Tilgængelighedserklæring

Lolland Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.lolland.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.lolland.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Lolland Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.lolland.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi benytter Monsido værktøj til at screene indhold og funktioner for webtilgængelighed. Derudover gennemgår vi sitet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-Filer
  PDF-filer markeret med _print i filnavnet samt print i link-teksten er som udgangspunkt ikke webtilgængelige, da de udelukkende er til print. Informationen fra filen vil være tilgængelig via HTML på siden. Vi har kategoriseret alle PDF-filer på websitet med henblik på at slette, gøre ikke webtilgængelige filer webtilgængelige eller konvertere indholdet til HTLM direkte på websitet. Har du udfordringer med at tilgå et dokument, så kontakt vores webmaster for yderligere hjælp.
 • Dokumenter publiceret før 23. september 2018, der er nødvendige for aktive administrative processer
  Vi arbejder løbende på at forbedre alle dokumenter, der er nødvendige for administrative processer, enten ved at gøre dem webtilgængelige eller konvertere indholdet til HTML på en indholdsside. De dokumenter, der er størst efterspørgsel på, bliver rettet til først. Har du udfordringer med at tilgå et dokument, så kontakt vores webmaster for yderligere hjælp.
 • Formularer
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 - Information og relationer samt 3.3.2 - Etiketter eller instruktioner. Enkelte formularelementer er ikke grupperet korrekt, dette være sig radioknapper og tjekbokse, samt tekststørrelsen. Vi forventer at problematikken er løst medio 2023.
 • Skabeloner
  Følgende filer er ikke webtilgængelige: InDesign-skabeloner til download og Power Point skabeloner til download.
 • Tabeller
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 - Information og relationer. Vi benytter enkelte tabeller på vores website, hvor det ikke er muligt at markere rækkeoverskrifter. Vi benytter så vidt muligt kun simple tabeller, her vil kolonneoverskriften altid være opmærket.
 • Video af Byrådsmøder
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 1.2.2 - Undertekster. Vi livestreamer alle vores Byrådsmøder, videoerne ligger efterfølgende til rådighed på vores YouTube-kanal. Disse videoer er ikke tekstet. Referatet fra Byrådsmøderne vil være tilgængelige på websitet.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Flere af de selvbetjeningsløsninger, som tilgås via lolland.dk, er ikke fuldt webtilgængelige. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, samt at formularelementer og links ikke er opmærket korrekt. Vi arbejder på at kortlægge alle løsningerne og derved skabe et overblik. Vi er i løbende dialog med vores leverandør af selvbetjeningsløsningerne, så vi opnår størst mulig tilgængelighed for alle borgere. Hvis du har spørgsmål til en løsning, er du velkommen til at kontakte vores webmaster.
 • Kvalitetsstandarder som PDF-fil
  Det er ikke alle kvalitetsstandarder, som er fuldt webtilgængelige. Der pågår en indsats på området, som forventes at være færdig januar 2023. Alle nye kvalitetsstander, der uploades til websitet er webtilgængelige. Enkelte PDF-filer er til print, her vil informationen være tilgængelig som tekst på websitet (HTML). Hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores webmaster.
 • Selvbetjeningsløsning – Giv et praj
  Dette emne omhandler SWECOs selvbetjeningsløsning Giv et praj. En dybdegående evaluering, foretaget af Inklusio/InqludeIT i december 2021, viser, at Giv et praj har væsentlige tilgængelighedsfejl. Disse fejl har især betydning for brugere, der benytter hjælpeteknologier, samt risiko for fejlindtastninger. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, at formularfelter og knapper ikke har de rette beskrivelser, samt at statusbeskeder ikke kan læses op. Desuden forsvinder enkelte elementer ved brug af zoomfunktionen, og det er svært at navigere rundt ved brug af tastatur. I samarbejde med andre kommuner er Lolland Kommune i dialog med SWECO, for at få udbedret fejlene. Der er i alt fundet 16 fejl, som henviser til succeskriterierne i WCAG 2.1. Ønsker du at få yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores webmaster på webmaster@lolland.dk
 • Synligt fokus
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.7 - Synligt fokus. Der mangler synligt fokus på links i listen over ledige stillinger. Det betyder, at det kan være svært at se, hvor man befinder sig, hvis man navigerer rundt via tastaturet. Vi arbejde på at få løst udfordringen sammen med vores leverandør.
