Tilgængelighedserklæring

Region Hovedstaden / Region Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.minsundhedsplatform.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.minsundhedsplatform.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Hovedstaden / Region Sjælland, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.minsundhedsplatform.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Websitet bliver løbende testet og vurderet med fokus på henholdsvis brugervenlighed og tilgængelighed. Dette foretages af eksterne bureauer. Websitet er senest tilgængelighedsvurderet oktober 2021 baseret på WCAG 2.1. Sitets generelle brugervenlighed testes løbende. Seneste brugertest er foretaget i oktober 2021, med fokus på udvalgte features og relaterede arbejdsgange i Min Sundhedsplatform, set fra brugernes side, for at afdække eventuelle barrierer for brugerne.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Der er eksempler på ikke-tekstbaseret indhold, som formidles forkert til brugere af skærmlæsere. Fejlen rettes i februar 2023
 • 1.3.1 Information og relationer
  Der findes eksempler på nummereret tekst, som ikke formidles nummereret til brugere af skærmlæsere. Der findes eksempler på titler der ikke er har den korrekt semantiske kodning. Leverandør ønsker at forbedre dette, tidspunkt er ukendt.
 • 1.3.5 Identificering af inputformål
  Der findes inputfelter til indsamling af bruger-information, som eksempelvis e-mail og telefonnummer, som ikke kodemæssigt formidler deres formål. Det betyder, at nogle bruger ikke får tilstrækkelig hjælp til at forstå og udfylde felterne korrekt. Leverandør ønsker at forbedre dette, tidspunkt er ukendt.
 • 1.4.4 Ændring af tekststørrelse
  Der findes eksempler på knapper, der blokerer for tekst, når tekst forstørres ved zoom. Plan for udbedring fra leverandør er ikke kendt.
 • 1.4.10 Ombrydningsvisning
  Nogle steder tilpasser teksten sig ikke, når siderne vises i et smalt præsentationsområde (viewport). Det betyder, at eksempelvis brugere, der har brug for kraftig zoom, ikke kan læse al tekst. Det er planen at dette er udbedret februar 2023.
 • 1.4.12 Tekstafstand
  Der er eksempler på, at tekst ikke bevares, når den forstørres. Leverandør ønsker at forbedre dette, tidspunkt er ukendt.
 • 1.4.13 Indhold ved svævepegning (hover) eller fokus
  Der findes eksempler på, at ekstra indhold ikke kan forsvinde, uden at musen fjernes. Plan for udbedring fra leverandør er ikke kendt.
 • 2.1.1 Tastatur
  Der findes et eksempel på at information ikke vises til tastaturbrugere. Det er planen at dette er udbedret i oktober 2022.
 • 2.4.6 Overskrifter og etiketter
  Der findes flere eksempler på misvisende navngivning af knapper og titler. Leverandør ønsker at forbedre dette, tidspunkt er ukendt.
 • 2.5.3 Etiket i navn
  Der findes eksempler på at navn og etikette ikke stemmer overens. Det er planen at dette er udbedret i oktober 2022.
 • 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
  Der findes eksempler på felter, der kræver input, men hvor dette ikke kommunikeres korrekt til brugerne. Leverandør vil behandle det, tidsrum ukendt.
 • 4.1.2 Navn, rolle, værdi
  Der findes knapper med guidende information, som ikke er programmeret korrekt, i forhold til at de åbner mere indhold for brugeren. Plan for rettelse er ikke kendt.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Blanketter til print

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har siden vores første eksterne tilgængelighedsevaluering i 2018 både internt og gennem vores platformsleverandør udbedret en lang række tilgængelighedsfejl, der eksisterede på det tidspunkt. Resterende kendte tilgængelighedsfejl arbejder vi sammen med vores vores leverandør på at få udbedret. Vi uddanner interne medarbejdere til at evaluere grundlæggende tilgængelighedsfunktioner på de opdateringer vi løbende modtager fra vores leverandør. Vi plejer at få en tilgængelighedsevaluering ca. hvert andet år. Der er ikke planlagt nogen evalueringer endnu. Sidste tilgængelighedsevaluering blev gennemført i oktober 2021 og flere af fundene herfra, er og vil blive udbedret, af vores leverandør i kommende opdateringer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.