Tilgængelighedserklæring

Thisted Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://kulturrummet.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://kulturrummet.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Thisted Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://kulturrummet.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: KulturRummet.dk er vurderet og gennemgået v.hj.a SiteImproves accessibility checker. KulturRummet.dk integrerer indhold fra event-sitet Thy360.dk samt biblioteksløsninger fra bibliotekernes fælles hjemmesidesystem. Sidstnævnte har fået lavet en ekstern test af webtilgængeligheden af konsulentfirmaet Sensus. Brugerne vil dog opleve at de fortsat er på KulturRummet.dk, derfor har vi inkorporeret deres webtilgængelighedsindhold på de områder der derfor også vedrører os.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontraster (bib.Kulturrummet.dk) (WCAG 1.4.3)
  Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx. hjælpetekster.
 • Inputfelter og knapper (bib.kulturrummet.dk) (WCAG 2.4.6)
  Der er eksempler på, at inputfelter eller knapper mangler en label, fx søgeknappen.
 • Layout (bib.kulturrummet.dk) (WCAG 1.3.1)
  Der er eksempler på, at formularer indeholder elementer, som hører logisk sammen, men som ikke er grupperet. Fx kategorier under arrangementer.
 • Tastatur (bib.kulturrummet.dk) (WCAG 2.1 1)
  Der er funktioner, der ikke kan betjenes fuldt ud via tastatur, fx. lån, reserveringer, mellemværender, filtrering / søgning på arrangementer, kontaktformularen.
 • Fokusrækkefølge (bib.KulturRummet.dk) (WCAG 2.4.3)
  Der er eksempler på, at fokuserbare komponenter ikke opnår fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne, fx mangler datovælger ved søgning på arrangementer fokus, overskrifter er ikke semantisk HTML, dvs. h1, h2 eller h3.
 • Billeder (bib.Kulturrummet.dk) (WCAG 1.1.1)
  Der er eksempler på, at dekorative billeder ikke er skjult for skærmlæsere (tom alt-tag mangler). Endvidere mangler der beskrivende tekster til billeder, der indsættes i indholdsfelter.
 • Billeder (kulturrummet.dk) (WCAG 1.1.1)
  Der er billeder uden alt-tag
 • HTML (kulturrummet.dk) (WCAG 1.1.1)
  Der er eksempler på HTML-formateret indhold der giver udfordringer
 • Links (kulturrummet.dk) (1.4.1 og 2.4.4)
  Links vises kun med farver og linkstekst er for generisk og/eller samme linkstekst bruges til flere forskellige destinationer.
 • iFrame (kulturrummet.dk) (WCAG 4.1.2)
  Der mangler beskrivelser af iFrame

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Inputfelter og unikke id'er (bib.Kulturrummet.dk9 (WCAG 1.3.1)
  Der er eksempler på at inputfelter har samme id´er, hvor disse burde være unikke.
 • Linkede billeder (bib.Kulturrummet.dk) (WCAG 2.4.4)
  Der er eksempler på, at billeder ikke har en beskrivende linktekst, fx. oversigten over biblioteker.
 • Fokusrækkefølge (bib.Kulturrummet.dk) (WCAG 2.4.3)
  Navigation i forsidekarruseller via tabulering er vanskelig, man møder mange gentagelser ved brug af skærmlæser og kan kun få fat i det første materiale.
 • Synligt fokus (bib.Kulturrummet.dk) (WCAG 2.4.7)
  Der er flere eksempler på, at der mangler synligt fokus, fx. i nyhedsoversigten, forsidekarrusel.
 • Kontrast (bib.Kulturrummet.dk) (WCAG 1.4.3)
  Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx. tekster i overlays på forskellige indholdstyper samt forsidekarrusel, pile til navigation.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Kulturrummet er i dialog med 7nord - webudviklerne bag kulturrummet.dk Målet er at udbedre systematiske tekniske fejl og klæde lokale redaktører bedst muligt på, så krav om webtilgængelig bliver overholdt fremadrettet. Nyheder af ældre dato vil ikke blive rettet, da det er en uforholdsmæssig stor byrde. Thy360.dk (integreret indhold) Eventsitet Thy360.dk er under relancering. Vi formoder at det er i luften i en helt ny version i foråret 2021. Webtilgængelighed er for øje fra starten af i den nye portal. Det digitale folkebibliotek (integreret indhold) Det Digitale Folkebibliotek, som leverer bibliotekernes hjemmesidesystem, har oplyst at de har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet. De konkrete tekniske fejl og mangler, som er blevet identificeret i undersøgelserne af webtilgængeligheden, er gennemgået og udbedres, såfremt der ikke er tale om uforholdsmæssig stor byrde. Derudover er der lavet vejledning og undervisningsmateriale til bibliotekernes webredaktører. De beskrevne initiativer forventes at være gennemført i løbet af 2020. Det Digitale Folkebibliotek gennemfører herefter en ny test af den tekniske tilgængelighed. Det Digitale Folkebibliotek har endvidere sat gang i udviklingen af næste generation af hjemmesiden. Her stilles der krav om tilgængelighed som en del af udviklingen. Dette skal sikre, at den kommende version af sitet i endnu højere grad lever op til loven om tilgængelighed.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.