Tilgængelighedserklæring

Region Hovedstaden / Region Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.minsundhedsplatform.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.minsundhedsplatform.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Hovedstaden / Region Sjælland, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.minsundhedsplatform.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Websitet bliver løbende testet og vurderet med fokus på henholdsvis brugervenlighed og tilgængelighed. Dette foretages af eksterne bureauer. Websitet er senest tilgængelighedsvurderet maj 2019 baseret på WCAG 2.1. Samtidig blev sitets generelle brugervenlighed testet ved brug af normal tastatur og skærmlæser navigation. Seneste brugertest er foretaget marts 2019 med fokus på udvalgte features og relaterede flows i Min Sundhedsplatform set fra brugernes side for at afdække eventuelle barrierer for brugerne.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Der findes eksempler på dekorative grafiske ikoner uden alt attributter. Det betyder at ikonerne ikke formidles som dekorative til kompenserende hjælpeprogrammer.
 • 1.3.5 Identificering af inputformål
  Der findes inputfelter til indsamling af bruger-information som eksempelvis e-mail og telefonnummer, som ikke kodemæssigt formidler deres formål. Det betyder at nogle bruger ikke får tilstrækkelig hjælp til at forstå og udfylde felterne korrekt.
 • 1.4.3 Kontrast (Minimum)
  Flere steder er der ikke tilstrækkeligt god kontrast mellem tekst og baggrundsfarve eksempelvis på nogle links, knapper og faneblade. Det betyder at mennesker med nedsat kontrastsyn kan have svært ved at se teksten.
 • 1.4.10 Ombrydningsvisning
  Nogle steder tilpasser teksten sig ikke når siderne vises i et smalt præsentationsområde (viewport). Det betyder at eksempelvis brugere der har brug for kraftig zoom ikke kan læse alt tekst.
 • 1.4.11 Kontrast for ikke tekstbaseret indhold
  Der findes info-ikoner og fokusindikatorer som ikke har tilstrækkeligt god kontrast mellem forgrund og baggrund. Det betyder at brugere med forringe kontrastsyn kan have svært ved at forstå og betjene nogle funktioner.
 • 1.4.12 Tekstafstand
  Nogle steder overlapper tekst med andre elementer når tekstens typografiske egenskaber justeres. Det betyder at eksempelvis brugere med læsevanskeligheder ikke i tilstrækkelig grad kan justere teksten efter deres behov uden information går tabt.
 • 1.4.13 Indhold ved svævepegning (hover)
  Der findes sektioner med ekstraindhold, som ikke kan skjules fra skærmbilledet uden at flytte på mus eller tastaturfokus. Det betyder eksempelvis at brugere med behov for kraftig zoom kan have svært ved at navigere på siderne.
 • 2.1.1 Tastatur
  Der findes indhold i sektioner med en scrollbar der ikke kan betjenes fra tastaturet. Det betyder at mennesker som ikke kan betjene en computermus vil være afskåret fra at læse indholdet.
 • 2.4.2 Sider har titler
  Der findes eksempler på sider som ikke har beskrivende titler. Det betyder eksempelvis at brugere af kompenserende hjælpeprogrammer kan have svært ved at identificere hvilken side de er kommet ind på.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ingen søgefunktion
  Websitet har ingen søgefunktion til at søge efter bestemte ord eller emner, hvilket kan gøre det svært at finde bestemt indhold.

Ikke omfattet af loven

 • Blanketter til print
  Der arbejdes løbende på at sikre, at alle blanketter, der kan printes ud fra minsundhedsplatform.dk, overholder tilgængelighedskravene. Det er bl.a. blanketter til at ansøge om fuldmagtsadgang til Min Sundhedsplatform. Vi er ikke færdig med gennemgangen af alle blanketter og det kan derfor forekomme at nogle endnu ikke efterlever kravene til tilgængelighed. Det forventes, at alle blanketter er opdateret Q3 2021.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har siden vores første eksterne tilgængelighedsevaluering i 2018 både internt og gennem vores platformsleverandør udbedret en lang række tilgængelighedsfejl, der eksisterede på det tidspunkt. Resterende kendte tilgængelighedsfejl arbejder vi sammen med vores vores leverandør på at få udbedret. En del bliver rettet i forbindelse med en stor platformsopdatering planlagt til foråret 2021. Vi uddanner interne medarbejdere til at evaluere grundlæggende tilgængelighedsfunktioner på de opdateringer vi løbende modtager fra vores platformsleverandør. Vi planlægger at få foretaget ekstern vurdering af hele Min Sundhedsplatform efter platformsopdateringen foråret 2021.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.