Tilgængelighedserklæring

Økonomistyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.oes-cs.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.oes-cs.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Økonomistyrelsen, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.oes-cs.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har manuelt stikprøvetestet webstedet ved hjælp af WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Ikke udfyldt

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Elementer er ikke opmærket korrekt
  Webstedet mangler blandt andet angivelse af sprog og information om struktur og relationer i form af overskriftsstruktur og ARIA landmarks. Flere elementer er ikke opmærket korrekt, så som fx tabeller brugt til layout, manglende alternative tekster ved ikke-tekstligt indhold (billeder), samt manglende etiketter eller instruktioner for brugerinput ved formularfelter.
 • Elementer med lav kontrast
  Der er eksempler på elementer med lav kontrast mellem forgrund og baggrundsfarve og eksempler på lav tekststørrelse.
 • Dokumenter
  Webstedet indeholder et omfattende antal links til primært ældre dokumenter (pdf), der ikke er gjort tilgængelige.

Ikke omfattet af loven

 • Dele underlagt bruger-login
  Via webstedet tilgås med bruger-login Statens Koncernsystem, Statens Bevillingslovsystem og Statens Benchmarkdatabase. Disse vurderes alle brugt af et begrænset antal ansatte i staten, hvis opgaver kan sidestilles med administratoradgang. Disse dele af webstedet vurderes derfor ikke omfattet af lovkrav om webtilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Webstedet er af ældre dato og ikke udviklet med fokus på webtilgængelighed. Det vurderes, at udbedring af webstedets tekniske tilgængelighedsudfordringer er af uforholdsmæssig omfattende karakter, hvorfor de ikke vil blive korrigeret i løsningens levetid. Webstedet skal inden for en kortere årrække undergå en modernisering. I den sammenhæng vil en løsningsplan i forhold til webtilgængelighed blive drøftet blandt andet under hensyntagen til webstedets offentlige relevans. I forhold til pdf-dokumenter, der fremover lægges på webstedet er Økonomistyrelsen i gang med at finde en løsningsplan.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.