Tilgængelighedserklæring

Aabenraa kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aabenraa kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi benytter Monsido.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Publikationer: Ledelsesgrundlag og personalepolitiske værdier
  Indholdet på dette område er ikke gjort webtilgængeligt. Indholdet er ved at blive revideret og det nye indhold gøres webtilgængeligt.
 • Publikationer - ytringsfrihed og delpolitik for alkohol misbrug
  Indholdet på dette område er ikke gjort webtilgængeligt.
 • LUS / MUS / TUS
  Indholdet på dette område er ikke gjort webtilgængeligt. Dette forventes gjort i løbet af Q1 2024.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Bilag til dagsordener/referater
  Bilag til dagsordener, som er publiceret efter 25. oktober 2023 er tilgængelige. Ikke alle bilag før den dato er gjort tilgængelige. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis – f.eks. ved oplæsning.
 • Navigationssedler til Prisme og MinPortal
  Alle navigationssedler til Prisme og MinPortal er ikke gjort webtilgængelige. Det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem tilgængelige.
 • Opslagsværk til tværgående dimension, art og masterfiler
  Opslagsværk til tværgående dimension, art og masterfiler er ikke gjort webtilgængelige. Det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem tilgængelige.
 • Institutionsaftaler
  Institutionsaftaler er ikke gjort tilgængelige. Disse forventes gjort webtilgængelige i løbet af Q4 2024.
 • Aftaler for fællestillids - (FTR) og tillidsrepræsentanter (TR) samt HK-arbejdsmiljørepræsentanter (AMR)
  Dokumenterne på dette område gøres webtilgængelige i takt med, at der indgås nye aftaler.
 • Forhåndsaftaler
  Dokumenterne på dette område gøres webtilgængelige i takt med, at der indgås nye aftaler.
 • Videoklip, skærmoptagelser af præsentationer o.l., der er publiceret på Social & Sundheds sider på medarbejderportalen før 25. oktober 2023
  Disse er ikke gjort webtilgængelige. Hvis en person ønsker tilsendt udskrifter af lydspor på en eller flere videoer, der er publiceret på medarbejderportalen før 25. oktober 2023, kan vedkommende kontakte Sune Røper på sroep@aabenraa.dk el. tlf. 7376 7206.
 • Vejledninger, skabeloner, arbejdsredskaber o.l., der er publiceret på Social & Sundheds sider på medarbejderportalen før 25. oktober 2023
  Disse er ikke gjort webtilgængelige. Det vurderes, at disse løbende vil blive udskiftet med webtilgængelige versioner i løbet af 2024. Hvis en person ønsker højtlæsning af vejledninger, skabeloner, arbejdsredskaber o.l., der er publiceret på medarbejderportalen før 25. oktober 2023, kan vedkommende kontakte Tommy German Svendsen på tgs@aabenraa.dk el. tlf. 7376 7141.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.