Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for It og Læring forpligter sig til at gøre webstedet https://www.optagelse.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.optagelse.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for It og Læring, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.optagelse.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt analyseværktøjet WAVE til at undersøge tilgængeligheden på Optagelse.dk.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontrasten er ikke høj nok (Very low contrast)
  Kontrasten på Optagelse.dk er ikke høj nok. 1.4.3 Kontrast (minimum) (niveau AA)
 • Tomme links (empty link)
  Nogle links indeholder ingen tekst og er dermed tomme. Andre steder er links-funktionen brugt forkert og indsat uden at være et link. 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (niveau A)
 • Manglende etiketter (Missing form label)
  Visse formularer mangler etiketter til forklarende tekst. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (Niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (Niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (Niveau A)
 • Tomme etiketter (empty form label)
  Der er etiketter i optagelse.dk, som ikke har noget indhold og mangler forklarende tekst. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (Niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (niveau A)
 • Tomme tabeloverskrifter (empty tabel header)
  Der er tabeller uden en tabeloverskrift. 1.3.1 Information og relationer (niveau A)
 • Ødelagt ARIA reference (Broken ARIA reference)
  ARIA referencen eksisterer men har ikke tilkoblet et formål. 2.1.1 Tastatur (niveau A) 4.1.2 Navn, rolle værdi (niveau A)
 • Overflødig alternativ tekst (Redundant alternative text)
  Den alternative tekst til et billede eller link er den samme som en nærliggende tekst og er derfor overflødig. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A)
 • Forældreløse etiketter (Orphaned form label)
  Visse etiketter er ikke korrekt tilknyttet og er dermed "forældreløse". Etiketterne formidler dermed ikke funktionalitet eller information om etiketten til brugeren. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (niveau A)
 • Niveauer i overskrifter er ikke fulgt (Skipped heading level)
  Niveauerne i overskrifterne på optagelse.dk er ikke fulgt og springer "forkert" i overskriftniveau. Dette kan være problematisk, når man f.eks. anvender tastaturnavigation. 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.1 Spring over blokke (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA)
 • Manglende tabeltekster (Possible tabel caption)
  På Optagelse.dk findes der tabeltekst, som ikke referer til en tabel. 1.3.1 Information og relationer (niveau A)
 • Ødelagte links til samme side (Broken same-page link)
  På Optagelse.dk findes der link, som refererer til et andet sted på samme side, som ikke virker. 2.1.1. Tastatur (niveau A)
 • Overflødige links (Redundant link)
  Flere steder på Optagelse.dk er der links, der refererer til den samme URL. Dette gælder blandt andet link til hjælpetekster, som er ens flere steder på samme side. 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (niveau A)
 • Understreget tekst (Underlined text)
  Flere steder på Optagelse.dk anvendes der understreget tekst, hvilket indikerer, at der er tale om links. Der skal derfor ikke bruges understreget tekst til at lave fremhævelser. 1.4.1 Anvendelse af farve (niveau A)
 • Overflødig titel tekst (Redundant title text)
  På Optagelse.dk er titelteksten flere steder den samme som anden tekst på siden. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.4.13 Indhold ved svævepegning (hover) eller fokus (niveau AA)
 • Manglende grupperinger (Missing fieldset)
  På Optagelse.dk er der relateret tjekbokse, der ikke er grupperet. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (niveau A)
 • Link til pdf (Link to pdf)
  Optagelse.dk linker til pdf, hvorved tilgængeligheden ikke kan bekræftes. 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (niveau A)
 • Lille skriftstørrelse (Very small text)
  På Optagelse.dk fremkommer der tekst i meget lille skriftstørrelse. 1.4.4 Ændring af tekststørrelse (niveau AA)
 • Tabellayout (Layout table)
  Tabellayout er brugt til at opbygge sidestruktur. 1.3.1 information og relationer (niveau A) 1.3.2 Meningsfuld rækkefølge (niveau A)

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I forbindelse med nyudvikling på Optagelse.dk, anvender vi kode og komponenter fra Det Fælles Designsystem (FDS, designsystem.dk) for at opnå en højere grad af webtilgængelighed. Test af tilgængelighed er en del af den samlede teststrategi og gennemføres som manuelle test. Registrerede fejl i eksisterende kode håndteres i henhold til sitets udviklingsplan.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.