Tilgængelighedserklæring

Norddjurs kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://norddjurs.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://norddjurs.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Norddjurs kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://norddjurs.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi benytter Siteimproves accesability-værktøj samt samarbejder med andre konsulenter og IT-virksomheder. Ift. tilgængelige dokumenter benytter vi tilføjelsesprogrammet Accesabilityfixer og PAC 3. Vi har også haft synshandicappet borger til at benytte og kommentere på siden. Ifm. med projekt ny hjemmeside har vi ekstern, uafhængig rådgiver med som konsulent. I samarbejde med en lang række kommuner tester vi eksterne leverandørers systemer for tilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Redaktionelle fejl
  Der vil altid være redaktionelle fejl, som skal ordnes af kommunens redaktører. Norddjurs Kommune har værktøjer til at overvåge disse fejl og retter dem jævnligt.
 • Andet
  Der udfordringer med nogle eksterne implementeringer. Disse vil blive adresseret løbende med de pågældende leverandører, der i sagens natur skal overholde lovgivning.
 • Eksterne jobsider - Emply
  På norddjurs.dk ligger der nogle sider (https://norddjurs.career.emply.com/ledige-stillinger), som er leveret af en ekstern partner, Emply. Disse sider er kommunens jobsider, hvor man kan se og søge ledige stillinger og tilmelde sig en jobagent. I samarbejde med ti andre kommuner har Norddjurs Kommune testet disse sider for tilgængelighed. Testen viser, at disse sider ikke er tilgængelige og at det er Emply, der skal ordne mange af tilgængelighedsfejlene. Dette er Emply blevet bedt om at rette op på hurtigst muligt (oktober 2022).

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tilgængelighed i dokumenter
  Langt de fleste pdf'er og andre dokumenter er ikke interessante nok til at det kan betale sig at tilgængeliggøre dem. Der er taget skridt til at tilgængeliggøre dokumenter fremover. Ligeledes er der taget skridt ift. helt at undgå brug af pdf og sletning af pdf'er, der ikke benyttes længere eller er for gamle. Ekstern rådgivning, undervisning og indkøb af software ifm. tilgængeliggørelse af dokumenter er sat i værk.
 • Tekstning af video fra byrådsmøder
  Video fra kommunalbestyrelsens møder tekstes ikke, da det er en uforholdsmæssig stor byrde. I stedet henviser vi til referater fra møderne. Vi har indkøbt software til undertekstning af video, men teknikken for automatisk tekstning er ikke moden endnu, så det output i form af undertekster, der vises efter transskription af et kommunalbestyrelsesmøde er ikke brugbart. Vi følger med i udviklingen af software, som kan lette arbejdet med tekstning.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi gennemgår til stadighed vores tilgængelighedsrapporter og har indkøbt rådgivning, teknisk vejledning og software til at forbedre tilgængeligheden. Norddjurs Kommune er i gang med at indkøbe en ny hjemmesideplatform i løbet af 2021-2022. Dette projekt finder i høj grad sted pga. hensyn til tilgængelighed, som prioriteres særdeles højt.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.