Tilgængelighedserklæring

NVL/ VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://nvl.org/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://nvl.org/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte NVL/ VIA University College, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://nvl.org/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er foretaget en manuel analyse af webstedet og anvendt Siteimprove samt WAVE til yderligere gennemgang af webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Alt ikke tekstbaseret indhold skal have et tekstbaseret alternativ tilknyttet. Fejlen opstår primært på funktionelle billeder, der linker til andre sider på webstedet, og som mangler en alternativ tekst, der be-skriver, hvor en bruger bliver ledt hen. Der mangler dog også flere steder en alternativ tekst på knapper – bl.a. bladre-funktionen i kalenderen. Fejlen forventes udbedret: første halvår, 2022.
 • Succeskriterium 1.2.2 Undertekster (forudindspillet)
  Der skal leveres undertekster til lydindhold i videoer produceret efter september 2020. Dette er der for nuværende ikke. Fejlen forventes udbedret: første halvår, 2022.
 • Succeskriterium 1.3.1 Information og relationer
  Information, struktur, og relationer der formidles via præsentationen, kan bestemmes programmerings-mæssigt eller er tilgængelige som tekst. Derfor skal de indbyggede typografi-elementer såsom punktop-stilling og overskrifter anvendes til at strukturere indhold, og det skal følge overskrifthierarkiet H1, H2, H3, osv. Fejlen opstår primært ved, at nogle overskriftsniveauer er blevet sprunget over. Fejlen forventes udbedret: første halvår, 2022.
 • Succeskriterium 1.4.1 Anvendelse af farve
  Farve må ikke være det eneste visuelle middel, der anvendes til at formidle information, gøre opmærk-som på en handling, anmode om respons eller udskille et visuelt element. Et link skal adskille sig fra om-kransende tekst via to visuelle signaler. Det er i stylingen af links, fejlen forekommer. De er ikke stylet med to visuelle signaler og skiller sig derfor ikke ud fra omgivende tekst. Fejlen forventes udbedret: første halvår, 2022.
 • Succeskriterium 1.4.3 Kontrast (minimum)
  Den visuelle præsentation af tekst og billeder af tekst skal have et kontrastforhold på mindst 4,5:1 og for stor skrift skal der være et kontrastforhold på mindst 3:1. Elementer af designet overholder ikke kon-trastkravet mellem skriftfarven og baggrundsfarven. Det drejer sig primært om cards (kort), der anven-des til at gruppere elementer med indhold. Fejlen forventes udbedret: Andet halvår, 2022.
 • Succeskriterium 1.4.5 Billeder af tekst
  Hvis de anvendte teknologier kan håndtere den visuelle præsentation, anvendes tekst frem for billeder af tekst til formidling af information. Der er flere billeder, der indeholder tekst, der ikke kan tilpasses visuelt til at imødekomme en brugers krav eller er nødvendig for den information, der formidles. Fejlen forventes udbedret: Andet halvår, 2022.
 • Succeskriterium 2.1.1 Tastatur
  Alle funktionaliteter kan betjenes via en tastaturgrænseflade uden, at der er behov for specifik tidsind-stilling af individuelle tastetryk, undtaget tilfælde, hvor den underliggende funktionalitet kræver input, der er afhængige af at kunne følge hele rækken af brugerens bevægelser og ikke blot slutpunkterne. Fejlen opstår primært i menuen, hvor enkelte af menupunkterne og alle underliggende menupunkter ikke er tilgængelige via tastaturbetjening. Fejlen forventes udbedret: Andet halvår, 2022.
 • Succeskriterium 2.4.6 Overskrifter og etiketter
  Succeskriterium 2.4.6 Overskrifter og etiketter Overskrifter og etiketter (labels) skal beskrive emne eller formål. Der fremkommer enkelte fejl, hvor over-skrifter er tomme, bl.a. i footeren er der en tom h2 overskrift, som derfor fremkommer på alle websider. Fejlen forventes udbedret: Første halvår, 2022.
 • Succeskriterium 2.4.7 Synligt fokus
  Enhver tastaturbetjent brugergrænseflade har en betjeningstilstand, hvor tastaturfokusindikatoren er synlig, således en bruger kan se, hvor fokus er, når brugergrænsefladen betjenes vha. tastatur. Fejlen opstår primært, når fokus er på knapperne for sociale medier øverst på siden under søgefeltet. Disse fremstår ikke som værende i fokus ved tastaturbetjening. Fejlen forventes udbedret: Andet halvår, 2022.
 • Succeskriterium 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold
  Det skal altid angives, hvilket sprog tekstafsnit er skrevet på, hvis afsnit skrives på et andet sprog end websidens angive sprog. Dette er ikke gjort på webstedet, så en skærmlæser vil læse alt indhold op på dansk, som er det angivne hovedsprog, selvom der forekommer mange eksempler på afsnit, der er skre-vet på andre nordiske sprog. Fejlen forventes udbedret: Første halvår, 2022.
 • Dokumenter
  Dokumenter, hovedsageligt i form af PDF’er, der er publiceret efter 23. september 2018 er ikke tilgænge-lige. Fejlen forventes udbedret: Andet halvår, 2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Videoer
  Videoer, der er lagt på webstedet før 23. september 2020 er ikke gjort tilgængelige.
 • Dokumenter
  Dokumenter, hovedsageligt i form af PDF’er, der er publiceret før 23. september 2018 er ikke gjort til-gængelige

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.