Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet http://www.medarbejder.kk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.medarbejder.kk.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på http://www.medarbejder.kk.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Testen er foretaget af Special Minds It i samarbejde med Inklusio ApS.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Forslagsliste på søgning
  Skærmlæsere læser forslag til søgninger op, mens man indtaster sit søgeord. Det vanskeliggør, at brugere af skærmlæsere kan benytte søgefunktionen. Forventes rettet oktober 2020.
 • Søgefiltre
  Den filtreringsfunktion der flere steder benyttes i forbindelse med søgeresultater kan ikke betjenes fra et skærmlæserprogram.
 • Webformularer
  I nogle webformularer er det ikke muligt for en skærmlæser at læse de enkelte valg i dropdown-bokse op, og det er ikke alle indtastningsfelter som har en beskrivelse. Denne type webformularer er ved at blive udfaset, og erstattet af en tilgængelig løsning.
 • Sikkerhedsløsning ved indsendelse af oplysninger
  ReCaptcha er ikke fuldt ud tilgængelig, men er det bedste version der er forholdsvis tilgængelig og kan tilbyde den sikkerhed sitet kræver.
 • Dekorative billeder har alternativ tekst
  Nogle dekorative billeder har alternativ tekst, selvom de ikke burde have det. På visse typer billeder har redaktøren ikke mulighed for at fjerne alternativ tekst. Forventes rettet oktober 2020.
 • Faneblade er ikke kodet korrekt
  Fanebladene er ikke kodet så de formidles som faneblade for skærmlæserprogrammer. Vi arbejder på at udfase brug af faneblade.
 • Dokumenter
  Det er ikke alle dokumenter som er uploadet efter 23. september 2018, der er gjort tilgængelige endnu. Vi arbejder på at få gjort dokumenter tilgængelige.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Vi har ikke overblik over tilgængeligheden i alle selvbetjeningsløsninger på sitet. Der kan derfor være selvbetjeningsløsninger som ikke er tilgængelige. Vi arbejder på at kortlægge og løse problemer på dette område.
 • iFrames
  Der anvendes i mindre grad iFrames på sitet (visning af indhold fra et andet site). Dette indhold er ikke nødvendigvis tilgængeligt. Vi arbejder på at kortlægge og løse problemer på dette område.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Bilag til referater fra tidligere politiske møder
  Bilag til referater fra politiske møder er ikke gjort tilgængelige med tilbagevirkende kraft, da vi vurderer det som en uforholdsmæssig stor byrde. Det drejer sig om flere tusinde dokumenter med meget begrænsede besøgstal. Selve referaterne er tilgængelige.
 • Excel-filer med beregninger
  Excel-filer som indeholder komplicerede beregninger, fx modelregnskaber og budgetskabeloner er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på filernes besøgstal.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Dokumenter fra 3. part
  Dokumenter som er produceret af 3. part, og ikke er finansieret eller udviklet af kommunen. Der vil typisk være tale om materiale som er indsendt af borgere, foreninger eller virksomheder, og som indgår som bilag til politiske møder.
 • Kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug
  En række kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug, har ikke noget tekstalternativ.
 • Video og audio
  Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har undervist redaktører i webtilgængelighed, og har oprettet en side på intranettet med information og værktøjer om tilgængelighed. Webtilgængelighed indgår desuden i kurser for nye redaktører. Vi har installeret skabeloner og tilgængelighedstjekker, som gør det muligt at lave tilgængelige dokumenter, og kommunikeret dette ud i organisationen.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.