Tilgængelighedserklæring

Nyborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.nyborgbibliotek.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.nyborgbibliotek.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Nyborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.nyborgbibliotek.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Bibliotekernes fælles hjemmesidesystem, som drives af Det Digitale Folkebibliotek, er med udgangspunkt i Københavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside, https://bibliotek.kk.dk, blevet testet af konsulentfirmaet Sensus. Desuden har vi på Nyborg Bibliotek gennemgået vores sider for at sikre os, at vores indhold er tilgængeligt efter de gældende krav.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontrast
  Der er eksempler på, at kontrasten i farver og lys er for lav - f.eks. i hjælpetekster – hvilket gør det svært at læse.
 • Inputfelter og knapper
  Der er eksempler på, at felter til at skrive i eller visse knapper mangler en labeltekst, f.eks. søgeknappen. Dermed kan skærmlæsere ikke oplæse knappens funktion.
 • Layout
  Der er eksempler på, at afkrydsningsfelter indeholder elementer, som hører logisk sammen, men som ikke er grupperet. F.eks. kategorier under arrangementer.
 • Tastatur
  Der er funktioner, der ikke kan betjenes fuldt ud via tastatur, f.eks. lån, reserveringer, mellemværender, filtrering / søgning på arrangementer, kontaktformularen. Har du i den forbindelse problemer med f.eks. fornyelse af dine lån, er du altid velkommen til at kontakte Nyborg Bibliotek på 63 33 70 75.
 • Fokusrækkefølge
  Der er eksempler på, at afkrydsningsmoduler til at filtrere og fokusere søgninger i bl.a. nyheder og arrangementer, heriblandt valg af dato, ikke er opsat i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne. Dette skyldes, at de ikke benytter de forhåndsindstillede overskrifter, der kan læses af skærmlæsere. Eksempelvis H1, H2 og H3.
 • Billeder
  Der er eksempler på, at dekorative billeder ikke er skjult for skærmlæsere (tom alt-tag mangler), hvormed skærmlæseren ikke kan forklare billedets indhold. Endvidere mangler der beskrivende tekster til billeder, der indsættes i indholdsfelter.
 • PDF-dokumenter
  Der er eksempler på PDF-dokumenter, hvor teksten ikke er læsbar for skærmlæsere. For at imødekomme dette er det kun de forhåndsproducerede emnelister, der lægges ind på hjemmesiden i PDF-format. Øvrige PDF’er lægges ind som tekst, der er tilgængeligt for skærmlæsere.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Inputfelter og unikke id´er
  Der er eksempler på at inputfelter har samme id-numre, hvor disse burde være unikke. Dette kan forvirre skærmlæseren.
 • Linkede billeder
  Der er eksempler på, at billeder ikke har en beskrivende linktekst, f.eks. oversigten over biblioteker.
 • Fokusrækkefølge
  At bladre i forsidekarruseller er vanskeligt, da man møder mange gentagelser ved brug af skærmlæser og kun kan få fat i det første materiale.
 • Synligt fokus
  Der er flere eksempler på, at der mangler synligt fokus, f.eks. i nyhedsoversigten og forsidekarruseller.
 • Kontrast
  Der er eksempler på, at kontrasten og dermed læsbarheden er for lav, f.eks. tekster oven på billeder på forsinen.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Det Digitale Folkebibliotek, som leverer Nyborg Biblioteks hjemmesidesystem, har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet. De konkrete tekniske fejl og mangler, som er blevet identificeret i undersøgelserne af webtilgængeligheden, er gennemgået og udbedres, såfremt der ikke er tale om uforholdsmæssig stor byrde. Derudover er der lavet vejledning og undervisningsmateriale til bibliotekernes webredaktører. De beskrevne initiativer forventes at være gennemført i løbet af 2020. Det Digitale Folkebibliotek gennemfører herefter en ny test af den tekniske tilgængelighed. Det Digitale Folkebibliotek har endvidere sat gang i udviklingen af næste generation af hjemmesiden. Her stilles der krav om tilgængelighed som en del af udviklingen. Dette skal sikre, at den kommende version af sitet i endnu højere grad lever op til loven om tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.