Tilgængelighedserklæring

Professionshøjskolen VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://my.via.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://my.via.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Professionshøjskolen VIA University College, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://my.via.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves Accessibility værktøj Next Gen.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tekst afkortes, når størrelsen tilpasses
  Besøgende skal kunne skalere tekst til 200 % uden at miste nogen oplysninger. Svagtseende besøgende kan muligvis ikke få adgang til oplysningerne, hvis teksten er afkortet (afskåret), når den skaleres op.
 • Rolle med underforstået skjult indhold har tastaturfokus
  Nogle elementer har en rolle, der indebærer, at deres interne struktur skal være skjult for hjælpeteknologier. Med andre ord har deres underelementer en præsentationsrolle. Hvis et underelement har tastaturfokus, skal det flyttes uden for rollen presentation. Skærmlæsere ignorerer alt indhold med rollen presentation. Hvis dette omfatter fokuserbare underelementer, annonceres disse ikke for brugeren, som kan gå glip af vigtige oplysninger.
 • Teksten er ikke medtaget i et ARIA-landemærke.
  Alt tekstindhold, der kan opfattes af brugeren, skal medtages i et ARIA-landemærke. Tekstindhold, der kan opfattes af brugere, refererer til tekst, der kan opfattes af brugere af hjælpemidler – hvoraf noget kan være usynligt for seende brugere. Landemærkeroller indeholder oplysninger om sidestruktur og kan hjælpe brugere af hjælpemidler med navigation på siden. Tekst uden for landemærker gør det vanskeligere at navigere for nogle brugere.
 • Farvekontrast opfylder ikke det forbedrede krav
  Tekst- og baggrundsfarver, der er i konflikt eller har for lidt kontrast i forhold til hinanden, kan forårsage læsbarhedsproblemer for farveblinde eller svagtseende brugere. Der er for lidt kontrast.
 • Indhold mangler efter overskrift
  Overskrifter strukturerer indhold på en tilgængelig måde. De bør organiseres i et logisk hierarki, så brugere af skærmlæsere og alene af tastatur nemt kan forstå og navigere i indholdet. Indhold skal vises som forventet, herunder mellem overskrifter på samme niveau og efter det sidste afsnit eller den sidste sideoverskrift. Hvis der mangler indhold, ved brugeren ikke, om oplysningerne er skjult, eller om et overskriftsniveau er anvendt forkert.
 • Overskrifter er ikke strukturerede
  Overskriftstags hjælper brugere af hjælpemidler til at forstå, hvordan indholdet er struktureret. De bruges også til navigering med skærmlæseren på siden. Overskrifterne skal ALTID følge den struktur, hvor H1 bruges til den primære overskrift, efterfulgt af H2 til underoverskrifter og videre til H5.
 • Billeder uden tekstalternativ
  Alle ikke-dekorative billeder skal have et tekstalternativ (også kaldet "alt-tekst"). Tekstalternativer bruges til at beskrive billeder for personer, som ikke kan se dem. Dette omfatter personer, som bruger skærmlæsere, når de er på internettet.
 • Element-id'erne er ikke entydige
  I indhold, der er implementeret ved hjælp af opmærkningssprog, har elementerne komplette start- og sluttags, elementerne er indlejrede efter deres specifikationer, de indeholder ikke attribut-dubletter og ID’er er unikke; undtagen hvor specifikationerne tillader det. To eller flere elementer på siden har samme id-værdi. Disse skal være entydige.
 • Tomme overskrifter
  Overskriftstags uden tekstindhold. En overskrift betragtes som "tom", hvis der ikke er en tekst, som en skærmlæser kan videresende til brugeren.
 • Link mangler tekstalternativ
  Links skal altid have et tekstalternativ. Linkteksten kan indsættes i HTML – den behøver ikke at være synlig for at bestå denne kontrol.
 • Identiske links
  To eller flere links har præcist samme linktekst – selvom de peger på forskellige webadresser. Svag eller generisk linktekst kan være problematisk for brugere af hjælpemidler – især hvis de ikke kan se den visuelle kontekst.
 • Manglende tastaturfokus
  Fokusindikatorer hjælper tastaturbrugere med at fortælle, hvilket element på en side der modtager input fra tastaturet. Den vises som en visuel markør – som et omrids eller en fremhævning – der flytter sig med tastaturfokus.
 • Linket gå til hovedindhold mangler
  De fleste websider har et navigationsafsnit øverst, som indeholder mange links (og muligvis billeder, annoncer og mere). Selvom seende brugere kan bruge visuelle signaler til at springe dette afsnit over, kan brugere af skærmlæsere sidde fast og lytte til en lang liste med links – medmindre der gives mulighed for at overspringe det. Linket "gå til hovedindhold" eller "spring navigering over" skal være tydeligt i fokus, så seende tastaturbrugere (f.eks. personer med motoriske handicap) kan se, at det findes. På denne måde har de også mulighed for at omgå links, når de navigerer på siden. Dette fungerer ikke optimalt på sitet.
 • Videoer / moving stills i baggrunden er ikke tilgængeliggjorte
  Video ikke beskrevet via lyd Personer, som er blinde eller er svagtseende, har brug for en beskrivelse af de visuelle oplysninger. Et synstolkningsspor er en type fortælling, der afspilles over en video. Det supplerer dialogen og lydene i den oprindelige video. Lyden kan ikke slås fra Brugere af skærmlæsere skal kunne høre taleoutputtet for at navigere på siden. Lydindhold, der afspilles automatisk, kan gøre navigationen vanskeligere – især hvis den ikke kan slås fra. Video uden lyd har ikke tilgængeligt alternativ Videoer, som kun indeholder visuelt indhold (videoer uden lyd), er muligvis ikke tilgængelige for svagtseende – der skal derfor angives et alternativ. Alle visuelle oplysninger, som er vigtige for at forstå videoens historie eller budskab, skal også være tilgængelige i tekst- eller lydformat Video uden billedtekst Billedtekster er en anden måde at få adgang til lyddelen i en video. Deres hovedformål er at gøre videoer tilgængelige for døve eller hørehæmmede. Manglende alternativ til det visuelle indhold i video Visuelt indhold er ikke i sig selv tilgængeligt for blinde eller svagtseende personer – så der skal angives et alternativ. Alle oplysninger, som er vigtige for at forstå videoens historie eller budskab, skal også være tilgængelige i tekst- eller lydformat.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Eksamensoversigter, rejsebreve og lignende er ikke tilgængeliggjorte
  Mange af vores uddannelser har eksamensoversigter, semesterplaner, studieaktivitetsmodeller, rejsebreve og lignende dokumenter liggende, som desværre ikke er tilgængeliggjorte. Vi arbejder på at forbedre webtilgængeligheden i disse dokumenter, men det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at optimere langt mere end 100 filer.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Analysen beror på en teknisk analyse udført med Siteimproves Accessibility værktøj NextGen. Vi har fokus på at forbedre webtilgængeligheden og vi tilstræber at løse de tekniske fejl. Der kan dog forekomme redaktørfejl, som ikke er medtaget her, idet disse fejl opstår løbende. En redaktørfejl kan eksempelvis være: Fejl i overskrifthierarkiet eller Link uden tekstalternativ. Vi tilstræber en fortsat uddannelse af vores redaktører for at sikre et kontinuerligt fokus på udbedring af disse fejl. Vi regner med at kunne udbedre de nævnte fejl i løbet af 2023.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.