Tilgængelighedserklæring

METROSELSKABET forpligter sig til at gøre webstedet https://m.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://m.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte METROSELSKABET , hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://m.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Webstedet er testet af to forskellige eksterne parter med henblik på vurdering og forbedring af teknisk tilgængelighed

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF'er
  Webstedet har en række pdf dokumenter, der ikke er gjort tilgængelige. Dette er valgt under hensyn til de meget lave downloadtal eller at pdf’en vurderes at være et alternativ til informationen på webstedet. PDF’er, der ønskes i en tilgængelig version, kan rekvireres via kontaktformular på webstedet.
 • Redaktionel tildeling af 'H' tags/overskrifter
  Der er på webstedet identificeret en række tilfælde af manglende markering af overskrifter med h-tags, som er under udbedring. Dette arbejde forventes afsluttet i Q4 2021
 • Manglende tildeling af alt tekst på billeder
  Der er på webstedet identificeret en række tilfælde af manglende alternativ tekst på billedfiler, som er under udbedring. Dette arbejde forventes afsluttet i Q4 2021
 • Tilgængelighed for video
  Videoer på webstedet er typisk ikke gjort tilgængelige, da de fungerer som alternativ til tekst på webstedet.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Støjmålinger
  Støjmålingerne leveres af ekstern leverandør og består af grafer, som vurderes at udgøre en uforholdsmæssig byrde at gøre tilgængelig set i forhold til de lave besøgstal.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige.
 • Dokumenter og videoer, der fungerer som alternativ
  Dokumenter og videoer, der fungerer som alternativ til tekst på webstedet er ikke gjort tilgængelige

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Selskabet planlægger indkøb af systemet Monsido til at løbende screene for tilgængelighed. Derudover vil webstedet jævnligt blive gennemgået manuelt for at tjekke for uhensigtsmæssigheder, som et automatisk værktøj ikke fanger (fx hvis en overskrift er lavet med fed tekst i stedet for CMS'ets overskriftsfunktion). Endvidere arbejder vi løbende på at gøre dokumenter på websitet tilgængelige, anvende video med CC eller kun som alternativ til tekst samt i prioriteret rækkefølge udbedre identificerede fejl.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.