Tilgængelighedserklæring

Lolland Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://lolland.career.emply.com tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://lolland.career.emply.com?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Lolland Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://lolland.career.emply.com

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi benytter Monsidos værktøj til at screene indhold og funktioner for webtilgængelighed. Derudover gennemgår vi sitet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder og ikoner
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 - Ikke-tekstbaseret indhold. Flere billeder og ikoner mangler alternative tekster, det betyder, at brugere, der fx benytter skærmlæsere, ikke ved, hvad billedet informerer om.
 • Information og formularer
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 - Information og relationer. Enkelte steder er tekst markeret med fed i stedet for at markere som overskrift, desuden mangler alle formularfelter beskrivelser og etiketter. Det betyder, at brugere, der benytter hjælpeteknologier, kan have svært ved at udfylde informationer.
 • Kontrast
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 - Kontrast (minimum). Enkelte links har ikke nok kontrast mellem tekst og baggrund. Det kan betyde, at brugere kan have svært ved at se linket.
 • Tekststørrelse
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.4 - Ændring af tekststørrelse. Enkelte steder er information skrevet med kursiv. Det kan have betydning for brugere med synshandicap.
 • Links
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.4 - Formål med links (i kontekst). Flere elementer og knapper mangler beskrivende tekster.
 • Struktur
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.6 - Overskrifter og etikette. Flere steder mangler der overskriftsniveauer, det kan have betydning for strukturen på siden, især hvis man bruge skærmlæser.
 • Sprog
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 3.1.1 - Sproget på siden. Der er ikke angivet sprog på siden.
 • Synligt fokus
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.7 - Synligt fokus. Elementer på websitet bliver ikke fremhævet, når man navigerer med tastaturet.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi benytter Monsidos værktøj til at screene indholdet og funktioner for webtilgængelighed. Derudover gennemgår vi websitet manuelt for at sikre rette beskrivelser af links, titler og alternative tekster. Vi arbejder løbende med webtilgængelighed i organisationen for at få størst mulig forståelse for vigtigheden. Hvis der er særlige områder, vi bør koncentrere os om, er du velkommen til at kontakte vores webmaster.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.