Tilgængelighedserklæring

Nævnenes Hus forpligter sig til at gøre webstedet https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Nævnenes Hus, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet og benyttet Qual Web til kontrol af websider, tilføjelsesprogrammet Accessibility Assitant til kontrol af Word-dokumenter og PAC 21 til kontrol af PDF-dokumenter. 

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Mærkningsfunktion
  Klageportalen indeholder en mærkningsfunktion når førsteinstanser skal tilføje filer, hvor kontrastforholdene i hjælpeteksten ikke lever op til standarden i sin nuværende form. Løsning forventes implementeret i efteråret 2023.
 • Dokumenter leveret af offentlig myndigheder
  Klageportalen indeholder dokumenter, som er publiceret efter den 23. september 2018 og leveret af anden offentlig myndighed. Nogle af disse dokumenter lever ikke op til standarden for webtilgængelighed. Har man behov for et tilgængeligt alternativ til indholdet, er man altid velkommen til at ringe til Nævnenes Hus på tlf.: 72 40 56 00, hvor en medarbejder vil læse de relevante tekster op.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Sagsdokumenter publiceret af Nævnenes Hus før november 2023
  Nævnenes Hus vurderer at dokumenter, som indgår i sagsbehandling og er blevet publiceret af Nævnenes Hus på klageportalen frem til november 2023, som uforholdsmæssig stor byrde. Indholdet vurderes som uforholdsmæssig stor byrde på baggrund af de ressourcer, det vil kræve at tilgængeliggøre dem, set i forhold til efterspørgsel. En analyse af antallet og omfanget af dokumenter på klageportalen, som er produceret af Nævnenes Hus, konkluderer, at det vil kræve +16.000 timer at tilgængeliggøre dem, hvor Nævnenes Hus ikke har modtaget henvendelser for indhentning af tilgængelige versioner af dokumenterne. Nævnenes Hus har i efteråret 2023 igangsat en generel tilgængelighedsoptimering af dokumenter, som vi publicerer som del af klagesager. Nævnenes Hus forventer, at alle dokumenter, som er publiceret af Nævnenes Hus fra november 2023 vil leve op til tilgængelighedskravene. Har man behov for et tilgængeligt alternativ til indholdet, er man altid velkommen til at ringe til Nævnenes Hus på tlf.: 72 40 56 00, hvor en medarbejder vil læse de relevante tekster op.

Ikke omfattet af loven

 • Tredjepartsindhold
  Klageportalen indeholder dokumenter, som er leveret af tredje parter, der hverken er finansieret eller udviklet af eller er under kontrol af Nævnenes Hus. Disse dokumenter er ikke omfattet af webtilgængelighedsloven, hvorfor dokumenterne ikke leveres i et tilgængelig format, jf. webtilgængelighedslovens § 1, stk. 5, nr. 5.
 • Dokumenter fra før 23. september 2018
  Dokumenter offentliggjort på klageportalen før den 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer, jf. webtilgængelighedslovens § 1, stk. 5, nr. 1.
 • Kort
  Klageportalen indeholder en kortfunktion, der fungerer som supplement til angivelse af geografisk placering. Det er ikke muligt at gøre kortfunktionen tilgængelig i sin anvendelse. Kortfunktionen er ikke omfattet af webtilgængelighedsloven, jf. webtilgængelighedslovens § 1, stk.5, nr.
 • Historisk indhold publiceret før den 23. september 2019
  Da Nævnenes Hus ikke opdaterer eller redigerer websider og dokumenter på Klageportalen, opfattes indhold publiceret før den 23. september 2019 som arkiver (historiske data), jf. webtilgængelighedslovens § 1, stk. nr. 8. Har man behov for et tilgængeligt alternativ til indholdet, er man altid velkommen til at ringe til Nævnenes Hus på tlf.: 72 40 56 00, hvor en medarbejder vil læse de relevante tekster op.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder løbende på optimering af Klageportalens tilgængelighed med udvikling af de tekniske løsninger. Vi uddanner løbende vores medarbejdere i at tilgængelighedsoptimere det indhold, der lægges på hjemmesiden. Vi stiller krav til vores leverandører om at levere tilgængelige løsninger og indhold. Vi anvender alene forkortelser, der er blevet en del af sprogbrugen i den tekst, de umiddelbart indgår i.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.