Tilgængelighedserklæring

Danske Regioner forpligter sig til at gøre webstedet https://okportal.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://okportal.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Danske Regioner, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://okportal.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har evalueret webstedet i forbindelse med nyetablering.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Ikke udfyldt

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-filer
  okportal.dk er et subsite til regioner.dk og producerer og udgiver løbende en større mængde pdf-filer. På okportal.dk ligger der ca. 4.000 både aktive og historiske dokumenter i pdf-format, og der vil fremover løbende blive lagt nye pdf-dokumenter på portalen. OK-Portalen anvendes af ledere og medarbejdere i regioner og kommuner, der administrerer løn- og praksisområdet. Da en tilgængeliggørelse af alle pdf-dokumenter vil give en uforholdsmæssig stor organisatorisk og økonomisk byrde, samt kræve mange ressourcer i forhold til den forventede efterspørgsel, vil pdf-dokumenter ikke blive tilgængeliggjort, jf. § 3, stk. 2, i tilgængelighedsloven. I stedet kan man kontakte regioner@regioner.dk, hvis man har brug for at få tilgængeliggjort en eller flere pdf-dokumenter på ok.portal.dk, hvorefter Danske Regioner vil sørge for at levere pdf’en i en tilgængelig version. Danske Regioner har ikke siden OK-Portalens ikrafttræden modtaget nogen henvendelser om at få tilgængeliggjort pdf-dokumenter. Danske Regioner vil 2 år fra d.d. igen vurdere behovet for at tilgængeliggøre ok-portalens pdf-filer. Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af omfanget af bestillinger.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Der er en del pdf-dokumenter på okportal.dk under historisk, som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019, og derfor ikke er omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Danske Regioner er løbende i dialog med sin udvikler, som holder os opdateret på nye tekniske muligheder for at overholde standarderne for webtilgængelighed (WCAG 2.1). Kontakt os derfor venligst, hvis du oplever et problem, da Danske Regioner tilstræber at løse dem løbende.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.