Tilgængelighedserklæring

Silkeborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet http://lokalplaner.silkeborg.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://lokalplaner.silkeborg.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Silkeborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://lokalplaner.silkeborg.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: SiteImprove Accessibility checker

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • H-tags
  Vores løsning bygger på Niras´ DKplan, hvor der anvendes semantisk HTML markup, men ikke H og ASIDE tags. Det er leverandørens opgave at indførelse H og ASIDE. Ifølge leverandøren, er det en relativt stor ændring, forbundet med ret stor risiko og derfor stor opgave. Vi presser stadig på, for at vores leverandør finder en løsning på understøttelse af H-tags. Vi forventer en løsning i midten af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Gamle lokalplaner
  Vores lokalplanportal alle lokalplaner for Silkeborg Kommune. Disse er alle digitalt tilgængelige, men lokalplaner fra før 2009 er PDF-udgaver (Ikke alle OCR). Lokalplaner efter 2009 er bygget op i HTML-sider. Der findes et PDF-alternativ til disse lokalplaner, idet at DKplan-løsningen danner en PDF på baggrund af indholdet. Som I ved, udstilles alle PDF-udgaver af lokalplaner (forslag og vedtagne) og kommuneplaner hos Plandata.dk. Da disse er juridiske dokumenter, er det ikke muligt/ lovligt at uploade nye udgaver af PDF’ erne. Det betragtes derfor som en uforholdsmæssig stor byrde at skulle gøre disse PDF´er webtilgængelige bagudrettet.
 • PDF´er med høringssvar og bilag - 3. parts indhold
  Som en service til vores borgere udstiller vi de høringssvar, som kommer ind på mail, brev m.m. i forbindelse med en høring af en lokalplan. Disse samles i en PDF. Da vi ikke kan og må redigere i det indsendte, kan vi heller ikke garantere for at PDF´en er webtilgængelig. Ved nogle lokalplaner kan der også forekomme PDF´er af illustrationsplaner, visualiseringer m.m. som er udviklet af 3. part. Disse er ikke webtilgængelige.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Plan-sektionen hos Silkeborg Kommune har vi løbende arbejdet på at gøre vores digitale arbejdsplatform og vores skabeloner webtilgængelige. Vi arbejder stadig på at uddanne vores medarbejdere, ligesom vi er gang med at uddanne og stille krav til de eksterne bidragsydere, som udvikler lokalplaner på vores platform.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.