Tilgængelighedserklæring

Københavns Universitet forpligter sig til at gøre webstedet https://www.ku.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.ku.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Københavns Universitet, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.ku.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test via Siteimproves Accessibility-modul, samt manuelt vurdering via stikprøvekontrol.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • a. PDF'er
  KU har PDF'er forskellige steder på domænet, som endnu ikke overholder tilgængelighedskravene, men som forventes at være klar per 1.7.2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • a. Nyheder og arrangementer fra før 2018
  Det vurderes, at nyheder og arrangementer fra før 2018 generelt har lille relevans. KU vurderer det som værende en uforholdsmæssig stor byrde at gøre indholdet tilgængeligt sidernes besøgstal taget i betragtning.
 • b. Samlinger af bachelorprojekter, specialer, ph.d.-afhandlinger og videnskabeligt materiale
  KU har en række samlinger af bachelorprojekter, specialer, ph.d.-afhandlinger og videnskabeligt materiale liggende på domænet, som KU vurderer ikke er til den brede offentlighed men til en snæver målgruppe. Se en liste på https://webguide.ku.dk/retningslinjer-og-info/tilgaengelighed/was/

Ikke omfattet af loven

 • a. Dokumenter lagt på ku.dk før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • b. Videoer og lydfiler uploadet før 23. september 2020
  Videoer og lydfiler fra før 23. september 2020 er ikke gjort tilgængelige.
 • c. Arkiver
  KU har en række sites, der kan kvalificeres som arkiver, og som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019. Se en liste på https://webguide.ku.dk/retningslinjer-og-info/tilgaengelighed/was/
 • d. Kulturhistoriske samlinger
  KU har en række sites, der kan kvalificeres som kulturhistoriske samlinger ikke reproduktioner af genstande fra kulturhistoriske samlinger, som ikke kan gøres fuldt tilgængelige på grund af uforenelighed af tilgængelighedskravene. Se en liste på https://webguide.ku.dk/retningslinjer-og-info/tilgaengelighed/was/

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

KU gør fortsat en stor indsats for at sørge for tilgængeligt indhold, via både teknisk og administrativ understøttelse. KU sikrer fremadrettet en fælles governance på tilgængelighedsarbejdet.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.