Tilgængelighedserklæring

Nordfyns Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.nordfynskommune.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.nordfynskommune.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Nordfyns Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.nordfynskommune.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Da vi i juni 2021 lancerede vi ny hjemmeside var det med krav til vores leverandør om, at hjemmesidens design og funktionalitet skal leve op til WCAG 2.1. Vi har desuden fået et eksternt bureau til at foretage en tilgængelighedsvurdering af sitet. De fundne tilgængelighedsfejl, er der siden taget hånd om internt og hos vores leverandør.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Pdf-dokumenter
  Enkelte pdf-dokumenter er ikke tilgængelige. Det vil fremgå af den side, hvor dokumenterne ligger. De vil blive udskiftet løbende med tilgængelige versioner. I mellemtiden er du velkommen til at kontakte os på tlf. 64 82 82 82, hvis du har brug for en tilgængelig version. Så hjælper vi med en løsning.
 • Selvbetjeningsløsninger og andre eksterne løsninger
  Vi stiller en række selvbetjeningsløsninger til rådighed hos eksterne leverandører. Vi arbejder med en plan for at danne os et overblik over tilgængeligheden i alle selvbetjeningsløsninger. Vi kortlægger og løser udfordringerne på dette område ved at præcisere vores krav over for leverandørerne. Hvis du har problemer med at bruge en selvbetjeningsløsning, kan du altid ringe til Bibliotek og Borgerservice tlf. 64 82 86 80.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Komplicerede tabeller
  Komplicerede tabeller i rapporter og eksempelvis budgetter er ikke fuldt tilgængeliggjort. Vi arbejder med at udarbejde tilgængelige skabeloner til sådanne dokumenter, så dokumenterne fremover bliver tilgængelige.
 • Synstolkning af videoer
  Markedet for videoløsninger, som tilbyder mulighed for synstolkning, er stadig umodent. Det samme gælder kompetence på området båden inden for vores egen organisation og eksternt. Vi har derfor vurderet, at det for nuværende vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde at synstolke alle de videoer, som er publiceret efter 23. september 2020, som loven ellers foreskriver. Vi har fokus på at lære organisationen at vurdere, hvornår den bør prioritere at synstolke en video. Desuden vi er i gang med at undersøge markedet for en løsning, som gør det praktisk muligt og økonomisk overkommeligt at gøre synstolkning til en almindelig integreret del af at producere og publicere video.
 • Tekstning af video fra kommunalbestyrelsesmøder
  Video fra byrådets møder tekstes ikke, da det er en uforholdsmæssig stor byrde. I stedet henviser vi til referatet fra mødet, som kan findes på hjemmesiden. Vi ser løbende på muligheden for software, som kan lette arbejdet med tekstning og vil tage en sådan løsning i brug, når teknologien er til det.
 • Bilag til dagsordener og referater
  De politiske dagsordener og referater kan indeholde bilag, som ikke er tilgængelige. Bilagene skal offentliggøres, da de er en del af sagsfremstillingen. Vi vurderer, at det er en uforholdsmæssig stor byrde af gøre dem fuldt tilgængelige. Hvis du har brug for et bilag, der ikke er tilgængeligt, kan du altid ringe til Nordfyns Kommune på tlf. 64 82 82 82, så hjælper vi med en løsning.
 • Komplekse filer med overvejende teknisk indhold
  Komplekse filer med et overvejende teknisk indhold, som må forventes af have en snæver målgruppe, anses som en uforholdsmæssig stor byrde. Det gælder f.eks. VVM redegørelser for større infrastruktur-, by- og virksomhedsprojekter. Det er også gældende for filer fra eksterne leverandører, der ikke kan levere tilgængeligt materiale. Det er dog som et udgangspunkt altid et krav, når vi bestiller materiale ved en leverandør.
 • Visse kort til navigationsbrug
  Vi anvender kort til at formidle emner, som strækker sig fra lokalplanområder og erhvervsområder til placering af kælkebakker. Der er tale om en særdeles omfattende opgave at beskrive disse fyldestgørende og brugervenligt i tekst.
 • Byggesagsarkivet (Filarkivet)
  Det vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde at gennemgå alle rapporter for at sikre tilgængeligheden i PDF-filer fra både før og efter 23. september 2020. Langt størstedelen af materialet i byggesager indsendes af ansøgere, og vi kan ikke pålægge ansøger at indsende materiale, som overholder tilgængelighedskravene.
 • Beredskabsplan
  Beredskabsplaner 2021-2023 samt Beredskabskab Fyn Risikobaseret dimensionering 2021 er ikke tilgængeliggjort, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde som pdf-filer, når vi ser på planernes omfang. Vi har bedt Beredskab Fyn, der er afsender om at producere en tilgængelig version af planerne, der kan komme alle de fynske kommuner til gavn.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018.
  Dokumenter, der lagt på websitet før den 23. september 2018, er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Videoer lagt på websitet før den 23. september 2020.
  Videoer, der er lagt på hjemmesiden før 23. september 2020, er ikke gjort tilgængelige.
 • Transmissioner af kommunalbestyrelsesmøder
  Kommunalbestyrelsens møder transmitteres live via Kommune TV.
 • Kort som ikke er til navigationsbrug
  Vi anvender kort til at formidle emner, som strækker sig fra lokalplanområder til seværdigheder. Har du problemer med bruge et kort, kan du altid ringe til Nordfyns Kommune på tlf. 64 82 82 82. Så hjælper vi dig videre. En anden mulighed er at bruge den kontaktinformation, der som regel findes i bunden på den side, hvor linket til kortet er.
 • Eksternt tredjepartsindhold, herunder fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger
  Eksternt tredjepartsindhold, herunder fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger, betragtes som uden for vores udvikling og kontrol. Dog forventes disse at leve op til webtilgængelighedskravene. Vi er i gang med at kontakte vores eksterne platformsejere for at høre, hvordan de arbejder med at fremme tilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Nordfyns Kommune har et kontinuerligt fokus på at styrke tilgængeligheden i tæt dialog med vores hjemmesideleverandør og leverandører af selvbetjeningsløsninger, eksterne platforme m.m. - Vi underviser redaktører i webtilgængelighed, og kommunikerer på intranettet om tilgængelighed og de værktøjer, som vi stiller til rådighed. - Vi arbejder på at gøre organisationens nye skabeloner tilgængelige. Vi bruger programmet Accessibility Assist til at tilgængeliggøre dokumenter og underviser indholdsredaktører i dette. - Vi er i gang med at kortlægge tilgængeligheden af alle vores selvbetjeningsløsninger. - Vi arbejder med skabe overblik over alt indhold på vores hjemmeside, som offentliggøres uden for vores egen platform. De eksterne leverandører kontaktes med henblik på at få status for tilgængelighed og høre hvordan de arbejder med tiltag for større tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.