Tilgængelighedserklæring

Rudersdal kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://musikogbilledskolen.rudersdal.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://musikogbilledskolen.rudersdal.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rudersdal kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://musikogbilledskolen.rudersdal.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er anvendt både brugertest og automatiseret test af ekstern part. Desuden anvender vi selv løbende automatiseret test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tekniske forhold
  Rudersdal Kommune forventer, at tilgængelighedskravene er opfyldt ved lancering af nyt websted marts 2024. Skulle du mod forventning opleve tekniske forhold, hvor webstedet ikke lever op til tilgængelighedskravene, kan du kontakte kommunen på telefon 46 11 00 00.
 • Redaktionelle forhold
  Webstedet er udviklet med henblik på overholdelse af WCAG 2.1 AA. Der vil dog i forbindelse med redaktionelt arbejde opstå problemer, fx i form af fejl i overskrift-struktur, manglende opmærkning af overskrifter og tomme overskrifter. Manglende alternativ tekst på billeder. Manglende beskrivelse af tabeller. Manglende eller utilstrækkelige hjælpetekster i formularer. Rudersdal Kommune monitorerer løbende webstedet mhp. at rette evt. fejl.
 • Selvbetjeningsløsninger og andre eksterne løsninger
  Rudersdal Kommune stiller en række selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne, der kan tilgås via webstedet. De fleste overholder webtilgængelighedsloven helt eller delvist. Rudersdal Kommune har præciseret over for leverandørerne, at de har ansvar for at løsningerne er tilgængelige, og vi er i løbende dialog med dem for at opnå bedre tilgængelighed. Hvis du har problemer med at bruge en selvbetjeningsløsning, kan du altid ringe til Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00. Så hjælper vi dig videre.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Kultur i Rudersdal Kommune har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.