Tilgængelighedserklæring

Nordisk Ministerråds sekretariat forpligter sig til at gøre webstedet https://www.norden.org tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.norden.org?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Nordisk Ministerråds sekretariat, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.norden.org

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Pdf-filer
  Ikke alle pdf-filer på norden.org er fuldt tilgængelige. Publikationer udgivet efter 23. september 2018 findes i digitale versioner (html) som alternativ til pdf. Der arbejdes på at gøre det muligt at bestille fuldt tilgængelige pdf-filer fra Nordisk Råds sagsarkiv samt dokumenter fra Nordisk Råds sessioner. Forventes klar primo 2022.
 • Video
  Vi tilstræber at tekste alt video-materiale, der er offentliggjort på norden.org efter 23. september 2020. Norden.org viser livestream fra konferencer, Nordisk Råds sessioner, debatter på de nordiske demokratifestivaller mv. på norden.org. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at tidsafhængige livemedier, som ligger online efter visningen, betragtes som forud-indspillede tidsafhængige medier og derfor bør gøres tilgængelige inden 14 arbejdsdage. For at imødekomme dette, arbejdes på en løsning med automatiseret tekstning af video fra livestream, der efterfølgende er tilgængelige på norden.org, da manuel tekstning af disse ofte meget lange videoer er for ressourcekrævende. Tale på flere forskellige (nordiske) sprog samt engelsk i samme video – som det ofte er tilfældet i disse videoer – er en særlig udfordring hos os, og som gør automatiseret undertekstning vanskelig. Det forventes , at der findes en løsning på dette medio 2022. Vi arbejder tilsvarende på at finde løsning til synstolkning af videomateriale, hvor dette er relevant (hvor der foregår aktivitet på billedsiden, som har afgørende betydning for forståelsen af videoen), på video som er offentliggjort efter 23. september 2020. Forventes klar i løbet af 2022.
 • Navigation
  En række tekniske forhold gør, at brugere, der navigerer ved hjælp af tastatur, kan opleve problemer. Disse forhold vil blive løst primo 2022.
 • Kontrast
  Visse tekstbokse og andre grafiske elementer med tekst på farvet baggrund har kontrastforhold, der ikke lever op til WCAG 2.1-retningslinjerne. Der arbejdes på at rette disse forhold bl.a. gennem opdatering af Nordisk Ministerråds designmanual – forventes løst senest medio 2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Publikationer, der er publiceret på websitet før d. 23. september, er ikke alle tilgængelige i digitale formater som alternativ til pdf.
 • Video publiceret før 23. september 2020
  Video publiceret før 23. september 2020 er ikke synstolket og i nogle tilfælde ikke tekstet.
 • Live-streaming
  Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd live-streamer fra konferencer og lignende arrangementer. Live-streams tekstes og synstolkes ikke.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Nordisk Ministerråd arbejder på at gøre norden.org til et website, der er tilgængeligt for alle. Vi anvender løbende analyseværktøjer, der skal skabe overblik over og vurdere webtilgængelighed på norden.org og har i begyndelsen af 2021 gennemført en tilgængelighedvurdering via en ekstern leverandør. Der er på den baggrund udarbejdet en handlingsplan for det videre arbejde med at gøre norden.org compliant med kravene i WCAG 2.1. Sideløbende med tekniske justeringer af websitet, der foretages efter en prioriteret plan på baggrund af vurdering af de enkelte opgavers vigtighed, pågår et projekt med omlægning af redaktionelle procedurer og opkvalificering af redaktører, som skal eliminere redaktionelle webtilgængelighedsfejl. Hvis man som bruger oplever funktionalitet eller indhold på norden.org, som endnu ikke er gjort tilstrækkeligt tilgængeligt, opfordrer vi til at man kontakter os, så vi evt. kan fremsende materialet i alternative formater.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.