Tilgængelighedserklæring

Københavns Voksenuddannelsescenter forpligter sig til at gøre webstedet https://kvuc.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://kvuc.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Københavns Voksenuddannelsescenter, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://kvuc.dk/

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatisk og manuel test

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.3.1 Information og relationer
  Webstedet indeholder sider, hvor HTML bruges til at formatere indhold og formularer, og hvor inputfelter mangler beskrivelse i tilknytning til inputfelt. Endvidere indeholder webstedet utilgængelige PDF-dokumenter. Fejlen forventes udbedret 1. halvår af 2021.
 • 1.4.1 Anvendelse af farve
  Webstedet indeholder links, der kun er angivet med farve. Fejlen forventes udbedret 1. halvår af 2021.
 • 1.4.3 Kontrast (minimum)
  Webstedet har indhold, der ikke lever op til regler om kontrastforhold. Der er bl.a. mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 1.4.10 Ombrydningsvisning
  Der er sider på webstedet, der mister indhold ved visning i 320*256. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 1.4.13
  Der er sider på webstedet, hvor nyt indhold vises ved hover og fokus uden mulighed for at skjule dette indhold igen. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 2.1.1 Tastatur
  Webstedet indeholder komponenter og menuer, der ikke kan tilgås og anvendes via tastatur. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 2.1.2 Ingen tastaturfælder
  Webstedet indeholder indholdselementer, hvor det ikke er muligt at flytte fokus fra et elementer med tastaturet. Fejlen forventes udbedret 1. halvår af 2021.
 • 2.2.2 Pause, stop, skjul
  Webstedet har indhold, der starter automatisk og uden mulighed for at pause, skjule eller stoppe det. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 2.4.1 Spring over blokke
  Der mangler funktionalitet til at springe over blokke af indhold, der gentages på flere sider. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 2.4.3 Fokusrækkefølge
  Der er sider og komponenter på webstedet, hvor der er fundet problemer med fokusrækkefølgen. Det kan give brugeren problemer med at forstå indholdet og betjene webstedet. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 2.4.4 Formål med links (i kontekst)
  Webstedet indeholder links, hvor formålet med linksne ikke kan bestemmes. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 2.4.7 Synligt fokus
  Webstedet har komponenter, der ikke modtager synligt fokus (en synlig tastaturfokusindikator), eller hvor fokus er utydeligt. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold
  Der er på webstedet indhold på engelsk, hvor dette ikke er opmærket i koden. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 3.2.2 Ved input
  Webstedet indeholder formularer, der skifter kontekst uden aktiv input fra brugeren. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 3.3.1 Identifikation af fejl
  Webstedet indeholder fejlbeskeder, der ikke bliver oplæst af skærmlæser. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
  Webstedet indeholder formularer med inputelementer, der mangler instruktioner i form af etiketter og instruktioner. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 4.1.1 Parsing
  Webstedet indeholder parsing-fejl, hvor W3's validatorværktøj angiver, at der er fejl i koden. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 4.1.2 Navn, rolle, værdi
  Webstedet indeholder input-felter, hvor der mangler beskrivelser, som er eksplicit tilknyttet det specifikke felt. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • 4.1.3 Statusbeskeder
  Webstedet indeholder fejlbeskeder, der ikke er opmærket korrekt og derfor ikke bliver læst op af skærmlæsere. Fejlen forventes udbedret 1. halvår 2021.
 • PDF'er
  Webstedet indeholder PDF'er, der ikke er tilgængelige. Der er sat et arbejde i gang med at gøre disse tilgængelige. Forventes udbedret 1. kvartal 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • PDF'er lagt på websitet før 23. september 2018
  Utilgængelige PDF'er, som er offentliggjort før 23. september 2018, og som ikke er nødvendige for aktive administrative processer, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
 • Video
  Video uden undertekster, uden synstolkning og uden beskrivelse af fysiske handlinger og lyde, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har løbende fokus på at forbedre webtilgængeligheden på sitet. Til at monitorere og rapportere status for webtilgængeligheden benytter vi Siteimprove, så vi løbende kan rette op på evt. nye issues, der kan opstå i det videre arbejde med webstedet. For allerede kendte issues har vi udarbejdet en plan for opfølgning og udbedring.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.