Tilgængelighedserklæring

Odense Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://odense.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://odense.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Odense Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://odense.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt værktøjet Siteimprove til at fange fejl med webtilgængelighed. Derudover har vi fået screenet odense.dk's tekniske struktur af et eksternt bureau.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Nogle af vore egne selvbetjeningsløsninger
  Vi afventer, at der bliver udviklet fælleskommunale selvbetjeningsløsninger til erstatning for disse områder. Hvornår disse er klar til ibrugtagning oplyser vi her inden udgangen af februar 2021.
 • Redaktionelt indhold
  Redaktionelt indhold med følgende tilgængelighedsudfordringer: Man må forvente et minimum af redaktionelle menneskelige fejl på odense.dk, hvor over 5.000 aktuelle sider, der jævnligt redigeres, er omfattet af lov om webtilgængelighed. Det er fejl vi løbende følger op på.
 • Ikke tilgængelige PDF'er
  Vores system til scanning for tilgængelighed på odense.dk har hidtil ikke været i stand til at scanne PDF'er. Det er derfor først nu, at vi kan påbegynde processen med at få fjernet eller opdateret de ikke fuldt tilgængelige PDF'er. Forventes tilendebragt august 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Politiske dagsordner
  Tabeller vises p.t. ikke korrekt i politiske dagsordner pga. en teknisk udfordring i det nuværende dagsordensystem. Vi forventer problemet vil være løst med en opdatering af systemet i efteråret 2021.

Ikke omfattet af loven

 • Gamle dokumenter, dagsordner, nyheder, budgetter m.v. fra før 23. september 2018
  Nyheder, pressemeddelelser, dagsordner, referater, budgetter m.v. fra før 23. september 2018 og helt tilbage til 2000 er ikke gjort webtilgængelige, med mindre de er væsentlige for auktuelle administrative eller politiske processer. Jf. Lov om webtilgængelighed. Derfor skal de URL'er, der er anført på følgende underside undtages fra fremtidige tilsyn: https://www.odense.dk/om-kommunen/om-hjemmesiden/webtilgaengelighed-status/sider-undtaget-fra-webtilgaengelighed.
 • Kampagne- og institutionssites er ikke omfattet af odense.dk's tilgængelighedserklæring
  Kampagne- og institutionssites har selvstændige tilgængelighedserklæringer. URL'erne til sider kan findes her: https://www.odense.dk/site-overview

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

-Vi uddanner og rådgiver løbende vores redaktørkorps. - Vi stiller krav til vores CMS-leverandør om, at al nyudvikling skal leve op til WCAG 2.1 - Man kan løbende følge med i vores arbejde med de selvbetjeningsløsninger og andre tekniske udfordringer, som vi udbedrer for at leve op til loven om webtilgængelighed på: https://www.odense.dk/om-kommunen/om-hjemmesiden/webtilgaengelighed-status

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.