Tilgængelighedserklæring

Næstved Gymnasium og HF forpligter sig til at gøre webstedet https://www.naestved-gym.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.naestved-gym.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Næstved Gymnasium og HF, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.naestved-gym.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Videoer, tabeller, PDF'er og overskrifter
  PDF’er Der er eksempler på pdf’er, som mangler korrekte overskrifter (H1, H2 og H3), indeholder excel-tabeller samt indscannede pdf’er fx bestyrelsesreferater, som ikke kan læses af skærmlæsere. Overskrifter Der er eksempler på overskrifter, som ikke følger logisk rækkefølge H1, H2 eller H3. Linktekster Der er eksempler på linktekster, som er mangelfulde, og der kan mangle anvisninger på, at et link åbner i nyt vindue. Tabeller Der er enkelte steder på hjemmesiden, hvor der er benyttet fx exceltabeller, som ikke kan læses af skærmlæsere. Videoer Der mangler dynamisk titel på flere videoer til lettere identificering for bl.a. skærmlæsere. Der forekommer embeddede videoer indsat med iframes. Videoerne er uden tekster da de er hentet fra ekstern kanal, Youtube. På dele af hjemmesiden kan man ikke navigere udelukkende ved hjælp af tastatur – dette er ved at blive udbedret.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Facebook
  Næstved Gymnasium og HF’s Facebookside lever ikke op til alle standarder, og det vil være en uforholdsmæssig stor byrde, at få Facebooksiden til at gøre dette.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Næstved Gymnasium og HF iværksætter initiativer for at forbedre webtilgængeligheden på hjemmeside. Gymnasiet og gymnasiets webbureau har identificeret konkrete fejl og mangler, som gymnasiet vil udbedre løbende. Handleplan: • Læsbarhed/grafikker: Der sat tom ALT-tekst på alle grafikker, så de fungerer som dekorative billeder, som kan springes over af skærmlæsere. • Pdf-filer: Pdf-filer vil blive tjekket i Acrobat PRO DC Accessibility Checker med henblik på at kvalitetssikre pdf’ernes webtilgængelighed. • Alt-tekst på billeder: Billederne på hjemmesiden er alle dekorative og indeholder tomme alternative tekster, så skærmlæsere kan springe dem over. Der vil blive tilføjet en mulighed for at indsætte en selvvalgt alt-tekst på billederne. • Videoer: Der vil blive implementeret en dynamisk titel på videoerne til lettere identificering for skærmlæsere. • Navigation på hjemmesiden: • Overskrifter: Overskrifter på hjemmesiden vil blive gennemgået, så de får en logisk rækkefølge H1, H2 eller H3. • Linktester vil blive gennemgået og tilrettet, og der vil blive noteret, når eksterne links åbner i nyt vindue. • Vi forventer, at de igangsatte initiativer udføres inden udgangen af 2020. De forventes gennemført inden skoleårets afslutning i juni 2021.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.