Tilgængelighedserklæring

Midttrafik forpligter sig til at gøre webstedet https://www.midttrafik.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.midttrafik.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Midttrafik, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.midttrafik.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Ekstern leverandør har foretaget en tilgængelighedsvurdering af hele websitet. Vi arbejder løbende med at forbedre de funktioner, der ikke lever op til de gældende krav.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Prisberegner til Flextur
  Prisberegneren er slettet på hjemmesiden 26. juni 2023.
 • Programmeringsmæssige opmærkning af indhold
  Der kan være fejl i den programmeringsmæssige opmærkning af indhold, hvilket omfatter fejl i overskriftopmærkningen, fejl i opmærkningen af tabeller og lister, brugergrænsefladekomponenter, hvor navn, rolle eller værdi ikke er bestemt programmeringsmæssigt samt fejl i den meningsgivende læserækkefølge. Dette kan forårsage, at skærmlæserbrugere får præsenteret webstedets indhold på en uhensigtsmæssig måde. Der vil løbende blive lavet forbedringer på dette område.
 • Ændring af tekststørrelse og tekstafstand
  Der kan opleves tab af indhold og funktionalitet i forbindelse med ændring af tekststørrelse og tekstafstand samt mangelfuld ombrydningsvisning. Det kan have negativ betydning for svagsynede brugere. Der vil løbende blive lavet forbedringer på dette område.
 • Tastaturnavigation
  Der kan være fejl i forbindelse med tastaturnavigation. Det omhandler komponenter, der ikke kan betjenes via tastaturet, komponenter, der ikke modtager synligt fokus samt problemer med fokusrækkefølgen. Det betyder, at tastaturbrugere kan have svært ved at betjene dele af webstedets indhold. Der vil løbende blive lavet forbedringer på dette område.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Pdf-filer
  Vi har valgt en løsning, hvor vi gør de mest anvendte pdf-filer fuldt tilgængelige. Øvrige pdf-filer har fået tilføjet en bestillingsfunktion, som gør det muligt for brugeren selv at bestille en tilgængelig pdf-fil. Bestillingen foregår online og sendes direkte til brugeren via e-mail. Vi arbejder løbende på at nedbringe det samlede antal af pdf-filer. For nogle typer af pdf-filer, fx bestyrelsesmaterialer og bilag, vil vi fortsætte med at bruge bestillingsfunktionen, da der er tale om meget omfattende dokumenter. Det samme gælder pdf-filer vedr. omkørsler under trafikinformation, da der her er tale om akut information til en meget lille målgruppe. Informationen i pdf-filerne ligger også tilgængelig som html-tekst på samme side. Rutekort laves ikke som tilgængelige pdf-filer, da oplæsning af kort er kompliceret. Vi henviser i stedet til at bruge Rejseplanen.
 • Film
  Det er en uforholdsmæssig stor byrde at lave synstolkning på filmene. Der er ikke film på hjemmesiden som indeholder viden, der ikke er beskrevet på anden måde. Film er grundlæggende af imagepræget/underholdende karakter - som supplement til øvrig information. Uforholdsmæssig stor byrde.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ud over den eksterne vurdering af tilgængeligheden på hjemmesiden laver vi løbende manuelle tjek og korrektioner af indhold på websitet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.