Tilgængelighedserklæring

Middelfart kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.middelfart.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.middelfart.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Middelfart kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.middelfart.dk/

 • Kontaktfunktion: Af sikkerhedsmæssige grunde bør du aldrig sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger i en almindelig mail. Du skal benytte kommunens digitale postkasse ifm. feedback til myndigheden ifm. tilgængelighed. Skriv sikkert til Staben: https://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/Kontakt%20via%20telefon%20og%20mail/Staben.

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Budget og regnskab (filer)
  I kommunens samlede budget og regnskab indgår tabeller og diagrammer, som er vanskelige at gøre fuldt ud tilgængelige.
 • Høringssvar (filer)
  Filerne er ifa. OCR (billeder), da høringssvarene er scannet ind i dokumenterne.
 • Planer (filer)
  I Kommunens lokalplaner, planforslag indgår kort, som er vanskelige at gøre fuldt ud tilgængelige.
 • Tabeller (html)
  TKommunens CMS-system er af ældre dato, og det er ikke muligt at formatere ”Table headings” i formularer. Kolonner og rækker præsenteres som ”Table data”.
 • Bevægeligt indhold (html)
  Slideren på forsiden af middelfart.dk kan ikke pauses.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Film lagt på websitet før 23. september 2020
  Hjemmesiden linker enkelte steder til film ved tredje part – herunder Youtube m.fl.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Tilgængelighed er en del af CMS’et instruks og uddannelsesprogram for nye redaktører. Samtlige redaktører pr. september 2020 har endvidere været på kursus i tilgængelighed ved eksterne leverandør (WHYSite) med efterfølgende workshops. Middelfart Kommune arbejder på anskaffelse af nyt CMS, hvor tilgængelighed er tænkt ind webstedets design og userbility fra start. Det nye CMS lanceres løbende fra ultimo 2020 til medio 2021. I lanceringsprocessen vil vi ligeledes adressere ikke-tilgængeligt indhold og sørge for at disse præsentres med alternativ tekst. Til trods for en ny hjemmeside, arbejder vi løbende på at gøre nuværende hjemmeside mere tilgængelig – herunder korrekt formatering af headere og ALT-tekster, da fejl kan ske. Hvis du som bruger af hjemmesiden forgæves har forsøgt at tilgå et eller flere af vores dokumenter/sider på hjemmesiden, så tag kontakt til os. Så vil vi sørge for, at præsentere materialet inden for 7-10 arbejdsdage.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.