Tilgængelighedserklæring

Professionshøjskolen VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://openworkshop.via.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://openworkshop.via.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Professionshøjskolen VIA University College, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://openworkshop.via.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves værktøj.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Rolle med underforstået skjult indhold har tastaturfokus (4.1.2)
  Nogle elementer har en rolle, der indebærer, at deres interne struktur skal være skjult for hjælpeteknologier. Med andre ord har deres underelementer en præsentationsrolle. Hvis et underelement har tastaturfokus, skal det flyttes uden for rollen 'presentation'. Skærmlæsere ignorerer alt indhold med rollen presentation. Hvis dette omfatter fokuserbare underelementer, annonceres disse ikke for brugeren, som kan gå glip af vigtige oplysninger.
 • Teksten er ikke medtaget i et ARIA-tag.
  Alt tekstindhold, der kan opfattes af brugeren, skal medtages i et ARIA-tag. Tekstindhold, der kan opfattes af brugere, refererer til tekst, der kan opfattes af brugere af hjælpemidler – hvoraf noget kan være usynligt for seende brugere.
 • Farvekontrasten opfylder ikke minimumskravene til kontrast / Farvekontrasten opfylder ikke det forbedrede krav (1.4.3 & 1.4.6)
  Der er ikke tilstrækkelig farvekontrast mellem teksten og baggrunden til at opfylde at opfylde minimumskravet til kontrast, ej heller til krav til forbedret kontrast. Tekst- og baggrundsfarver, der er i konflikt eller har for lidt kontrast i forhold til hinanden, kan forårsage læsbarhedsproblemer for farveblinde eller svagtseende brugere.
 • Linjehøjde er under minimumsværdi (1.4.8).
  Line-height for afsnit skal være mindst 1,5 gange skriftstørrelsen. Når tekstlinjer er for tæt på hinanden, bliver teksten vanskeligere at læse. Det kan påvirke dit websites anvendelighed for alle brugere – men især for brugere, der er svagtseende eller har dysleksi.
 • Element-id'erne er ikke entydige (4.1.1)
  To eller flere elementer på siden har samme id-værdi. Disse skal være entydige. I indhold, der er implementeret ved hjælp af opmærkningssprog, har elementerne komplette start- og sluttags, elementerne er indlejrede efter deres specifikationer, de indeholder ikke attribut-dubletter og ID’er er unikke; undtagen hvor specifikationerne tillader det.
 • Beholderelementet er tomt (5.2.5)
  Roller giver oplysninger om indholdsstruktur, og hvordan sideelementerne passer sammen. Nogle roller er designet til at indeholde andre roller. Dette element har denne type rolle, men det indeholder ingen elementer, der kræver en ejer.
 • Indhold mangler efter overskrift
  Overskrifter bruges til at strukturere indhold i et hierarki. Dette hjælper brugerne med at vide, hvor de skal starte, og hvordan indholdsafsnit relaterer sig til hinanden. Indhold skal vises som forventet, herunder mellem overskrifter på samme niveau og efter det sidste afsnit eller den sidste sideoverskrift. Vi har eksempelvis sider, hvor der ligger en H2 overskrift efterfulgt af en ny H2 overskrift, hvor der ikke er brødtekst imellem.
 • Skriftstørrelsen er fast (1.4.8).
  Svagtseende brugere ønsker måske at justere standardskriftstørrelsen i deres browser for at gøre læsningen nemmere. Faste skriftstørrelser tilsidesætter disse indstillinger i nogle browsere. Derfor er det bedst at bruge en relativ længdeenhed for font-size, f.eks. em eller %.
 • Linjehøjden er fast (1.4.8)
  Svagtseende personer bliver muligvis nødt til at zoome ind på tekst for at kunne læse den. Når linjehøjden er fast, skaleres den ikke proportionalt med teksten – hvilket påvirker både sidens læsbarhed og æstetik. Det er bedst at angive en linjehøjde, der er relativ i forhold til skriftstørrelsen, så de skaleres sammen.
 • Indikator for tastaturfokus mangler (2.4.7)
  Fokusindikatorer hjælper tastaturbrugere med at fortælle, hvilket element på en side der modtager input fra tastaturet. Den vises som en visuel markør – som et omrids eller en fremhævning – der flytter sig med tastaturfokus. Hvis fokusindikatoren skjules for en tastaturbruger, svarer det lidt til at skjule markøren for en musebruger!
 • Tjener sideafsnit med samme navn det samme formål?
  Når forskellige funktioner på et website har entydige og beskrivende navne, kan brugere af hjælpeteknologi hurtigt finde vigtigt indhold. For eksempel bør to forskellige navigationsstrukturer med samme landemærke have forskellige navne for at kunne skelne imellem dem.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Analysen beror på en teknisk analyse udført med Siteimproves Accessibility værktøj NextGen. Vi har fokus på at forbedre webtilgængeligheden på samtlige af VIAs websites. For hvert enkelt site er der udarbejdet en plan for at løse de tekniske fejl. Der kan dog forekomme redaktørfejl, som ikke er medtaget her, idet disse fejl opstår løbende. En redaktørfejl kan eksempelvis være: Fejl i overskrifthierarkiet eller Link uden tekstalternativ. Vi tilstræber en fortsat uddannelse af vores redaktører for at sikre et kontinuerligt fokus på udbedring af disse fejl. Vi håber at kunne udbedre disse fejl i løbet af 2023.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.