Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for It og Læring forpligter sig til at gøre webstedet https://www.netproever.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.netproever.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for It og Læring, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.netproever.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt analyseværktøjet WAVE til at undersøge tilgængeligheden på Netproever.dk.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Sproget for siden er ikke defineret (Language missing or invalid)
  Der er ikke defineret et sprog for Netproever.dk forsiden, hvilket medfører at skærmlæsere ikke kan læse siden. 3.1.1 Sproget på siden (Level A)
 • Siden er ikke opdelt i regioner (No page regions)
  Der er ikke defineret regioner eller ARIA mærkater er defineret. 1.3.1 Info and relationsship (Level A)
 • Manglende alternativ tekst (Missing alternative text)
  Den alternative tekst til et billede eller link er fraværende. Det ses blandt andet på billedet på forsiden. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A)
 • Tabindex
  Hvis der er en naturlig navigations rækkefølge på siden, er tabindex overflødigt. Der er indsat Tabindex på Netproever.dk i et forsøg på at gøre tastaturnavigation nemmere, da der ikke findes en naturlig navigationsrækkefølge på siden i sin nuvrende form. 2.4.3 Fokusrækkefølge (niveau A)
 • Overflødig titel tekst (Redundant title text)
  På Netproever.dk er titelteksten flere steder den samme som anden tekst på siden. Det ses blandt andet på netproever.dk logoet i headeren på forsiden, dermed er dette gældende for alle sider i netproever.
 • Niveauer i overskrifter er ikke fulgt (Skipped heading level)
  Niveauerne i overskrifterne på netproever.dk er ikke fulgt og springer "forkert" i overskriftniveau. Dette kan være problematisk, når man f.eks. anvender tastaturnavigation. 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.1 Spring over blokke (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA)
 • Ingen udskrift/Undertekster for video og lyd (HTML5 video or audio)
  Video bør være undertekstet og lydindhold bør findes som udskrift. Vejledninger til brug af Netprøver er indlagt som html5 video uden undertekster og udskrift. 1.2.1 Rent lydindhold (audio only) og rent videoindhold (video only) (Level A) 1.2.2 Undertekster (Forudinspillet) (Level A) 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (Forudindspillet) (Level A) 1.2.5 Synstolkning (Forudindspillet) (Level AA) 1.4.2 Kontrol af lyd (Level A)
 • Kontrasten er ikke høj nok (Very low contrast)
  Kontrasten på netproever.dk er ikke høj nok. F.eks. på menuerne, hvor der er hvid skrift på en blå baggrund, hvor baggrundsfarven graduerer og hvid skrift på blå knapper. 1.4.3 Kontrast (minimum) (niveau AA)
 • Usorteret liste (Unordered list)
  En liste repræsenterer I udgangspunktet en gruppe af relaterede parallelle elementer og bør derfor som oftest sorteres for at lette tilgængeligheden. 1.3.1 Information og relationer (niveau A)
 • Tomme links (empty link)
  Nogle links indeholder ingen tekst og er dermed tomme. Andre steder er linksfunktionen brugt forkert og indsat uden at være et link. 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (niveau A)
 • Billedlink uden alternative tekst (Linked image missing alternative text)
  Nogle links er indsat som billeder eller ikoner uden alternative tekst. En skærmlæser har derfor ikke indhold at præsentere. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (niveau A)
 • Tabellayout (Layout table)
  Tabellayout er brugt til at opbygge sidestruktur. 1.3.1 information og relationer (niveau A) 1.3.2 Meningsfuld rækkefølge (niveau A)
 • Brug af tastatur og mus (Device dependent event handler)
  Nogle handlinger på Netprøver.dk kan kun aktiveres ved brug af mus. Alle handlinger bør kunne aktiveres uafhængigt af den enhed der er valgt til navigation (Tastatur eller mus). 2.1.1 Tastatur (Niveau A)
 • Understreget tekst (Underlined Text)
  Understreget tekst angiver at teksten fungerer som link. I netproever.dk findes der understregen tekst der ikke er link.
 • Kontrolelementer uden etiket (Unlabeled form control with title)
  Kontrolelementer såsom knapper har en titel men mangler en etiket. Derved giver man ikke den støtte til brugere med skærmlæsere som en etiket tekst kan give. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (Level A) 1.3.1 Information og relationer (Level A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (Level AA) 3.3.2 Etiketter og instruktioner (Level A)
 • Overskrift uden indhold (Empty heading)
  Overskrifterne på netproever.dk er ikke anvendt konsekvent og fremstår derfor til tider uden indhold. Dette kan være problematisk, når man f.eks. anvender tastaturnavigation og/eller skærmlæsere. 1.3.1 Information og relationer (Level A) 2.4.1 Spring over blokke (Level A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (Level AA)
 • Tomme etiketter (empty form label)
  Der er etiketter i netproever.dk, som ikke har noget indhold og mangler forklarende tekst. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (Niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (niveau A)
 • Manglende grupperinger (Missing fieldset)
  På netproever.dk er der relateret radioknapper, der ikke er grupperet. 1.1.1 Ikketekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (niveau A)
 • Manglende etiketter (Missing form label)
  Visse formularer mangler etiketter til forklarende tekst. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 1.3.1 Information og relationer (Niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (Niveau AA)
 • Valgbart element uden etiket (Select missing label)
  Visse valgbare elementer mangler etiketter til forklarende tekst. Eksempelvis ved valglister (Drop down) til filtrering. 1.3.1 Information og relationer (Niveau A) 2.4.6 Overskrifter og etiketter (niveau AA) 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (niveau A)
 • Lille skriftstørrelse (Very small text)
  På netproever.dk fremkommer der tekst i meget lille skriftstørrelse. 1.4.4 Ændring af tekststørrelse (niveau AA)
 • Tomme tabeloverskrifter (empty tabel header)
  Der er tabeller uden en tabeloverskrift. 1.3.1 Information og relationer (niveau A)
 • Knap uden indhold (Empty button)
  En knap uden indhold elelr tekst er ikke synlig for brugere eller hjælpeværktøjer. 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (niveau A) 2.4.4 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (niveau A)
 • ARIA tags ikke brugt konsekvent
  Aria tags er ikke anvendt konsekvent i Netproever.dk.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Intet at angive

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.