Tilgængelighedserklæring

Digitaliseringsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.nemid.nu tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.nemid.nu?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.nemid.nu

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus har i forbindelse med testen gennemgået netstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Sensus har gennemført tilgængelighedstesten som en kombination af automatiserede tests (hvor dette er muligt) og manuelle vurderinger (hvor dette er nødvendigt).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontrast
  Kontrast er ikke markant nok til borgere med synshandikap, svagtseende og brugere der ikke kan skelne mellem farver. Særligt gældende på sidens forsidemoduler og links. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2020
 • Tastatur
  For at sikre, at borgere med kognitive handicaps kan tilgå siderne, er det væsentligt at borgere får tid og ro til at læse indhold.  Dette er en udfordring på nemid.nu, hvor det kan være svært at nå at læse indholdet i karrusellen på forsiden. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2020
 • Spring over blokke
  Løsningen overholder ikke dette succeskriterium, idet løsningen ikke indeholder funktioner til at springe over blokke af indhold.
 • Fokusrækkefølge
  Tabuleringsrækkefølgen synes overordnet fornuftig. Der er dog fundet en enkel fejl: Når ”skift sprog” funktionen benyttes, vises pop-up meddelelsen, der er vist i overstående eksempel. Der skal dog tabuleres igennem hele løsningen før denne får fokus. Dette besværliggør navigationen for tastaturbrugere.
 • Label i navn
  Løsningens synlige labels er tilknyttet formularelementer og det programmeringsmæssige navn svare til den synlige tekst. Det er dog ikke alle formularelementer, der har tilknyttet et programmeringsmæssigt navn.
 • Sproget på siden
  Sproget på løsningens engelske del er ikke opmærket korrekt.
 • Reflow
  Når browser-zoom benyttes til at skalere indholdet op til 400%, bør det tilpasse sig re-sponsivt. Det vil sige, at det præsenteres i en kolonne, så det ikke er nødvendigt at scrolle i mere end en retning. Dette er ikke muligt på løsningen.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Løsningen indeholder fejlagtig brug af alternative tekster. Dette betyder, at løsningen vil være vanskelig at benytte for eksempelvis skærmlæserbrugere, da disse er afhængige af at der findes alternativer til ikke-tekstligt indhold.
 • Information og relationer
  Formularelementerne i løsningerne mangler enkelte steder eksplicit tilknytning af labels. Dette betyder, at det for nogle brugere ikke vil fremgå hvad der skal indtastes i de enkelte formularfelter. Korrekt brug af labels er således essentielt for, at løsningerne kan benyttes af brugere af kompenserende værktøjer. Overskrifter skal anvendes korrekt og strengt hierarkisk, og løsningerne indeholder eksempler på ukorrekt anvendelse af overskrifter. Ukorrekt anvendelse af overskrifter gør det vanskeligt for skærmlæserbrugere at danne sig overblik over indhold, samt at springe mellem afsnit i større tekstmængder. Korrekt brug af overskrifter er en væsentlig del af at opnå en god tilgængelig løsning.
 • Anvendelse af farve
  I løsningerne findes en række links, som udelukkende bliver identificeret for brugeren ved hjælp af farve. Brug af farve som eneste visuelle middel til at præsentere et element udgør et væsentligt problem for mennesker med farveblindhed samt svagsynede. I dette tilfælde er resultatet, at det kan være vanskeligt for farveblinde og svagsynede brugere at identificere links i løsningerne.
 • Formål med links (i kontekst)
  Løsningen anvender generelt gode links, idet der dog er fundet en tom knap. Knappen i løsningens søgefelt indeholder ingen tekst, brugere som eksempelvis anvender skærmlæser vil ikke blive informeret om knappens funktion.
 • Overskrifter og ledetekster
  Løsningen bryder dette succeskriterium, da andre succeskriterier ikke overholdes. Der er generelt i løsningen fornuftigt formulerede overskrifter og ledetekster, hvor disse benyttes. Enkelte steder i løsningen forekommer dog, at overskrifter ikke er struktureret korrekt. Dermed lever løsningen ikke op til dette succeskriterium.
 • Synligt fokus
  Med en enkelt undtagelse synes alle løsningens komponenter at have synligt fokus. De to drop-down lister vist i overstående eksempel har ikke synligt fokus i Firefox. Drop-down listen ”Vælg styresystem” har ikke synligt fokus i Chrome.
 • Parsing
  Der er fundet en del syntaksfejl i koden ved hjælp af W3C HTML/CSS validator værktøj. Syntaksfejl betyder bl.a., at der er stor sandsynlighed for at netstedet præsenteres og af-vikles forkert, og/eller inkonsekvent på tværs af browserplatforme. Desuden kan skærm-læsere og andre kompenserende teknologier have vanskeligt ved at gengive indholdet korrekt.
 • Navn, rolle, værdi
  Links, der benyttes til at folde indhold ud, giver ikke brugeren besked om elementets tilstand.
 • Statusbeskeder
  Løsningens statusbeskeder præsenteres ikke for alle brugere. Nye beskederne på løsningens chatfunktion bliver ikke præsenteret for skærmlæsebrugere.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Digitaliseringsstyrelsen vil gå i dialog med leverandøren om de tiltag, der er nævnt i pkt. 1, mhp. at korrigere webtilgængeligheden ift. de nævnte kriterier. De resterende 16 punkter i pkt. 2 betragtes som værende af uforholdsmæssig omfattende karakter og vil ikke blive korrigeret i websitets levetid.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.