 • Adgang med tegn
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 - Kontrast. Når man anvender funktionen "Adgang med tegn" er kontrasten ikke høj nok på elementer, hvor baggrunden er blå, fx på genvejsboksen og kontaktbokse.
 • Navigationskort
  Vi anvender onlinekort på websitet for at visualisere, hvor kommunens faciliteter er placeret fx legepladser. Da disse kort ikke er webtilgængelige, findes de væsentligste oplysninger i tekst på siden.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Bilag til politiske dagsordener og referater
  På nuværende tidspunkt er bilag til dagsordener og referater ikke gjort tilgængelige. Da disse bilag produceres af mange forskellige medarbejdere, pågår der en indsats i organisationen, som skal synliggøre, hvilke udfordringer der skal tages hånd om. Vi arbejder med følgende områder der vedrører bilag: Dokumenttitel, struktur, alternative beskrivelser af billeder og grafik, links-tekster og tabeller. Vi forventer, at de bilag, der produceres i organisationen, bliver gjort så tilgængelig som muligt. Vi tilbyder hjælp til fx oplæsning, kontakt venligst vores webmaster.
 • Partistøtteerklæringer
  Bilag for partistøtte skal offentliggøres på websitet. Da dokumenterne fra før 2021 er indscannet, vurderer vi, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem webtilgængelige. Fra 2021 benytter vi en selvbetjeningsløsning, hvilket skulle afhjælpe problematikken med publiceringen af bilag.
 • PDF-filer i "Meddelelser" og "Høringer" fra Plan og Miljø
  Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at det vil kræve for mange ressourcer at gøre disse PDF-filer webtilgængelige, da tidsfristen for publicering er kort. Vi benytter et tilgængelighedsværkstøj i Word med henblik på korrekt pdf-konvertering, dette skulle gerne afhjælpe problematikken. Vi arbejder på, at der er et tilgængeligt resumé på alle Meddelelser og Høringer fra Plan og Miljø på de enkelte sider.
 • Foreningsregnskaber PDF-filer
  Da Lolland Kommune er forpligtet til at offentliggøre foreningsregnskaber, er disse regnskaber samlet til en PDF-fil ved navn "Foreningsregnskaber samt årstal". Da foreningsregnskaberne kommer i mange forskellige filtyper, vurderer vi, at det vil kræve for mange ressourcer at gøre disse filer webtilgængelige. Vi tilbyder hjælp til fx oplæsning, kontakt venligst vores webmaster.
 • Gamle lokalplaner, kirkefredninger, sommerhusdeklarationer o.l.
  Flere af vores gamle lokalplaner, kirkefredninger og sommerhusdeklarationer er ikke gjort webtilgængelige. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at det kræver for mange ressourcer at gøre disser filer tilgængelige, da antallet af besøgende er meget lavt.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter før 23. september 2018
  Dokumenter der er publiceret på websitet før 23. september 2018 er ikke gjort webtilgængelige med mindre de er nødvendige for aktive administrative processer. Vi er ved at identificere alle dokumenter, der ikke er omfattet af loven. Disse filer bliver markeret med _undt i filnavnet. Har du udfordringer med at tilgå et dokument, så kontakt vores webmaster for yderligere hjælp.
 • Video og audio
  Video og audio, der er lagt på websitet før 23. september 2020 er som udgangspunkt ikke tekstet eller synstolket.
 • Kort
  Onlinekort af geografiske beskrivelser fx områder er ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi benytter Monsidos værktøj til at screene indholdet og funktioner for webtilgængelighed. Derudover gennemgår vi websitet manuelt for at sikre rette beskrivelser af links, titler og alternative tekster. Vi arbejder løbende med webtilgængelighed i organisationen for at få størst mulig forståelse for vigtigheden. Endvidere har vi implementeret et tilgængelighedsværkstøj i Word, der hjælper medarbejderne med at tjekke deres dokumenter, inden de gemmes som PDF-filer. Vi måler hver måned på, hvilke dokumenter der læses mest, samt laver stikprøver af nye dokumenter med henblik på at slette, gøre ikke webtilgængelige filer webtilgængelige eller konvertere indholdet til HTLM direkte på websitet. Som udgangspunkt skal mest mulig information være tilgængelige som HTML og ikke præsenteres i dokumenter. Hvis der er særlige områder, vi bør koncentrere os om, er du velkommen til at kontakte vores webmaster.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.