Tilgængelighedserklæring

KOMBIT forpligter sig til at gøre webstedet https://koreprovebooking.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://koreprovebooking.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KOMBIT , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://koreprovebooking.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Gennemgang af specialister i tilgængelighed (Sensus ApS)

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontrolpunktsoversigt
  Oversigt over kontrolpunkter, som overholdes i løsningen (markeret med x): ☒1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold ☒1.2.1 Rent lydindhold og rent videoindhold ☒1.2.2 Undertekster (forudindspillet) ☒1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ ☒1.2.4 Undertekster (direkte) ☒1.2.5 Synstolkning ☒1.3.1 Information og relationer ☒1.3.2 Meningsfuld rækkefølge ☒1.3.3 Sensoriske egenskaber ☒1.3.4 Retning ☐1.3.5 Identificering af inputformål ☒1.4.1 Anvendelse af farve ☒1.4.2 Kontrol af lyd ☐1.4.3 Kontrast (minimum) ☐1.4.4 Ændring af tekststørrelse ☒1.4.5 Billeder af tekst ☐1.4.10 Ombrydningsvisning ☐1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold ☐1.4.12 Tekstafstand ☒1.4.13 Indhold ved svævepegning eller fokus ☒2.1.1 Tastatur* ☐2.1.2 Ingen tastaturfælde ☒2.1.4 Genvejstaster ☐2.2.1 Justerbar tastehastighed ☒2.2.2 Pause, stop, skjul ☒2.3.1 Grænseværdi på tre glimt eller derunder ☒2.4.1 Spring over blokke ☐2.4.2 Sider har titler ☒2.4.3 Fokusrækkefølge* ☒2.4.4 Formål med links (i kontekst) ☒2.4.5 Flere måder ☒2.4.6 Overskrifter og etiketter ☒2.4.7 Synligt fokus ☒2.5.1 Pegebevægelser (Pointer Gestures) ☒2.5.2 Pege-annullering ☒2.5.3 Etiket i navn ☒2.5.4 Betjening via bevægelse ☒3.1.1 Sproget på siden ☒3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold ☒3.2.1 I fokus ☐3.2.2 Ved input ☒3.2.3 Konsekvent navigation ☒3.2.4 Konsekvent identifikation ☒3.3.1 Identifikation af fejl ☒3.3.2 Etiketter eller instruktioner ☒3.3.3 Fejlforslag ☒3.3.4 Forhindring af fejl ☐4.1.1 Parsing ☒4.1.2 Navn, rolle, værdi* ☒4.1.3 Statusbeskeder * Implementeret generelt, men få udeståender hvor specifik implementering påkrævet, f.eks. schroll via tastatur og auto-fokus ved kalender

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Pdf'er
  Udeståender på utilgængelige pdf’er. Dette udbedres i takt med, at der uploades nye versioner af pdf'erne.
 • Afvigende sprog
  Der er eksempler på sprog, der afviger fra løsningens naturlige sprog (dansk) på importerede elementer som f.eks. lister. Dette udbedres i det omfang, det er muligt at ændre sprog fra standardformularer og importerede elementer.

Ikke omfattet af loven

 • Retningslinje 1.2 Tidsafhængige medier
  Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

De uopfyldte kontrolpunkter, som er fundet i ekspertvurderingen, er gennemgået ét for ét. Kontrolpunkterne er prioriteret og udbedret efter en vurdering af, hvad der vægter højest for webstedets brugere. Release indeholdende de resterende udbedringer gennemføres primo 2021.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.