Tilgængelighedserklæring

Rudersdal Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://museer.rudersdal.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://museer.rudersdal.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rudersdal Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://museer.rudersdal.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus Aps har foretaget en både automatiseret og kvalitativ vurdering i august 2020. Desuden anvender vi Siteimprove til at screene automatisk for tilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF
  Website har kortmateriale til stjerneløb for familier og skoler. Hvis du har problemer med at læse en PDF-fil, kan du altid kontakte Rudersdal Museer på tlf. 46 11 56 50, e-mail museum@rudersdaldk.
 • Tekniske forhold
  • Mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven i topmenuen • Tab af indhold og funktionalitet og mangelfuld ombrydningsvisning ved tekstforstørrelse til hhv. 200 og 400 procent samt tab af indhold, når tekstafstanden bliver ændret • Hvis man bruger tastatur, er der mangelfuld tastaturnavigation i forbindelse med visning på kort og tastaturfælder ved speciel søgning på adresser, samt mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatorer ved søgning • Hvis man bruger skærmlæser, mangler der opmærkning af brødkrummestien, som ville gøre det muligt for skærmlæserbrugere at springe direkte til brødkrummestien ved hjælp af indbyggede genveje eller kommandoer.
 • Tekniske Tekniske forhold vedr. arrangementer fra Kultunaut
  Der er identificeret en række tekniske problemer med de arrangementer, vi viser på hjemmesiden på kalendersiden og/eller i lister over arrangementer: • Kun for Oplev Rudersdal: Formularen, hvor brugeren kan tilføje et event, kan ikke betjenes med tastatur. Der er mangelfuld kontrast mellem tekst og baggrund. Visuelle overskrifter er ikke markeret som overskrifter. Der er ikke tilstrækkeligt beskrivende tekstalternativer • Grafisk link til Kultunauts hjemmeside er ikke beskrevet med en alternativ tekst • Der er en ulogisk overskriftstruktur på søgeresultatsiden og på siderne med information om de enkelte arrangementer • På kalendersiden bliver muligheder for valg af kategorier ikke læst op på en skærmlæser, og der er mangelfuld kontrast mellem markeringen af afkrydsningsfelterne (flueben) og selve afkrydsningsfelterne. Hvis du har problemer med at se vores arrangementer, kan du kontakte Rudersdal Museer på 46 11 56 50 eller museum@rudersdal.dk.
 • Nyhedsbrev - ubivox
  Ved tilmelding til nyhedsbrev er der problemer med Captcha, der mangler autoudfyldning af felterne til e-mailadresse og navn, og der er mangelfuld kontrast
 • Redaktionelle forhold
  Der kan løbende opstå problemer i forhold til det redaktionelle arbejde på websitet. Dette gælder fx: • Fejl i overskrift-struktur, manglende opmærkning af overskrifter og tomme overskrifter • Manglende alternativ tekst på billeder • Manglende beskrivelse af tabeller. Vi tager løbende hånd om disse problemer.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Løsningen Basis
  Basis er en database, der indeholder musernes samling. Databasen er undtaget jf 'Loven omfatter ikke reproduktioner af genstande fra kulturhistoriske samlinger, som ikke kan gøres fuldt tilgængelige på grund af uforenelighed af tilgængelighedskravene med enten konservering af den pågældende genstand eller reproduktionens autenticitet (eksempelvis kontrast). Reproduktioner af genstande fra kulturhistoriske samlinger er også undtaget loven, hvis indholdet ikke kan gøres tilgængeligt på grund af manglende automatiserede og omkostningseffektive løsninger, der ukompliceret kan udtage teksten fra manuskripter eller andre genstande fra kulturhistoriske samlinger og omforme den til indhold, der er forenelig med tilgængelighedskravene. Det kan for eksempel gælde håndskrevne dokumenter eller dokumenter sat med ældre og svært automatisk genkendelige skrifttyper. Det vil være omfattende for den enkelte kulturhistoriske samling med den nuværende teknologi at stille krav om tilgængeliggørelse af samtlige digitale reproduktioner.'

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Rudersdal Museer i Rudersdal Kommune har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet. Udbedring af forhold, som ikke lever op til tilgængelighedskravene De forhold, som er blevet identificeret i undersøgelserne af webtilgængeligheden (tekniske såvel som redaktionelle), gennemgås og udbedres. Dette arbejde forventes at være færdigt inden udgangen af oktober 2020. Rudersdal Kommune er i gang med at udvikle nye websites med forventet lancering 1. september 2021 (eller tidligere). Vi har valgt at udskyde tungere og mere byrdefulde udviklingsopgaver for at overholde tilgængelighedskravene til dette redesign. Dette gælder bl.a.: • Mangelfuld kontrast på piltaster på billedkarruseller og billedbånd • Mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatorer ved søgning og på billedkarruseller og billedbånd • Tab af indhold og funktionalitet og mangelfuld ombrydningsvisning ved tekstforstørrelse til hhv. 200 og 400 procent samt tab af indhold, når tekstafstanden bliver ændret. Løbende screening Vi anvender løbende Siteimprove til at screene automatisk for tilgængelighed (fx om et billede mangler alternativ tekst, om en side mangler titel, eller om en overskrift er lavet med fed skrift i stedet for CMS'ets overskriftsfunktion). Derudover gennemgår vi websitet stikprøvevist for at tjekke for uhensigtsmæssigheder, som Siteimprove ikke kan vurdere (fx om links har tilstrækkeligt informerende tekst). Endelig arbejder vi løbende på at minimere brugen af dokumenter på websitet og i stedet lægge informationen direkte på websitet (dvs. som HTML-kode). Uddannelse Redaktørerne er uddannet i redaktionelle krav til tilgængelighed, og vejledninger til redaktørerne i brug af CMS’et og brug af Siteimprove opdateres løbende.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.