Tilgængelighedserklæring

Aalborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://marinnatur.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://marinnatur.dk ?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://marinnatur.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er brugt både automatiske og manuelle testmetoder til at teste webstedet. Automatisk test er lavet med Qualweb og Google Lighthouse. Manuel test er lavet ved at bruge zoomfunktion, tjekke kontraster samt bruge TAB-knappen til at tabbe sig igennem indhold.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tastatur
  Det er ikke muligt at tilgå knapperne til at skifte slide på forsiden i slideshowet. Bruger man tab-tasten, skiftes slideshowet automatisk, når man navigerer sig ned gennem siden, men navigerer man sig op på siden igen, er det ikke muligt at tilgå alle slides i slideshowet.
 • Kort er ikke tilgængeligt
  På kortet er det ikke muligt at bevæge sig rundt derpå kun ved brug af tastatur, det er kun muligt at zoome ind og ud.
 • Billeder af tekst
  Sitet indeholder billeder af tekst og skærmlæsere kan ikke skelne teksten fra billedet, hvilket også betyder, at brugeren ikke kan få læst teksterne op.
 • Tastaturfælder
  Der er links til andre hjemmesider, som skaber tastaturfælder, hvis man trykker ind på disse, da man med tastaturet ikke kan komme tilbage til forrige side.
 • Video
  En video har ingen titel eller beskrivende tekst, som en skærmlæser kan læse op for brugeren, for at de kan få information om, hvad videoen omhandler. Videoen er heller ikke synstolket, derfor har svagtseende eller blinde brugere ikke adgang til al information i videoen, da den indeholder tekst, som ikke læses op.
 • Diverse fejl:
  På følgende sider er der tomme overskriftslinjer, som giver en fejl i qualweb, disse skal blot slettes for at fejlen løses: • https://marinnatur.dk/ • https://marinnatur.dk/kort/ • https://marinnatur.dk/presse-og-omtale/ • https://marinnatur.dk/om-centeret/ På https://marinnatur.dk/kontakt-os/ går noget tekst udover skærmen, hvis man er zoomet 100% ind, man er nødt til at zoome ud til 90 % for at kunne se alt tekst. Et link hedder ”Lære mere om makroalger”, men på de andre links står der ”Læs mere om…”.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

AAK arbejder løbende på at forbedre hjemmesider.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.