Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://mindhelper.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://mindhelper.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://mindhelper.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: - Forenklet monitorering foretaget af Digitaliseringsstyrelsen. - Automatiseret analyse af webtilgængelighed i SiteImprove Accessibility Værktøj - Manuelt review foretaget af bureauet ShiftCPH

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden, uden undertekster (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.2 - 1.2.3 Forudindspillet lyd og video).
 • Rapport i PDF er ikke tilgængelig
  Vi har link til én evalueringsrapport fra 2017 udarbejdet af ekstern leverandør, der ikke overholder standarden for webtilgængelighed.
 • Overskriftshiearki mangler nogle steder sammenhæng
  Nogle sider indeholder overskrifter i niveau 3 uden en forudgående overskrift i niveau 2 (WCAG 2.1 Succeskriterium 1.3.1 Information og relationer)

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Utilstrækkelig kontrast mellem tekst og baggrund
  Der er eksempler på hjemmesiden, hvor farven på tekst og farven på baggrunden på hjemmesiden ikke er i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden. Det drejer sig eksempelvis om brødkrummestien, pageheader og sektionen “Populære temaer” (WCAG 2.1 succeskriterium 1.4.3 Kontrast).

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er udarbejdet en detaljeret analyse af status for webtilgængelighed på Mindhelper af et eksternt bureau i juni 2020. Størstedelen af nedslagspunkterne er løst og vi arbejder fortsat for at løse de resterende punkter. Eksempelvis med en indsats for at tilbyde tekstalternativ til videomateriale uden undertekster og muligheden for et redesign, der løser vores utilstrækkelige kontrast mellem tekst og baggrund på enkelte komponenter. Flere komponenter er allerede redesignet siden ShiftCPH påpegede problemerne.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.