Tilgængelighedserklæring

Region Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.nfsygehus.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.nfsygehus.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Sjælland, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.nfsygehus.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Hjemmesiden er lanceret 25. april 2023 Projektgruppen har efter lancering anvendt data fra Siteimproves Accessibility værktøj, der kan identificere problemer med overholdelse af WCAG. Data er analyseret og fejl identificeret. Vi har iværksat udviklingsopgaver for at forbedre de identificerede udfordringer med tilgængeligheden. Dette arbejde foregår løbende fra lanceringen og forventes afsluttet ved udgangen af 4. kvartal 2023.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Styling
  Der er identificeret udfordringer med kontrast, linjeafstand mm. Dette søges udbedres hurtigst muligt.
 • Billede mangler et tekstalternativ
  Billeder mangler alternative tekster eller er ikke angivet som værende dekorative. Problemet er redaktionelt og løses løbende ved opfølgning på lokalredaktørers kvalitet i deres indhold.
 • PDF
  Visse PDF dokumenter er ikke tilgængelige. Dette er der en proces i gang med internt. Ønskes et dokument gjort tilgængeligt er det muligt at kontakte web@regionsjaelland.dk
 • Overskrifterne er ikke strukturerede
  Vi har identificeret en fejl, der betyder, at overskrifter ikke automatisk følger en hierarkisk (indlejret) struktur. Fejlen er meldt til leverandør, og en løsning forventes implementeret inden udgangen af 4 kvartal 2023.
 • Links kan ikke identificeres tydeligt
  Vi har identificeret et problem med, at visse links ikke kan identificeres tydeligt. Vi har gennemgået alle linkvisninger for at rette visningen, så det er visuelt tydeligt, at det er et link. Dette skal gerne løse problemet og problemet forventes rettet ved udgangen af 3. kvartal 2023.
 • Farvekontrasten opfylder ikke det forbedrede krav
  Vi har identificeret, at vores servicemenu ikke opfylder ikke det forbedrede krav til farvekontrast. Vi løser problemet med at øge kontrasten, så den valider. Problemet forventes rettet ved udgangen af 3. kvartal 2023.
 • Linjehøjden er under minimumsværdien
  Vi har identificeret et problem med linjehøjden i vores arrangementsmodul er under minimumsværdien. Fejlen er meldt til vores leverandør.
 • Skriftstørrelsen er for lille
  Problemet skyldes et link (© e-Recruitment by HR-ON) til en leverandør af en indlejret løsning. Linket er uden betydning for brugeren. Vi vil forsøge at fjerne linket.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dagsordener og referater er ikke opdateret efter 23. september 2019
  Hjemmesiden omfatter arkiv over dagsordener og referater inklusiv bilag. Der ligger dagsordener og referater tilbage fra 2007. Sider publiceret før 23. september 2019.
 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden tekstning . Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven.
 • Manglende mediealternativ til videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden mediealternativ (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.