Tilgængelighedserklæring

Vesthimmerlands kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://naturekspeditionen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://naturekspeditionen.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Vesthimmerlands kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://naturekspeditionen.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet via statistiksystemet Siteimprove. Herudover benytter vi værktøjet Accessibility Assistant, som vi har implementeret i Word til at evaluere de dokumenter, der fremgår på webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Farvekontraster
  Der kan forekomme enkelte elementer hvor farvekontrasten ikke er høj nok

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Foldere og undervisningsmaterialer
  Store foldere og undervisningsmateriale, som f.eks. naturguider, er ikke gjort webtilgængelige, da vi vurderer efter Webtilgængelighedslovens §3, stk.2, at disse vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde for os at gøre webtilgængelige. Dette med forbehold for at tage hensyn til bl.a. vores kommunes størrelse, ressourcer, de anslåede omkostninger og fordele for os i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap – under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af de specifikke dokumenter.
 • Printmateriale
  Webstedet har en række dokumenter, såsom tegninger og postkort, der skal printes ud og laves aktiviteter med i naturen. Disse dokumenter er ikke webtilgængelige, da vi ligeledes her har vurderet, at det vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde for os at gøre webtilgængelig, tage i betragtningen af, at dokumentet ikke kan bruges digitalt. Vurderingen lægger til grund i Webtilgængelighedslovens § 3, stk. 2.

Ikke omfattet af loven

 • Tredjepartsindhold
  PDF-dokumenter der er tredjepartsindhold og hverken finansieret, udviklet eller under kontrol af os, da disse i Webtilgængelighedslovens § 1, stk. 5, nr. 5 er undtaget.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I 2021 har vi gennemgået en proces, hvor alt indhold på webstedet er blevet evalueret – dette bl.a. med henblik på at sikre, at indholdet på webstedet er webtilgængeligt. Processen afsluttede i december 2021, da alt indhold var gennemgået. Vi har desuden investeret i værktøjet Accessibility Assistant fra virksomheden SkabelonDesign, som er implementeret som en del af vores Microsoft Word-pakke. Værktøjet markerer steder i dokumentet, hvor der skal tilrettes elementer, for at sikre webtilgængeligheden. Hertil har værktøjet sin egen PDF-konverter, som sikrer et fuldt ud tilgængeligt PDF-format af dokumentet. Vi har evalueret alle dokumenter på webstedet og kørt relevante dokumenter (dvs. dokumenter, der ikke er en uforholdsmæssig stor byrde, og dokumenter, der ved lov skal være webtilgængelige), som fremgår på webstedet, igennem værktøjet. Fremadrettet vil vi ligeledes køre relevante dokumenter igennem værktøjet så vidt muligt. Det er vigtigt for os at understrege, at vi altid står til rådighed og ønsker at hjælpe personer med handicap med at tilgå vores indhold på bedst mulig vis. Derfor kan vi altid kontaktes ved behov for nærmere oplysninger om de emner, der fremgår på vores hjemmeside – som f.eks. indholdet i dokumenter, der ikke er omfattet af loven.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.