Tilgængelighedserklæring

Odense Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://odense.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://odense.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Odense Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://odense.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi anvender kontinuerligt værktøjet Siteimprove til at fange fejl med webtilgængelighed. Derudover har vi fået screenet odense.dk's tekniske struktur af et eksternt bureau.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Selvbetjeningsløsninger
  Visse selvbetjeningsløsninger af de 400, der er udstillet på odense.dk er endnu ikke tilstrækkeligt webtilgængelige. Vi arbejder kontinuerligt på at få gjort dem webtilgængelige.
 • Redaktionelt indhold
  Flertallet af billederne på odense.dk er dekorative og har derfor ikke alt-tekster. De få billeder, som er informative, forsøger vi at så vidt muligt at få sat alt- tekster på, men det kan ikke undgås, at der er billeder, hvor det er blevet overset.
 • Ikke-tilgængelige PDF'er
  Odense.dk har over 2.000 pdf'er. Cirka 1000 er omfattet af loven om webtilgængelighed og gjort tilgængelige. Vi arbejder løbende på at sikre, at nye pdf'er er tilgængelige samt opdatere systemer, som eksporterer pdf'er til odense.dk. Vi gør brug af pdf'er fra visse andre myndigheder, hvor vi ikke kan garantere webtilgængeligheden, men her er vi i dialog med myndighederne om at sikre bedre webtilgængelighed. Læs mere her på: https://www.odense.dk/om-kommunen/om-hjemmesiden/webtilgaengelighed-dokumenter-med-dispensation. I forbindelse med salg af ejendomme rekvireres diverse rapporter (PDF´er) for ejendommen fra Erhvervsstyrelsen, som offentliggøres på odense.dk. Disse pdf’er er ikke fuldt webtilgængelige
 • Videoer uden undertekster
  Vi har i ny og næ og videoer, som ikke er blevet undertekstet. Vi underviser løbende videoproducenter og webredaktører i, at det skal være en del af arbejdsgangen at undertekste videoer i forbindelse med redigeringen.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tabeller i politiske dagsordner
  Tabeller vises p.t. ikke korrekt i politiske dagsordner frem til 2023 på grund af et forældet journaliseringssystem.
 • Bilag i politiske dagsordner
  På grund af et forældet dagsordenssystem er dokumenter frem til 2023 konverterettil pdf på en måde, hvor metadata desværre ikke følger med. Problemet er løst medio 2023.

Ikke omfattet af loven

 • Gamle dokumenter, dagsordner, nyheder, budgetter m.v. fra før 23. september 2018
  Nyheder, pressemeddelelser, dagsordner, referater, budgetter m.v. fra før 23. september 2018 og helt tilbage til 2000 er ikke gjort webtilgængelige, med mindre de er væsentlige for auktuelle administrative eller politiske processer. Jf. Lov om webtilgængelighed. Derfor skal de URL'er, der er anført på følgende underside undtages fra fremtidige tilsyn: https://www.odense.dk/om-kommunen/om-hjemmesiden/webtilgaengelighed-dokumenter-med-dispensation
 • Kampagne- og institutionssites er ikke omfattet af odense.dk's tilgængelighedserklæring
  Kampagne- og institutionssites har selvstændige tilgængelighedserklæringer. URL'erne til sider kan findes her: https://www.odense.dk/site-overview

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

-Vi uddanner og rådgiver løbende vores redaktørkorps. - Vi stiller krav til vores CMS-leverandør om, at al nyudvikling skal leve op til WCAG 2.1

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.