Tilgængelighedserklæring

Mariagerfjord Vand a|s forpligter sig til at gøre webstedet https://www.mariagerfjordvand.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.mariagerfjordvand.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Mariagerfjord Vand a|s, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.mariagerfjordvand.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Det offentlige organ har selv evalueret webstedet med hensyn til indhold på selskabets hjemmesiden. Samt en vurdering er foretaget af ekstern part med hensyn til det IT- og opsætningsmæssige på hjemmesiden.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter lagt på hjemmesiden efter 23. september 2018
  Vi har dokumenter, der er lagt på hjemmesiden efter den 23. september 2018, som vurderes som værende væsentlige for administrative processer. Disse dokumenter er endnu ikke blevet gjort webtilgængelige. Hvis det er muligt at gøre dokumenterne webtilgængelige, ændres og uploades disse dokumenter på ny.
 • Skriftsstørrelserne og afstand - hjemmesiden
  Basis opsætningen af størrelsen af skriften på brødteksten og overskrifterne skal rettes til samt afstanden mellem linjerne og afsnittene skal justeres.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tilgængelighed i dokumenter
  Langt de fleste pdf'er og andre dokumenter på hjemmesiden fra før den 23. september 2018 er ikke gjort eller gøres heller ej tilgængelige. Dette gør sig også gældende for nogle af dokumenterne, der er lagt på hjemmesiden efter den 23. september 2018 og frem til nu. Det vurderes at værende uforholdsmæssig stor byrde at gøre alle dokumenter tilgængelig, men der er taget skridt til at tilgængeliggøre dokumenter fremover – når og hvis det er muligt.

Ikke omfattet af loven

 • Alle dokumenter lagt på hjemmesiden før 23. september 2018
  Langt de fleste pdf'er og andre dokumenter på hjemmesiden fra før den 23. september 2018 er ikke gjort eller gøres heller ej tilgængelige.
 • Materiale fra 3. part herunder private leverandører og udbydere
  Der henvises til materiale fra 3. part såsom blanketter og servicefunktioner på hjemmesiden fra private leverandører og/eller udbydere, dokumenter fra forskellige myndigheder mv.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Efter den 23. september 2020, vil der efterfølgende blive arbejdet med følgende: - Vi arbejder løbende med forbedring af webtilgængeligheden. Endvidere arbejder vi løbende på at minimere brugen af dokumenter på hjemmesiden og i stedet bygge informationen som HTML på siden. - Vi anvender jævnligt Siteimprove til at screene for tilgængelighed (f.eks. et billede uden en alternativ tekst som beskriver det viste eller en side uden titel eller overskrift). Siteimprove bruges så længe vi har det til rådighed. - Der arbejdes med at få gjort opsætningen af teksten samt afstanden mellem linjerne og afsnittene bedre på hjemmesiden. - Der arbejdes med oprydning på hjemmesiden herunder blandt andet den tekniske og layoutmæssige opsætning samt at få bearbejdet de PDF'er, der skal gøres tilgængelige. - Der arbejdes stadigvæk med at få bearbejdet så mange af PDF'erne på hjemmesiden samt at få gjort hjemmesiden brugervenlig fra mobileenheder.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.