Tilgængelighedserklæring

Rejsekort & Rejseplan forpligter sig til at gøre webstedet https://www.mitskolekort.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.mitskolekort.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rejsekort & Rejseplan , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.mitskolekort.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Ekstern ekspertgennemgang baseret på WCAG-retningslinjerne.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Forkerte eller manglende labels & alternative tekster
  Sider med diverse funktioner mangler tilstrækkelige funktionsbeskrivelser eller alternative tekster, til at beskrive indhold, der ikke er tekst (1.1.1).
 • Lav farvekontrast
  Farvekontrast mellem tekst og baggrund er for lav (1.4.3/1.4.11).
 • Ingen genvej til hovedindhold
  Der mangler en funktion til skip til hovedindhold, så gentagende indhold på sider kan springes over (2.4.1).
 • Manglende funktionalitet efter zoom in
  Siden er ikke funktionel ved zoom ind i browseren eller på Iphone ved op til 200% zoom (1.4.10).
 • Manglende tabuleringsmulighed
  Flere sider mangler tabuleringsmulighed, mens andre sider mangler tilpasning af fokus steps i tabuleringen, når nye elementer fremvises (2.1.1 / 2.4.3).
 • Ingen fremhævet tabulering
  En enkelt funktion fremhæves ikke, ved markering med tabulering (2.4.7).
 • Sidetitler mangler eller er mangelfulde
  En del undersider har enten ingen overskrift eller en så generel overskrift, at man ikke kan udlede, hvad undersiden drejer sig om (2.4.2).

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Uanvendelig tabulering på kort
  Mitskolekort gør brug af en kortfunktion, som på nuværende tidspunkt ikke giver mulighed for tabulering af de enkelte transportmidler på kortet. Rejsekort & Rejseplan A/S vil løbende holde øje med standarderne, for at se hvornår en løsning er mulig at implementere.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

De håndterede mangler vil blive udbedret løbende som en del af webstedets planlagte programopdateringer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.