Tilgængelighedserklæring

Lolland Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.lolland.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.lolland.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Lolland Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.lolland.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi benytter Monsido værktøj til at screene indhold og funktioner for webtilgængelighed. Derudover gennemgår vi sitet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-filer til print
  PDF-filer markeret med _print i filnavnet samt print i link-teksten er som udgangspunkt ikke webtilgængelige, da de udelukkende er til print. Informationen fra filen vil være tilgængelig via HTML på siden. Har du udfordringer med at tilgå et dokument, så kontakt vores webmaster for yderligere hjælp.
 • Formularer
  Enkelte formularelementer er ikke grupperet korrekt, dette være sig radioknapper og tjekbokse. Der er desuden udfordringer med at felter ikke har de rette beskrivelser. Vi har begrænset brugen af formularer, indtil problematikken er rettet. Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 3.3.2 og 3.1.3.
 • Skabeloner
  Følgende skabeloner er ikke webtilgængelige: InDesign-skabeloner til download og Power Point skabeloner til download.
 • Tabeller
  Vi benytter enkelte tabeller på vores website, hvor det ikke er muligt at markere rækkeoverskrifter. Vi benytter så vidt muligt kun simple tabeller, her vil kolonneoverskriften altid være opmærket. Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 - Information og relationer.
 • Video af Byrådsmøder
  Vi livestreamer alle vores Byrådsmøder, videoerne ligger efterfølgende til rådighed på vores YouTube-kanal. Disse videoer er ikke tekstet. Referatet fra Byrådsmøderne vil være tilgængelige på websitet. Vi arbejder på en løsning, hvor byrådsmøderne bliver tekstet automatisk. Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 1.2.2 - Undertekster.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Flere af de selvbetjeningsløsninger, som tilgås via lolland.dk, er ikke fuldt webtilgængelige. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, samt at formularelementer og links ikke er opmærket korrekt. Vi arbejder på at kortlægge alle løsningerne og derved skabe et overblik. Vi er i løbende dialog med vores leverandør af selvbetjeningsløsningerne, så vi opnår størst mulig tilgængelighed for alle borgere. Hvis du har spørgsmål til en løsning, er du velkommen til at kontakte vores webmaster.
 • Adgang med tegn
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 - Kontrast. Når man anvender funktionen "Adgang med tegn" er kontrasten ikke høj nok på elementer, hvor baggrunden er blå, fx på genvejsboksen og kontaktbokse.
 • Navigationskort
  Vi anvender onlinekort på websitet for at visualisere, hvor kommunens faciliteter er placeret fx legepladser. Da disse kort ikke er webtilgængelige, findes de væsentligste oplysninger i tekst på siden.
 • Selvbetjening - Betalingskort
  Betalingskortet, leveret af Net og Data, er endnu ikke fuldt webtilgængeligt. Der findes eksempler på at kontrasten ikke er høj nok, og enkelte formularfelter er ikke mærket korrekt op. På nuværende tidspunkt er der én skole i Lolland Kommune, der benytter kortet. Vi er i dialog med vores leverandør om at tjekke hele løsningen igennem.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Partistøtteerklæringer
  Bilag for partistøtte skal offentliggøres på websitet. Da dokumenterne fra før 2021 er indscannet, vurderer vi, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem webtilgængelige. Disse filer er markeret med _undt i filnavnet. Fra 2021 benytter vi en selvbetjeningsløsning, hvilket skulle afhjælpe problematikken med publiceringen af nyere bilag.
 • Foreningsregnskaber PDF-filer
  Da Lolland Kommune er forpligtet til at offentliggøre foreningsregnskaber, er disse regnskaber samlet til en PDF-fil ved navn "Foreningsregnskaber samt årstal". Da foreningsregnskaberne kommer i mange forskellige filtyper, vurderer vi, at det vil kræve for mange ressourcer at gøre disse filer webtilgængelige. Filerne er markeret med _undt i filnavnet. Vi tilbyder hjælp til fx oplæsning, kontakt venligst vores webmaster.
 • Gamle lokalplaner, kirkefredninger, sommerhusdeklarationer o.l.
  Flere af vores gamle lokalplaner, kirkefredninger og sommerhusdeklarationer er ikke gjort webtilgængelige. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at det kræver for mange ressourcer at gøre disser filer tilgængelige, da antallet af besøgende er meget lavt. Filerne er markeret med _undt i filnavnet.
 • Vandløbsregulativer - PDF-filer
  Alle vores vandløbsregulativer er gamle dokumenter, der er indscannet. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at det kræver mange ressourcer at gøre disse filer tilgængelige. PDF-filerne indeholder gamle kort og beskrivelser, der kan være svære at gengive i et tilgængeligt format. Vandløbsregulativerne tilgås via vores kortløsning (Borgergis). Vi tilbyder hjælp til fx oplæsning, kontakt venligst vores webmaster.
 • Dokumenter fra eksterne leverandører
  Enkelte PDF-filer, der er produceret af eksterne leverandører er endnu ikke fuldt webtilgængelige. Vi stiller krav til leverandørerne og tjekker dokumenter før de uploades til lolland.dk. Dokumenter, der endnu ikke lever op til kravet, vil være markeret med _undt i filnavnet.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter før 23. september 2018
  Dokumenter der er publiceret på websitet før 23. september 2018 er ikke gjort webtilgængelige med mindre de er nødvendige for aktive administrative processer. Disse filer er markeret med _undt i filnavnet. Har du udfordringer med at tilgå et dokument, så kontakt vores webmaster for yderligere hjælp.
 • Kort
  Onlinekort af geografiske beskrivelser fx områder er ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi benytter Monsidos værktøj til at screene indholdet og funktioner for webtilgængelighed. Derudover gennemgår vi websitet manuelt for at sikre rette beskrivelser af links, titler og alternative tekster. Vi arbejder løbende med webtilgængelighed i organisationen for at få størst mulig forståelse for vigtigheden. Endvidere har vi implementeret et tilgængelighedsværkstøj i Word, der hjælper medarbejderne med at tjekke deres dokumenter, inden de gemmes som PDF-filer. Vi måler hver måned på, hvor mange PDF-filer der ligger på lolland.dk. Alle PDF-filer vurderes og markeres med følgende i filnavnet: _Tilg = Filen er gjort så tilgængelig som muligt. _UA = Filen overholder PDF/UA standard. _Print= Filen er kun til print. _Undt = Filen er ikke webtilgængelig og undtaget af forskellige årsager. Som udgangspunkt skal mest mulig information være tilgængelige som HTML og ikke præsenteres i dokumenter. Hvis der er særlige områder, vi bør koncentrere os om, er du velkommen til at kontakte vores webmaster. Vi er ved at implementere ny webløsning, hvor der er stor fokus på webtilgængelighed. Løsningen forventes at gå i luften medio 2024.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.