Tilgængelighedserklæring

Energistyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://nstar.ens.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://nstar.ens.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Energistyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://nstar.ens.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Konsulenthuset Pentia har i december 2020 udarbejdet en webtilgængelighedsrapport og gennemført en teknisk webtilgængelighedstest af URL’er under nstar.ens.dk og efterfølgende i starten af 2021 gennemført en webtilgængelighedstest af pdf’er af affaldsregulativer, som kommunerne kan generere i NSTAR. Webtilgængelighedstesten er gennemført for at vurdere, om NSTAR er compliant med WCAG 2.1 standarden, og bl.a. foretaget med værktøjet https://validator.w3.org/. Konsulenthuset Pentia konkluderer i sin rapport, at der på webstedet er 18 punkter, hvor webstedet ikke er compliant ud af 50 punkter. Det konkluderes også, at generede pdf´er i NSTAR ikke overholder krav til webtilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke opfattelige forhold
  Der er steder, hvor kontrastfarven ikke lever ikke op til WCAG-krav. På de få billeder, der er i NSTAR mangler der ALT-tekst.
 • Tekstens anvendelighed
  Der mangler labels og klassifikation af overskrifter, afsnit mv. er ikke overholdt. Det er ikke muligt at navigere på NSTAR med keyboard.
 • Robusthed
  I testrapporten angives også forhold, der har betydning ved anden teknologianvendelse.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • NSTAR er en ældre applikation og det kræver betydelige ændringer for at opfylde alle krav til webtilgængelighed.
  Nstar er udviklet i 2011, mange år før webtilgængelighedslovgivningen trådte i kraft. Leverandøren foretog på vegne af Energistyrelsen et tilgængelighedseftersyn af applikationen i 2020 og starten af 2021, og oplyste et estimat på et større beløb for en ikke fremtidssikret løsning af tilgængelighedsproblemerne i NSTAR. Energistyrelsen vurderer, at en sådan udgift til ændring af det eksisterende system vil være en uforholdsmæssig stor byrde, da: - den tekniske platform er af ældre dato, og det er tvivlsomt om det vil kunne lade sig gøre at give et tilstrækkeligt løft i tilgængeligheden pga. det bagvedlæggende tekniske setup. - applikationen befinder sig i sidste del af sin livscyklus. - NSTAR anvendes i begrænset omfang af en mindre målgruppe. - Selvom systemet ikke understøtter en automatiseret måde at udarbejde webtilgængelige udgaver af kommunernes affaldsregulativer, er det muligt at sikre tilgængelighed i disse via en manuel proces. På baggrund af ovenstående har Energistyrelsen vurderet, at det it-mæssigt og økonomisk først giver mening at opfylde webtilgængelighedskrav i forbindelse med udvikling af en ny applikation med moderne backend og brugerflade, hvor WCAG-kravene er bygget ind fra start. I mellemtiden er brugerne er meget velkomne til at henvende sig til Energistyrelsen, såfremt de har brug for hjælp med at tilgå det ikke-tilgængelige materiale på https://nstar.ens.dk

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Energistyrelsen vil i forbindelse med fremtidige udviklingsarbejder på applikationen NSTAR sætte krav om at webtilgængelighed indarbejdes.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.