiagrammer der ikke er gjort tilgængelige. I videst muligt omfang sørger vi for at siderne også indeholder tekst om diagrammet.
 • Formularer
  På OUH.dk findes der indlejrede formularer, der ikke er tilgængelig idet regionens nuværende formularsystem ikke kan generere tilgængelige formularer. Problemet forventes løst ved omlægning af formularer til nyt system i løbet af 2022.
 • Pjecer
  OUH linker til hospitalets patientinformationer (Pjecer) iPaper. Editoren i systemet der generere pjecerne har ikke værktøjer til at tilgængelig gøre pjecerne. Region Syddanmark er netop i proces med at finde en ny løsning der kan generer og præsenterer pjecerne så de lever op til tilgængelighedskravet.
 • Henvisnings- og rekvisitionssedler
  OUH har henvisnings- og rekvisitionssedler, der skal udskrive og udfyldes manuelt derfor opfylder de ikke tilgængelighedskravet.
 • Generelle PDF'er
  OUH har PDFér, der indeholder forskningsresultater og statistikker der ikke er tilgængeliggjorte.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Organisationsdiagram
  Organisationsdiagrammer er ikke gjort tilgængelig, idet byrden er uforholdsmæssig stor, når vi ser statistik for besøgende.
 • Generelle PDFér
  Forskningsresultater og statistikker er ikke gjort tilgængelige, det byrden er uforholdsmæssig stor, når vi ser statistik for besøgende.

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

På OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus har vi altid fokus på tilgængelighed samt fokus på brugervenlighed. Vi arbejder løbende på at forbedre indholdet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.