Tilgængelighedserklæring

Næstved kommune forpligter sig til at gøre webstedet http://www.naestved.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.naestved.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Næstved kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.naestved.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Interne manuel brugertest og vurdering. Alle tekniske, redaktionelle og design løsninger testes igennem forskellige værktøjer: SiteImprove automatiseret Quality Assurance og accessibility NextGen rapportering til udviklere og redaktører. SiteBulb enkelstsidetest Qualweb enkeltsidetest NVDA skærmlæser pdf test

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Nogle PDf'er er ikke tilgængelige
  Pdf med en længde på 20 sider eller derover vurderes individuelt om arbejdet med at tilgængeliggøre disse står til måls med anvendelsen.
 • Videoer har ikke undertekster
  Videoer publiceret før den 23.september 2020 er ikke undertekstet. Videoer som er en duplikeringer af informationer man finder andetsteds på hjemmesiden kan figurere uden undertekster.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Store dokumenter af særlig teknisk karakter
  Store dokumenter menes at det er 20 siders dokumenter eller derover. Særlig teknisk karakter menes regneark. Tilgængeliggørelsen af størstedelen af disse dokumenter tager uforholdsmæssigt langt tid i forhold til brugen af dem og antal læsninger i den brede befolkning i kommmunen
 • Dokumenter uden dato og af teknisk karakter
  Hvis ikke vi har kunnet finde en dato på dokumenter prioriterer vi dem ned, hvis de ikke er af essentielt administrativ karakter.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Indkøber programmer til at gøre PDF'er tilgængelige. Undertekster film løbende. Vi arbejder løbende med vores hold af redaktører, der bliver tilbudt webinarer og undervisning i korrekt formatering af dokumenter. Værktøjet Assist Pro er indkøbt til formålet. Rapporter bliver udsendt til redaktører indeholdende fejl og mangler angående webtilgængelighed. Vi er klar over den adfærdændring der skal til, og arbejder løbende på at få den trumfet igennem strategisk. Der kan forekomme struktur-fejl i koden. Dette udbedres løbende med stort fokus fra vores udviklere.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.