Tilgængelighedserklæring

Lolland Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://lolland.career.emply.com tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://lolland.career.emply.com?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Lolland Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://lolland.career.emply.com

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er foretaget en dybdegående evaluering af webstedet i oktober 2022. Den manuelle evaluering er foretaget af Inqlude IT og Inklusio. Desuden er webstedet gennemgået for lokale redaktionelle fejl. Vi benytter Monsidos værktøj til at screene indhold og funktioner for webtilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Indhold, der ikke er tekstbaseret
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterium 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold. Logoet samt ikoner til sociale medier og delefunktioner har intet tilgængeligt navn, de formidler derfor ikke information til understøttende hjælpemidler. Desuden benyttes der ikoner som visuel etiket på de felter, du skal skrive i. Benytter du hjælpeteknologier, kan det være svært ved at finde ud af, hvad de enkelte funktioner bruges til. Der findes eksempler på, at billeder ikke har alternative tekster. Benytter du skærmlæser, vil du ikke få oplyst, om billedet har betydning for informationen.
 • Input og information
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 – Information og relationer og 1.3.5 – Identificering af inputformål. Login-felterne hænger ikke sammen med den visuelle præsentation. Desuden er der ikke mulighed for at autoudfylde informationer, dette gælder også undersiden med ”din profil” og ”opret jobagent”. Har du svært ved at benytte tastatur, eller benytter du understøttende hjælpeværktøjer, kan du have svært ved at udfylde login-felterne. Den aktuelle side, du befinder dig på, er kun markeret visuelt. Det betyder, at du, hvis du benytter skærmlæser, ikke får information om, hvor du befinder dig i webstedets struktur. Under ”ansøg stilling” mangler der information om obligatorisk udfyldelse af e-mailfelt, og under ”opret jobagent” samt ”din profil” mangler flere elementer den tekniske beskrivelse i koden. Der findes eksempler på, at indhold ikke er struktureret korrekt, det være sig overskrifter, der er brugt til visuel fremstilling i stedet for struktur, eller tekst, der er markeret med fed i stedet for mærket op som overskrift. Det har betydning for overblikket, hvis du benytter skærmlæser.
 • Farver og kontrast
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterium 1.4.1 – anvendelse af farve, 1.4.3 – Kontrast og 1.4.11 – Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold. Der findes eksempler på, at farvekontrasten mellem baggrund og tekst samt mellem knap og baggrund ikke er høj nok, fx login-feltet samt på kanten og baggrunden på listen over arbejdsområder. Desuden er der felter, hvor fokusindikatoren (rammen) ikke er synlig nok og kun er markeret med farve. Dette kan have betydning for dig, hvis du har nedsat syn eller er farveblind.
 • Navigation med tastatur
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterium 2.1.1 – Tastatur. På siden ”ledige stillinger” er det ikke muligt at tilgå ”jobområder”, hvis du kun benytter tastatur.
 • Tidsbegrænsning
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterium 2.2.1 – Justerbar tidsbegrænsning (timing). På siden med ”din profil” får du ingen advarsel, før du bliver logget af.
 • Titel på siden
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.2 – Siden har titel. Siden med ”din profil” indeholder ikke en titel. Bruger du skærmlæser, kan det være svært at vide, hvor du befinder dig på webstedet.
 • Fokus
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.3 – Fokusrækkefølge og 2.4.7 – synligt fokus. Ikke synligt indhold er med i fokusrækkefølgen, når du fx navigerer rundt med tastaturet. Desuden har flere af felterne, du skal skrive i, ikke synligt fokus. Det kan derfor være svært at navigere rundt på siden ved brug af tastatur eller hjælpeværktøjer.
 • Struktur
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 – Formål med links samt 2.4.6 – Overskrifter og etiketter. Webstedets logo, ikoner til deling af indhold samt links til sociale medier mangler et tilgængeligt navn. Benytter du skærmlæser, vil du ikke få at vide, hvad der sker, når du klikker på linket.
 • Sprog
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterium 3.1.1 – Sprog på siden og 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold. Der er ikke angivet sprog på webstedet, og linket til Emply i sidefoden er ikke angivet med sprog. Benytter du en oplæser, vil du muligvis ikke få læst indholdet op på det rette sprog.
 • Fejlmeddelelser, instruktioner og statusbeskeder
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterium 3.3.2 – Identifikation af fejl, 3.3.2 – Etiketter og instruktioner og 4.1.3 – Statusbeskeder. Feltet ”login” og ”e-mail” har ingen hjælpefunktion, hvis du taster forkert. Du får kun besked på, at det er forkerte oplysninger. Fejlmeddelelserne bliver ikke vist for hjælpemidler. Søgefeltet, filter-funktionen, og de felter du skal skrive i ”din profil” mangler synlige etiketter. Du får ikke besked på, om felter er påkrævet. Du kan derfor have svært ved at udfylde informationerne, hvis du benytter understøttende hjælpeværktøjer.
 • Information om indhold og elementer
  Dette emne omhandler WCAG 2.1 succeskriterium 4.1.2 – Navn, rolle, værdi. Flere steder på websteder mangler elementer beskrivelser. Fx har felter, du skal skrive i, ikke tilgængelige navne, links mangler beskrivende information, og din placering på webstedet understøttes ikke, hvis du bruger skærmlæser. Desuden har søgefelt, søgeresultater samt dele-ikoner ikke et tilgængeligt navn, og flere checkbokse mangler en rolle.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Det er kommunefællesskabet PROtest, som har fået evalueret Emply rekrutteringsportal af en ekstern part. PROtest har forgæves forsøgt at komme i dialog med leverandøren, Emply, så de kunne deltage i vurderingen. De enkelte kommuner tager nu kontakt til Emply for at få udbedret fejlene i selvbetjeningsløsningen. Mange løsninger er ikke webtilgængelige, derfor har PROtest som formål at samle kommunerne omkring tilgængelighedsanalyse af systemer og ikke mindst at få rettet systemerne, så de lever op til Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Har du spørgsmål til Lolland Kommunes brug af Emply rekrutteringsportal, er du velkommen til at kontakte vores webmaster.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.