Tilgængelighedserklæring

Region Hovedstaden / Region Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.minsundhedsplatform.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.minsundhedsplatform.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Hovedstaden / Region Sjælland, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.minsundhedsplatform.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Websitet bliver løbende testet og vurderet med fokus på henholdsvis brugervenlighed og tilgængelighed. Dette foretages af eksterne bureauer. Websitet er senest tilgængelighedsvurderet maj 2019 baseret på WCAG 2.1. Samtidig blev sitets generelle brugervenlighed testet ved brug af normal tastatur og skærmlæser navigation. Seneste brugertest er foretaget marts 2019 med fokus på udvalgte features og relaterede flows i Min Sundhedsplatform set fra brugernes side for at afdække eventuelle barrierer for brugerne.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Der findes eksempler på dekorative grafiske ikoner uden alt-attributter. Det betyder, at ikonerne ikke formidles som dekorative til kompenserende hjælpeprogrammer.
 • 1.3.5 Identificering af inputformål
  Der findes inputfelter til indsamling af bruger-information, som eksempelvis e-mail og telefonnummer, som ikke kodemæssigt formidler deres formål. Det betyder, at nogle bruger ikke får tilstrækkelig hjælp til at forstå og udfylde felterne korrekt.
 • 1.4.3 Kontrast (Minimum)
  Få steder er der ikke tilstrækkelig god kontrast mellem tekst og baggrundsfarve, eksempelvis på nogle links, knapper og faneblade. Det betyder, at mennesker med nedsat kontrastsyn kan have svært ved at se teksten.
 • 1.4.10 Ombrydningsvisning
  Nogle steder tilpasser teksten sig ikke, når siderne vises i et smalt præsentationsområde (viewport). Det betyder, at eksempelvis brugere, der har brug for kraftig zoom, ikke kan læse al tekst.
 • 1.4.11 Kontrast for ikke tekstbaseret indhold
  Der findes info-ikoner og fokusindikatorer, som ikke har tilstrækkeligt god kontrast mellem forgrund og baggrund. Det betyder, at brugere med forringe kontrastsyn kan have svært ved at forstå og betjene nogle funktioner.
 • 2.4.2 Sider har titler
  Der findes eksempler på sider, som ikke har beskrivende titler. Det betyder, at eksempelvis at brugere af kompenserende hjælpeprogrammer kan have svært ved at identificere, hvilken side de er kommet ind på.
 • 2.4.6 Overskrifter og etiketter
  Der findes tekst, som kan være vanskelig at forstå i forbindelse med forkortelser, hospitalsangivelser og instruktion ved fil upload. Det betyder, at brugere generelt kan have svært ved at forstå funktion og indhold.
 • 2.4.7 Synligt fokus
  Der findes enkelte elementer, som ikke har synligt tastaturfokus. Eksempelvis ”gå til indhold” link og "upload af foto". Det betyder, at mennesker, som ikke kan betjene en computermus, kan have svært ved at navigere på siderne.
 • 3.2.4 Konsekvent identifikation
  Nogle funktioner, eksempelvis ”Yderligere information”, formidles med forskellige kodemæssige navne på tværs af siderne. Det betyder, at eksempelvis bruger af kompenserende hjælpeprogrammer kan have svært ved at finde og forstå samme funktion på tværs af siderne.
 • 4.1.1 Parsing
  Der findes eksempler på html links, der er kodet med alt-attributter, hvilket ikke er gyldig html-kode. Det betyder, at siderne muligvis ikke fungerer optimalt på tværs af browsere og teknologisk platforme.
 • 4.1.3 Statusbeskeder
  Statusbeskeder, eksempelvis når en handling er udført, formidles ikke kodemæssigt. Det betyder, at eksempelvis brugere af kompenserende hjælpeprogrammer ikke bliver notificeret om, at der vises en statusbesked på siden.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Blanketter til print
  Der arbejdes løbende på at sikre, at alle blanketter, der kan printes ud fra minsundhedsplatform.dk, overholder tilgængelighedskravene. Det er bl.a. blanketter til at ansøge om fuldmagtsadgang til Min Sundhedsplatform. Vi er ikke færdig med gennemgangen af alle blanketter og det kan derfor forekomme at nogle endnu ikke efterlever kravene til tilgængelighed. Det forventes, at alle blanketter er opdateret Q3 2021.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har siden vores første eksterne tilgængelighedsevaluering i 2018 både internt og gennem vores platformsleverandør udbedret en lang række tilgængelighedsfejl, der eksisterede på det tidspunkt. Resterende kendte tilgængelighedsfejl arbejder vi sammen med vores vores leverandør på at få udbedret. Vi uddanner interne medarbejdere til at evaluere grundlæggende tilgængelighedsfunktioner på de opdateringer vi løbende modtager fra vores leverandør. Vi planlægger at få foretaget ekstern vurdering af hele Min Sundhedsplatform Q4 2021.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.