Tilgængelighedserklæring

Lejre kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.lejre.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.lejre.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Lejre kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.lejre.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har - i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet i Lejre Kommune - vurderet tilgængeligheden og behovet for indsats.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter på hjemmesiden fra før 23. sept. 2020, som ikke er tilgængelige:
  Dokumenter på hjemmesiden fra før 23. sept. 2020, som ikke er tilgængelige: Planer og lokalplaner, herunder; beskæftigelsesplaner, kommuneplaner, lokalplaner, spildevandsplaner, pædagogiske læreplaner mv. Undtaget er beredskabsplanen og sundhedsberedskabsplanen, som er tilgængelige. Regulativer, herunder; regulativ for hønsehold, regulativ for erhvervsaffald, opbevaring af miljøfarligt affald mv. Politikker, visioner og strategier, herunder; politiske planer, visioner, årsplaner mv. Undtaget er værdighedspolitikken og madpolitikken som er tilgængeligt. Referater fra kommunalbestyrelsesmøder og politiske udvalg er pt. ikke tilgængelige. Arbejdet med at tilgængeliggøre referater fra perioden 23.9.18 og frem er igangsat. Dagsordner og bilag gøres ikke tilgængelige. Referater fra råd og nævn. Oversigter, herunder over modtagere af tilskud. Undtaget er oversigten over modtagere af §18 midler og andre, der vedrører handicap- og ældreområdet. Pjecer. Byggesager, herunder købsaftaler, tingbogsattester mv. Rapporter og årsberetninger, herunder naturovervågning, befolkningsprognoser, kvalitetsrapporter mv. Undtaget er ældrerådets årsberetning, som er tilgængelig. Høringsmateriale og høringssvar fra afsluttede høringer. Endelig kan der være nogle dokumenter, som er under tilgængeliggørelse og hurtigst muligt vil være tilgængeliggjort. Indtil da kan dokumenterne gøres tilgængelige på bestilling som beskrevet.
 • Bemærk
  Vi har - i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet i Lejre Kommune - vurderet tilgængeligheden og behovet for indsats. En række af de dokumenter der ligger på hjemmesiden, og som er fra før 23. september 2020, er ikke tilgængeliggjort, hvilket fremgår af listen ovenfor. Disse dokumenter kan gøres tilgængelige, hvis du henvender dig til Lejre Kommune pr. telefon til 20129392 eller mail: tfni@lejre.dk. Så vil vi læse dokumentet op, eller – hvis det er muligt – opmærke dokumentet, så det kan oplæses via en skærmlæser.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Tredjeparts dokumenter
  Tilsynsrapporter, herunder uanmeldte og anmeldte tilsyn på ældrecentre, tilsyn på børneområdet. Rapporterne er fra 3. part kan derfor ikke gøres tilgængelige af Lejre Kommune.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Lejre Kommune er i løbende dialog med Ældrerådet og Handicaprådet om tilgængeligheden på www.lejre.dk. I det omfang, der viser sig behov for yderligere tilgængeliggørelse, vil kommunen tage de nødvendige initiativer – med skyldig hensyntagen til relaterede økonomiske og / eller tidsmæssige omkostninger. Lejre Kommune skifter i løbet af 2020 webplatform. I den forbindelse vil vi igen vurdere tilgængeligheden af de enkelte områder på www.lejre.dk og – i dialog med interessenterne – eventuelt tage skridt til yderligere forbedringer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.