Tilgængelighedserklæring

Københavns Professionshøjskole forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kp.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kp.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Københavns Professionshøjskole , hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kp.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves Accessibility Tool.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder
  En række billeder mangler alt-tekster.
 • PDF'er
  En del pdf’er lever ikke op til webtilgængelighedskravene
 • Mindre tekniske udeståender
  • Beholderelementet er tomt • Rollen er ikke i den påkrævede kontekst • Iframe-element uden et tekstalternativ • Det skjulte element har et fokuserbart indhold • Element-id'erne er ikke entydige • Tekst afkortes, når størrelsen tilpasses • Formularfeltet er ikke markeret • Den synlige label og tilgængelighedsnavnet stemmer ikke overens • Link uden et tekstalternativ • Tomme overskrifter • Farvekontrasten er ikke tilstrækkelig • Billede uden et tekstalternativ • Links kan ikke identificeres tydeligt

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Synstolkning af videoer
  At tilgængeliggøre alle pdf’er, da det kræver at vi får Word-filen som pdf’en er baseret på. Det er et større arbejde, især ift. ældre pdf’er og pdf’er vi har modtaget af eksterne samarbejdspartnere. Dette skal også ses ift. udbyttet, da en del pdf-filer har meget få klik

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har en fastansat webkonsulent med det overordnede ansvar for webtilgængelighed, herunder også subsites, og en timelønnet studentermedhjælper til at assistere Vi bruger Siteimproves Accessibility-værktøj til at overvåge og fejlretter løbende og med ekstra fokus på nyt indhold. Nogle rettelser kræver eksterne leverandører, så der kan processen vare længere tid Vi prioriterer de mest besøgte og sider, og de sider der understøtter studievalg for vores primære målgruppe Vi bruger cms’et Wordpress, der generelt bruger nogle webskabeloner der overholder de fleste tekniske webtilgængelighedskrev Når vi lægger nye pdf’er på, søger vi at få fat original-Word-filen, så den kan tilgængeligheds-gøres vha Accessability Assistant-pluginnet i Word

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.