Tilgængelighedserklæring

Professionshøjskolen VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://laeringsloeft2020.via.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://laeringsloeft2020.via.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Professionshøjskolen VIA University College, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://laeringsloeft2020.via.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har haft en ekstern partner til at udarbejde analyse, derudover har vi anvendt Siteimproves Accessibility Tool

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Alt ikke-tekstbaseret indhold, der præsenteres for brugeren, har tilknyttet et tekstbaseret alternativ, som har samme formål. Fejlen opstår primært på billeder, der mangler alt-tekst. Der skal enten være en alt-tekst, eller billedet skal være angivet som decorative. Fejlen forventes udbedret 2. halvår i 2021.
 • 1.3.1 Information og relationer
  Information, struktur, og relationer der formidles via præsentationen, kan bestemmes programmeringsmæssigt eller er tilgængelige som tekst. A. Når en formular indeholder elementer, som hører logisk sammen, skal disse grupperes. B. Formularelementet har en tekstetiket uden indhold (etiket er tom). C. Indtastningsfeltet skal altid indeholde en beskrivelse, som er eksplicit tilknyttet til feltet, for at sikre, at brugere, der anvender hjælpeteknologier, også ved, hvad feltet er til for. D. Indhold er ikke inkluderet i landemærker. Når du bruger HTML5 eller WAI-ARIA landmarks, er det best practice at inkludere alt indhold på siden i landmarks. På denne måde kan brugere af hjælpeteknologier benytte landmarks til at navigere rundt på siden uden af miste orienteringen med indholdet. E. Der kan ikke skelnes mellem landemærker. F. ”Font”-tag bruges til at formatere tekst, font-tagget anvendes til at vise ændringer i typografien. G. Det samme ID anvendes flere steder på samme side, dvs. element-ID er ikke entydigt. H. HTML bruges til at formatere indhold. Fejlen forventes udbedret 2. halvår i 2021.
 • 1.4.3 Kontrast (minimum)
  Den visuelle præsentation af tekst og billeder af tekst skal have et kontrastforhold på mindst 4,5:1. Elementer af designet på hjemmesiden opfylder ikke kontrastkravet mellem baggrundsfarve og skriftfarven. Det drejer sig primært om samtykke-banner for cookies samt muligheden for at vælge sprog i toppen af hjemmesiden. Fejlen forventes udbedret 2. halvår i 2021.
 • 1.4.4 Ændring af tekststørrelse
  Tekst kan, med undtagelse af undertekster og billeder af tekst, forstørres op til 200 % uden brug af kompenserende teknologi uden tab af indhold eller funktionalitet. Fejl i font. Tagget Font bruges forkert i koden. Fejlen forventes udbedret 2. halvår i 2021.
 • 1.4.10 Ombrydningsvisning
  Indhold kan præsenteres uden tab af information eller funktionalitet, og uden at det er nødvendigt at scrolle i to dimensioner. Siden kan ikke skaleres af brugeren. Fejlen forventes udbedret 2. halvår i 2021.
 • 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold
  Den visuelle præsentation af brugergrænsefladekomponenter og/eller grafiske objekter har et kontrastforhold på mindst 3:1 mod tilstødende farve(r). Farvekontrasten opfylder ikke kontrast-kravene. Fejlen forventes udbedret 2. halvår i 2021.
 • 2.4.4 Formål med links (i kontekst)
  Formålet med ethvert link kan bestemmes ud fra link-teksten alene eller ud fra link-teksten sammen med den link-kontekst, der er programmeringsmæssigt bestemt. Fejlen opstår flere steder på sitet. A) Der mangler en beskrivelse af de enkelte links eller billeder, der linker til andet på sitet eller ud af sitet. B) Der mangler et titel tag på vores scroll to-top funktion. Fejlen forventes udbedret 2. halvår i 2021.
 • 2.4.7 Synlig fokus
  Enhver tastaturbetjent brugergrænseflade har en betjeningstilstand, hvor tastaturfokusindikatoren er synlig. Man kan ikke navigere med tastaturet i vores formularer. Vi står overfor at skulle udskifte vores formular-løsning. Fejlen forventes udbedret 2. halvår i 2021
 • 4.1.2 Navn, rolle, værdi
  For alle brugergrænsefladekomponenter (herunder, men ikke alene formularelementer, links og komponenter, der er genereret via scripts) gælder det, at navn og rolle kan bestemmes programmeringsmæssigt. Indtastningsfelter skal altid indeholde en beskrivelse, som er eksplicit tilknyttet til feltet, for at sikre, at brugere, der anvender hjælpeteknologier, også ved, hvad feltet er til for. Problemet opstår i forbindelse med vores kontaktformular. Fejlen forventes udbedret 2. halvår i 2021

Uforholdsmæssig stor byrde

 • 1.2.1 Rent lydindhold (audio only) og rent videoindhold (video only) (forudindspillet)
  For forudindspillet rent lydindhold og forudindspillet rent videoindhold gælder følgende, undtagen når video eller lyd udgør et mediealternativ til tekst og klart er markeret som sådan: Forudindspillet rent lydindhold. Der skal leveres et alternativ til tidsafhængige medier, som præsenterer information, der svarer til forudindspillet rent lydindhold. Forudindspillet rent videoindhold. Der skal leveres enten et alternativ til tidsafhængige medier eller et lydspor, som præsenterer information, der svarer til forudindspillet rent videoindhold. Det er en uforholdsmæssig stor byrde, hvis vi skal transskribere al gammelt lyd- og videoindhold, der ligger på VIAs hjemmesider, produceret før september 2020. Fejlen forventes ikke udbedret, men vi transskriberer fremadrettet al video og lydmateriale.
 • Gamle pdf’er og studieordninger er ikke optimeret.
  Mange af vores uddannelser har gamle studieordninger liggende, som de facto ikke bliver efterspurgt eller læst. Filerne bliver ikke optimeret, idet nye studerende optages på nye tilgængeliggjorte studieordninger. Det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at optimere mere end 100 filer.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har løbende fokus på at forbedre webtilgængeligheden på samtlige af VIAs websites. For hvert enkelt site har vi udarbejdet en plan for at løse de tekniske issues, vi har derudover blandt vores redaktører et øget fokus på webtilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.