Tilgængelighedserklæring

Digitaliseringsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.mitid.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.mitid.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.mitid.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus har i forbindelse med vurderingen gennemgået webstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA, som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/). Vurderingen er blevet gennemført i overensstemmelse med god skik for tilgængelighedstest jf. W3C-vejledningen Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/) med testcases som beskrevet i W3C-vejledningen Techniques for WCAG 2.1 (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/). Oversættelsen af indholdet i WCAG 2.1, der er gengivet i denne rapport, stammer fra den autoriserede danske oversættelse (https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/), der blev publiceret 11. december 2019. Sensus har gennemført tilgængelighedstesten som en kombination af automatiserede tests (hvor dette er muligt) og manuelle vurderinger (hvor dette er nødvendigt).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Webstedet indeholder dekorativ grafik med alternativtekst, væsentlig grafik uden tekstalternativer, grafik uden altattributter og brugergrænsefladekomponenter med misvisende eller uden tekstalternativer.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer
  Webstedet indeholder fejl i overskriftopmærkningen, hvilket omfatter fejl i overskriftstrukturen og en ulogisk overskriftstruktur. Endvidere indeholder webstedet fejl i opmærkning af fremhævet tekst, fejl i opmærkning af tabeller, fejl i etiketter, uhensigtsmæssig præsentation af links og komponenter for skærmlæserbrugere, forkert opmærkning af skjult indhold samt dokumenter, der ikke overholder tilgængelighedskravene.
 • WCAG 1.3.3 Sensoriske egenskaber
  Webstedet indeholder instruktioner, der udelukkende henviser til komponenters sensoriske egenskaber.
 • WCAG 1.3.5 Identificering af inputformål
  Webstedet indeholder formularfelter, der ikke er forsynet med autocomplete-attributten.
 • WCAG 1.4.1 Anvendelse af farve
  Webstedet indeholder komponenter, hvor farve er anvendt som eneste visuelle middel til at udskille komponenterne.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)
  Webstedet indeholder tekst, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven.
 • WCAG 1.4.4 Ændring af tekststørrelse
  Når Internet Explorer bliver anvendt som browser, opstår der tab af indhold og funktionalitet, når teksten på webstedet bliver forstørret op til 200%.
 • WCAG 1.4.10 Ombrydningsvisning
  Der opstår tab af information og funktionalitet, når webstedet bliver vist i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom (svarende til en skærmopløsning på 320x256 pixels).
 • WCAG 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold
  Webstedet indeholder brugergrænsefladekomponenter med mangelfuld kontrast. Der er endvidere mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatoren, når dele af indholdet på webstedet modtager tastaturfokus.
 • WCAG 1.4.12 Tekstafstand
  Der opstår tab af indhold og funktionalitet, når tekstafstanden mellem indholdet på webstedet bliver ændret.
 • WCAG 2.1.1 Tastatur
  Webstedet indeholder komponenter, der ikke kan betjenes via tastaturet.
 • WCAG 2.1.2 Ingen tastaturfælde
  Når Safari og Internet Explorer bliver anvendt som browsere, er der indhold på webstedet, der udløser en tastaturfælde.
 • WCAG 2.2.1 Justerbar tastehastighed
  Webstedet indeholder en tidsbegrænsning, der automatisk logger brugeren ud.
 • WCAG 2.4.2 Sider har titler
  Webstedet indeholder sidetitler, der ikke beskriver sidernes emne eller formål
 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge
  Webstedet har indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne
 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst)
  Webstedet indeholder links, hvor formålet med linkene ikke kan bestemmes.
 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus
  Webstedet indeholder komponenter, der ikke modtager synligt fokus (en synlig tastaturfokusindikator).
 • WCAG 3.1.1 Sproget på siden
  Webstedets standardsprog er opmærket forkert, da sprogopmærkningen ikke stemmer overens med sproget på webstedets indhold.
 • WCAG 3.2.2 Ved input
  Webstedet indeholder brugergrænsefladekomponenter, der medfører automatisk ændring af konteksten ved ændring af komponenternes indstillinger.
 • WCAG 3.3.1 Identifikation af fejl
  Webstedet indeholder formularelementer, hvor inputfejl ikke bliver identificeret ved hjælp af tekst.
 • WCAG 3.3.3 Fejlforslag
  Webstedet indeholder formularelementer, hvor fejlforslag til inputfejl er utilstrækkeligt beskrivende.
 • WCAG 4.1.1 Parsing
  Webstedet indeholder syntaksfejl i opmærkningen.
 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi
  Webstedet indeholder brugergrænsefladekomponenter, hvor navn, rolle eller værdi ikke er bestemt programmeringsmæssigt.
 • MitID login klient - WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Løsningen indeholder dekorativ grafik med alternativtekst.
 • MitID login klient - WCAG 1.3.1 Information og relationer
  Løsningen indeholder fejl i opmærkning af tekst, manglende opmærkning af lister samt fejl i ARIA-labels. Endvidere indeholder løsningen dokumenter, der ikke overholder tilgængelighedskravene.
 • MitID login klient - WCAG 1.4.4 Ændring af tekststørrelse
  Når Internet Explorer bliver anvendt som browser, opstår der tab af indhold og funktionalitet, når teksten i løsningen bliver forstørret op til 200%.
 • MitID login klient - WCAG 1.4.10 Ombrydningsvisning
  Der opstår tab af information og funktionalitet, når løsningen bliver vist i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom (svarende til en skærmopløsning på 320x256 pixels).
 • MitID login klient - WCAG 1.4.12 Tekstafstand
  Indhold bliver ikke præsenteret på en meningsfuld måde, når tekstafstanden mellem indholdet i løsningen bliver ændret.
 • MitID login klient - WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge
  : Løsningen har indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne, herunder tomme tabuleringer. Endvidere indeholder løsningen fejl i fokusrækkefølgen ved anvendelse af skærmlæser på mobil enhed.
 • MitID login klient - WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst
  Løsningen indeholder links, hvor formålet med linkene ikke kan bestemmes.
 • MitID login klient - WCAG 2.4.7 Synligt fokus
  Når Safari bliver anvendt som browser, indeholder løsningen komponenter, der ikke modtager synligt fokus (en synlig tastaturfokusindikator).
 • MitID login klient - WCAG 2.5.3 Etiket i navn
  Løsningen indeholder knapper, hvor der er uoverensstemmelse mellem den programmeringsmæssigt bestemte etiket (label) og den visuelt synlige etiket.
 • MitID login klient - WCAG 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold
  Løsningen har indhold, hvor sproget afviger fra standardsproget.
 • MitID login klient - WCAG 3.2.2 Ved input
  Når Safari og Internet Explorer bliver anvendt som browsere, er der brugergrænsefladekomponenter i løsningen, der medfører automatisk ændring af konteksten ved ændring af komponenternes indstillinger.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Intet at bemærke.
  Intet at bemærke.

Ikke omfattet af loven

 • Ikke relevant.
  Ikke relevant.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet fører tilsyn med, om Digitaliseringsstyrelsen overholder webtilgængelighedsloven.

Før du kontakter Digitaliserings- og ligestillingsministeriet, skal du kontakte Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at Digitaliseringsstyrelsen, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive en henvendelse til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet på mail webtilgaengelighed@digmin.dk eller ringe på telefon 23 46 31 16.

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet anvender henvendelserne som input til tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliserings- og ligestillingsministeriet har behov for yderligere uddybning.