Tilgængelighedserklæring

Midttrafik forpligter sig til at gøre webstedet https://www.midttrafik.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.midttrafik.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Midttrafik, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.midttrafik.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Ekstern part har foretaget en tilgængelighedsvurdering af hele websitet og har efterfølgende udbedret de funktioner, der ikke levede op til de gældende krav. Anden ekstern part har lavet udtræk af alle pdf filer på hele websitet. Pdf filerne er efterfølgende gjort tilgængelige.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Prisberegner
  Vi har på websitet en prisberegner, der ligger hos en ekstern udbyder. Prisberegneren er ikke tilgængelig for læseværktøjer. I stedet henviser vi øverst på siden til, at man kan finde samme prisinformation via Rejseplanen, som er tilgængelig. Herudover henviser vi til, at man kan ringe til Midttrafik Kundecenter for at få information om priser. Herudover er alle priser tilgængelige som html-tekst på midttrafik.dk
 • Prisberegner til Flextur
  Vi har på websitet en prisberegner, der ligger hos en ekstern udbyder. Prisberegneren er ikke tilgængelig for læseværktøjer. I stedet henviser vi til, at man kan ringe og få oplyst prisen hos vores servicecenter.
 • Selvbetjeningsløsning til bestilling af Flextur og Handicapkørsel
  Selvbetjeningsløsning til bestilling af Flextur og Handicapkørsel ligger hos en ekstern part. Vi henviser til tilgængelighedserklæringen på midttrafik.flextrafik.dk
 • Pressemodul
  Vi har et integreret pressemodul på vores website, hvor vi viser alle vores pressemeddelelser. Den eksterne part er pt. i gang med at forbedre modulet, så det kommer til at leve op til kravet om webtilgængelighed.
 • Bestillingsportal til grupperejser
  Vi har et integreret bestillingsmodul til grupperejser på vores website. Den eksterne part er pt. i gang med at forbedre modulet, så det kommer til at leve op til kravet om webtilgængelighed.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Pdf-filer
  Vi har valgt en løsning, hvor vi gør de mest anvendte pdf-filer tilgængelige (fx køreplaner og stoppestedslister). Alle øvrige pdf-filer har fået tilføjet en bestillingsfunktion, som gør det muligt for brugeren selv at bestille en tilgængelig pdf-fil. Bestillingen foregår online og sendes direkte til brugeren via e-mail. Vi arbejder løbende på at nedbringe det samlede antal af pdf-filer. For nogle typer af pdf-filer, fx bestyrelsesmaterialer og bilag, vil vi fortsætte med at bruge bestillingsfunktionen, da der er tale om meget omfattende dokumenter. Det samme gælder pdf-filer vedr. omkørsler under trafikinformation, da der her er tale om akut information til en meget lille målgruppe. Informationen i pdf-filerne ligger også tilgængelig som html-tekst på samme side.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi laver løbende manuelle tjek af indhold på websitet. Fx for billeder uden Alt-tekster, korrekt brug af overskrifter, sigende links og generelt læsevenlige tekster. Herudover arbejder vi løbende for at minimere brugen af pdf-filer på websitet. De erstattes i stedet af html-tekst, hvor det er muligt.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.