Tilgængelighedserklæring

Kredsløb A/S forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kredslob.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kredslob.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Kredsløb A/S, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kredslob.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Gennemgang i samarbejde med vores WCMS-leverandør. - Samt https://monsido.com/platform/web-accessibility

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Iframes
  Der anvendes iFrames på vores hjemmeside (visning af indhold fra eksterne kilder). Dette indhold er ikke nødvendigvis tilgængeligt. Vi arbejder løbende på at kortlægge og løse evt. problemer på dette område. Brugerne kan kontakte kundeservice på 77881010
 • Farvekontrast
  Vi har et omfattende katalog af farvekombinationer. Én kombination, hvid tekst (18 px) på grøn baggrund - er ikke tilgængelig. Vi arbejder på en løsning.
 • Kort
  Vi anvender flere kortløsninger - som ikke er tilgængelige. Vi er i gang med en konsolidering af vores kort-teknologier. Fx. dette kort: https://www.kredslob.dk/produkter-og-services/fjernvarme/skift-til-fjernvarme Brugerne kan kontakte kundeservice på 77881010

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Vejledninger af særlig tekniks karakter
  Vi har en række vejledninger til specialister. Specialister anvender disse vejledninger i forbindelse med installation af vores ydelser. Vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på vejledningernes besøgstal og målgruppe.
 • Synstolkning af infovideoer
  Ikke alle videoer på kredslob.dk er ikke synstolket. I disse videoer, fremgår der ikke informationer / indhold, som ikke findes i speak eller undertekstning.

Ikke omfattet af loven

 • Video
  Video som er offentliggjort før den 23. september 2020.
 • Kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug
  En række kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug, har ikke noget tekstalternativ.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Kredslob har installeret skabeloner og tilgængelighedstjekker, som gør det muligt at kortlægge og løse tilgængelighedsproblemer fremadrettet. I løbet af 2022 iværksættes en indsats ifht. iFrame-løsninger.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.