Tilgængelighedserklæring

Middelfart kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.middelfart.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.middelfart.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Middelfart kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.middelfart.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har ifm. ny hjemmeside gennemgået koden på sitet og tjekket H-tags, ALT-tekster, Table-headere, samt kontekst på links m.v.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Partistøtte
  Modtagne ansøgninger 2017-21 (OCR) Udbetalinger 2017-21 (OCR)
 • Bilag i politiske dagsordner og referater
  Bilagene i politiske dagsordner og referater (PDF) lever ikke op til gældende tilgængelighedskrav.
 • Høringer og afgørelser
  Bilagene i høringer og afgørelser (PDF) lever ikke op til gældende tilgængelighedskrav.
 • Udbud
  Publikationer ifm. udbud af fast ejendom, erhvervsgrunde, byggegrunde og storparceller lever ikke op til gældende tilgængelighedskrav.
 • Folkeafstemning 2022
  Ansøgningsskema om at brevstemme i eget hjem med dato (PDF) og ansøgningsskema om overførsel til andets afstemningssted på valgdagen (PDF) lever ikke op til gældende tilgængelighedskrav.
 • Synstolkning på videoer
  Der forefindes ikke synstolkning på videofiler.
 • Budget og regnskab 2018-23
  PDF'erne lever ikke op til gældende tilgængelighedskrav.
 • Tilsynsrapporter for plejehjem
  Tilsynsrapporterne (PDF) lever ikke op til gældende tilgængelighedskrav. Der arbejdes på at få skabelonerne til tilsynsrapporterne gjort tilgængelige.
 • Tilsynsrapporter for hjemmeplejen
  Tilsynsrapporterne (PDF) lever ikke op til gældende tilgængelighedskrav. Der arbejdes på at få skabelonerne til tilsynsrapporterne gjort tilgængelige.
 • Tilsynsrapporter for hjemmesygeplejen
  Tilsynsrapporterne (PDF) lever ikke op til gældende tilgængelighedskrav. Der arbejdes på at få skabelonerne til tilsynsrapporterne gjort tilgængelige.
 • Folketingsvalg 2022
  Oversigt over kandidater til Folketingsvalg 2022 (PDF) lever ikke op til gældende tilgængelighedskrav.
 • Tilsynsrapporter for botilbud
  Tilsynsrapporterne (PDF) lever ikke op til gældende tilgængelighedskrav. Der arbejdes på at få skabelonerne til tilsynsrapporterne gjort tilgængelige.
 • Booking af søsætning og optagning (Zeitwing)
  Selvbetjeningsløsning lever ikke op til Lov om webtilgængelighed.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Lokalplaner
  Konvertering af kommunens lokalplaner er undersøgt ved ekstern leverandør (2020-016801-1) Der er lavet resumetekster i tilgængelig html til alle lokalplaner.
 • Budget/regnskab 2018-2020
  Konvertering af kommunens budget og regnskab er undersøgt ved ekstern leverandør (2020-016801-2)
 • Vedvarende energi anlæg (VE-anlæg)
  PDF-bilag lever ikke op til lov om webtilgængelighed. Mængden af indhold, kompleksitet samt kontinuerlige tilføjelser er holdt op mod pris hos ekstern leverandør. (2024-004548-1)

Ikke omfattet af loven

 • Udviklingsplaner lokalsamfund fra 2013-2014
  Udviklingsplanerne vil løbende blive gjort tilgængelige i takt med at lokaludvalgene opdaterer dem.
 • Mindfulness - meditationsfilm
  Mindfulness - meditationsfilm (sundhedstilbud) er ikke undertekstet eller synstolket.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Tilgængelighed er en del af CMS’et instruks og indgår i introduktionsprogrammet for nye redaktører. Vi arbejder på at optimere vores skabeloner fra fag- og dagsordensystem, samt benytter eksterne leverandør ifm. tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.