Tilgængelighedserklæring

Frederikshavn Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://natur.frederikshavn.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://natur.frederikshavn.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederikshavn Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://natur.frederikshavn.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Evalueringen af Frederikshavn.dk bygger på tilsagn fra hjemmesideleverandøren samt en manuel selvevaluering

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-filer
  Frederikshavn Kommune tilstræber at bruge færrest mulige pdf-filer. Når vi lægger en layoutet pdf-fil på hjemmesiden, opretter vi en tekstversion som indholdsside. De enkelte afsnit i pdf-filen kan foldes ud som accordions på indholdssiden. Vi har således en tilgængelig og utilgængelig udgave side om side. Den utilgængelige kan have et flot layout og kan let printes, mens den anden kan læses op og dermed opfylde kravene for tilgængelighed.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Kort og GIS
  Et kort kan ikke gøres tilgængeligt, men vi er opmærksomme på, at et kort aldrig skal stå alene. Vi oplyser altid i tekst en given adresse eller beskriver et område, så besøgende på hjemmesiden, der ikke kan læse kortet, får oplysningerne på anden måde. Vi har link til Naturstyrelsens GIS-løsning, hvor et interaktivt kort kan oplyse borgere om naturområder og hvilket udstyr (shelter, bålplads, legeplads, ridesti mv.) der er i de forskellige områder. Som alternativ til det interaktive kort, har vi oprettet tilgængelige indholdssider, hvor vi i tekst beskriver de enkelte områder, og vi henviser til yderlige information hos kommunens naturvejledere.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Frederikshavn Kommune har vi bevidst en lille hjemmesideredaktion, hvor 3 hovedansvarlige sørger for størstedelen af indholdet og dermed sikrer tilgængeligheden. Ingen billeder uploades i løsningen uden alternativ tekst, og vi lægger ikke pdf-filer på i utilgængeligt format, medmindre vi samtidig opretter tilgængelige indholdssider med teksten fra filerne. På ledelsesniveau har direktionen og Den Kommunale Chefgruppe fået information om den nye lov, og de er klar over og har givet tilsagn om, at vi som kommune skal arbejde på at være tilgængelige for alle. Hjemmesideredaktionen har forelagt initiativerne for kommunens handicapråd, og de har forståelse for, at det er på den måde, vi griber det an. Senest har vi deltaget på Handicaprådets møde i marts 2021 og har redegjort for vores løsning, og hvor vi ikke kan være fuldt ud tilgængelige. Det er Handicaprådet indforstået med, og de har selv testet løsningen uden det gav anledning til yderligere krav om tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.