Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for It og Læring forpligter sig til at gøre webstedet https://www.optagelse.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.optagelse.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for It og Læring, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.optagelse.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt analyseværktøjet WAVE til at undersøge tilgængeligheden på Optagelse.dk.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontrasten er ikke høj nok (Very low contrast)
  Gælder for borgervendte sider for ungdomsuddannelser og 10. klasse og borgervendte sider for KOT-ansøgere. Kontrasten på Optagelse.dk er ikke høj nok. F.eks. i forbindelse med filtrering på uddannelsessteder der aktuelt ikke har udbud og derfor er disabled. 1.4.3 Kontrast (minimum) (niveau AA).
 • Ødelagt ARIA reference (Broken ARIA reference)
  Gælder for borgervendte sider for ungdomsuddannelser og 10. klasse og borgervendte sider for KOT-ansøgere. ARIA referencen eksisterer men har ikke tilkoblet et formål. 2.1.1 Tastatur (niveau A) 4.1.2 Navn, rolle værdi (niveau A).
 • Tomme knapper (empty button)
  Gælder for sider til medarbejdere i sektoren. Der er knapper i optagelse.dk, der mangler forklarende tekst. 1.1.1 (niveau A) Ikke-tekstbaseret indhold 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (niveau A).
 • Manglende etiketter (missing form label)
  Gælder for arbejdsværktøjer for medarbejdere internt i STIL og borgervendte sider for KOT-ansøgere. Visse formularer mangler etiketter til forklarende tekst. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (Niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (Niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (Niveau A).
 • Flere etiketter (multiple form labels)
  Gælder for arbejdsværktøjer for medarbejdere internt i STIL. Nogle søgefelter har mere end én beskrivende etiket tilknyttet. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (niveau A).
 • Ødelagt ARIA menu (broken ARIA menu)
  Gælder for borgervendte sider for KOT-ansøgere. I optagelse.dk, er der menuer der ikke indeholder de påkrævede menupunkter. 2.1.1 Tastatur (niveau A) 4.1.2 Navn, rolle, værdi (niveau A).
 • Tomme links (empty links)
  Gælder for borgervendte sider for KOT-ansøgere. Nogle links indeholder ingen tekst og er dermed tomme. Andre steder er links-funktionen brugt forkert og indsat uden at være et link. 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (niveau A).
 • Link-billede mangler alternativ tekst (Linked image missing alternative text)
  Gælder for borgervendte sider for KOT-ansøgere. Billede-ikoner, der fungerer som links, vises flere steder og mangler alternative tekster, der beskriver funktionen af linket. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (niveau A)
 • Tomme tabeloverskrifter (empty tabel header)
  Gælder for borgervendte sider for KOT-ansøgere. Der er tabeller uden en tabeloverskrift. 1.3.1 Information og relationer (niveau A).
 • Mistænksom alternativ tekst (suspicious alternative text)
  Gælder borgervendte sider for ungdomsuddannelser og 10. klasse. Nogle logoer og andet ikke-tekstbaseret indhold på optagelse.dk har ikke tilknyttet et tekstbaseret alternativ. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A)
 • Overflødige links (Redundant link)
  Gælder borgervendte sider for ungdomsuddannelser og 10. klasse, sider til medarbejdere i sektoren og arbejdsværktøjer for medarbejdere internt i STIL. Flere steder på Optagelse.dk er der links, der refererer til den samme URL. Dette gælder blandt andet link i forbindelse med cookie beskrivelse. 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (niveau A).
 • Link til PDF (Link to PDF)
  Gælder borgervendte sider for ungdomsuddannelser og 10. klasse, sider til medarbejdere i sektoren, arbejdsværktøjer for medarbejdere internt i STIL og borgervendte sider for KOT-ansøgere. På Optagelse.dk linkes der til pdf, hvorved tilgængeligheden ikke kan bekræftes. 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (niveau A).
 • Tabindex
  Gælder borgervendte sider for ungdomsuddannelser og 10. klasse og borgervendte sider for KOT-ansøgere. Hvis der er en naturlig navigations rækkefølge på siden, er tabindex overflødigt. Efter indsætning af vores nye chatbot har vi introduceret Tabindex. 2.4.3 Fokusrækkefølge (niveau A).
 • Mulig overskrift (possible heading)
  Gælder borgervendte sider for ungdomsuddannelser og 10. klasse og arbejdsværktøjer for medarbejdere internt i STIL. Ikke alle tekster, der synes at være overskrifter er ikke formateret som overskrift. 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.1 Spring over blokke (niveau A) + 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA)
 • Niveauer i overskrifter er ikke fulgt (Skipped heading level)
  Gælder borgervendte sider for ungdomsuddannelser og 10. klasse og arbejdsværktøjer for medarbejdere internt i STIL. Niveauerne i overskrifterne på optagelse.dk er ikke fulgt og springer "forkert" i overskriftniveau. Dette kan være problematisk, når man f.eks. anvender tastaturnavigation. 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.1 Spring over blokke (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA)
 • Overflødig titel tekst (Redundant title text)
  Gælder borgervendte sider for ungdomsuddannelser og 10. klasse, sider til medarbejdere i sektoren, arbejdsværktøjer for medarbejdere internt i STIL og borgervendte sider for KOT-ansøgere. På Optagelse.dk er titelteksten flere steder den samme som anden tekst på siden. Det ses blandt andet på Optagelse.dk logoet i headeren. Dermed er dette gældende for alle sider. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.4.13 Indhold ved svævepegning (hover) eller fokus (niveau AA)
 • Manglende grupperinger (missing fieldset)
  Gælder borgervendte sider for ungdomsuddannelser og 10. klasse, sider til medarbejdere i sektoren og borgervendte sider for KOT-ansøgere. På Optagelse.dk er der relateret tjekbokse, der ikke er grupperet. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (niveau A).
 • Valgbart element mangler etiket (select missing label)
  Gælder for sider til medarbejdere i sektoren og arbejdsværktøjer for medarbejdere internt i STIL. På optagelse.dk er der valgbare elementer, drop-down menuer, der ikke har en beskrivende etiket tilknyttet. 1.3.1 Information og relationer (niveau A) + 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA) + 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (niveau A)
 • Manglende tabeltekster (possble table caption)
  Gælder for sider til medarbejdere i sektoren. På Optagelse.dk findes der tabeltekst, som ikke referer til en tabel. 1.3.1 Information og relationer (niveau A).
 • Forældreløse etiketter (orphaned form label)
  Gælder for sider til medarbejdere i sektoren, arbejdsværktøjer for medarbejdere internt i STIL og borgervendte sider for KOT-ansøgere. Visse etiketter er ikke korrekt tilknyttet og er dermed "forældreløse". Etiketterne formidler dermed ikke funktionalitet eller information om etiketten til brugeren. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (niveau A).
 • Understreget tekst (underlined text)
  Gælder for sider til medarbejdere i sektoren. I optagelse.dk er der download link, der ikke er formateret som link, og derfor vil fremgå som understreget tekst for en skærmoplæser. 2.4.4 Formål med link (i kontekst) (niveau A).
 • Etiketter mangler for søgefelt (Unlabeled form control with title)
  Gælder for arbejdsværktøjer for medarbejdere internt i STIL. Nogle søgefelter har ikke tilknyttet en beskrivende etiket. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (niveau A)
 • Lille skriftstørrelse (very small text)
  Gælder for borgervendte sider for KOT-ansøgere. På Optagelse.dk fremkommer der tekst i meget lille skriftstørrelse. 1.4.4 Ændring af tekststørrelse (niveau AA).
 • Overflødig alternativ tekst (redundant alternative text)
  Gælder for borgervendte sider for KOT-ansøgere. Den alternative tekst til et billede eller link er den samme som en nærliggende tekst og er derfor overflødig. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A).
 • Manglende sideafsnit (no page regions)
  Gælder for borgervendte sider for KOT-ansøgere. Visse sider i optagelse.dk har ikke sideregioner. Sideregioner markerer vigtigt indhold på en side. Manglende sideregioner kan derfor være et problem i forhold til manglende tydeliggørelse af vigtigt indhold. 1.3.1 information og relationer (niveau A) 2.4.1 spring over blokke (niveau A)
 • Adgangsnøgle (access key)
  Gælder for borgervendte sider for KOT-ansøgere. Adgangsnøgler giver mulighed for at definere genvejstaster til websideelementer. Adgangsnøgler er ofte i konflikt med genvejstaster til brugere eller hjælpemidler og bør undgås eller implementeres med omhu. 2.4.1 Manglende sideregioner (niveau A)
 • Tabellayout (layout table)
  Gælder for borgervendte sider for KOT-ansøgere. Tabellayout medfører navigationsproblem på KOT ansøgerflow. 1.3.1 information og relationer (niveau A) 1.3.2 Meningsfuld rækkefølge (niveau A).

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I forbindelse med nyudvikling på Optagelse.dk, anvender vi kode og komponenter fra Det Fælles Designsystem (FDS, designsystem.dk) for at opnå en højere grad af webtilgængelighed. Test af tilgængelighed er en del af den samlede teststrategi og gennemføres som manuelle test. Registrerede fejl i eksisterende kode håndteres i henhold til sitets udviklingsplan. Den løbende relancering af Optagelse.dk medfører at sitet gradvist opnår en højere og højere grad af opfyldt webtilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.