Tilgængelighedserklæring

Rudersdal Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kommuneplan2021.rudersdal.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kommuneplan2021.rudersdal.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Rudersdal Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kommuneplan2021.rudersdal.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Et ekspertfirma har gennemført tilgængelighedstesten af en tidligere version som en kombination af automatiserede tests (hvor dette er muligt) og manuelle vurderinger (hvor dette er nødvendigt). Den eksternt gennemførte vurdering har fungeret som guideline ifm færdigimplementering af det færdige site. Webanalyseværktøjet Siteimprove er brugt til vurdering af en række tilgængelighedsparametre.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tekniske forhold
  Der er identificeret en række tekniske problemer: Der er mangelfuld kontrast på brugergrænsefladekomponenter, grafisk indhold og tastaturfokusindikatoren på webstedet. Der opstår i enkelte tilfælde tab af indhold og funktionalitet, når teksten på webstedet er forstørret op til 200%. Der opstår tab af information og funktionalitet, når webstedet bliver vist i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom (svarende til en skærmopløsning på 320x256 pixels). Der er fejlagtig implementering af landmærker på webstedet. Der opstår problemer med fokusrækkefølgen på webstedet. Webstedet indeholder komponenter, der ikke modtager synligt fokus (en synlig tastaturfokusindikator). På webstedet synes man ikke at kunne bestemme navn, rolle eller værdi på nogle af brugergrænsefladekomponenterne. Hvis du har problemer med tekniske forhold på siden, kan du ringe til Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00. Så hjælper vi dig videre. En anden mulighed er at bruge den kontaktinformation, der findes på Kommuneplan 2021 hjemmesiden.
 • Redaktionelle forhold
  Der er identificeret problemer i forhold til det redaktionelle arbejde på websitet: Webstedet indeholder dekorativ grafik med alternativtekst og knapper med misvisende eller uden tekstbaserede alternativer. Webstedet indeholder fejl i overskriftopmærkningen, hvilket omfatter fejl i overskriftsstrukturen og visuelle overskrifter. Endvidere indeholder webstedet fejl i etiketter og forkert opmærkning af skjult indhold. Der er kort, hvor farve er anvendt til at formidle information, hvor der ikke er tilstrækkelig kontrast mellem farven, der anvendes til at identificere indhold, og baggrundsfarverne i kortet. Der er kort med mangelfuld kontrast mellem farverne, der anvendes til at identificere indhold. Hvis du har problemer med redaktionelle forhold på siden, kan du ringe til Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00. Så hjælper vi dig videre. En anden mulighed er at bruge den kontaktinformation, der findes på Kommuneplan 2021 hjemmesiden.
 • PDF-filer
  Politikker, by- og lokalplaner og andre typer af planer, strategier mv., som stadig er gældende, og som er publiceret før den 23. september 2018, bliver først gjort tilgængelige, når de opdateres og vedtages på ny. Hvis der ikke er angivet sprog, så kan du hovedsageligt regne med, at PDF-filen er på dansk. Vi har på websitet desuden en række rapporter, analyser, planer og præsentationer mv., som er udarbejdet af tredjepart, der ikke er fuldt tilgængelige. Hvis du har problemer med at læse en PDF-fil, kan du ringe til Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00. Så hjælper vi dig videre. En anden mulighed er at bruge den kontaktinformation, der findes på Kommuneplan 2021 hjemmesiden.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Kort, som ikke er til navigationsbrug
  Vi anvender i høj grad kort til at formidle den geografiske placering af mange emner, som strækker sig fra rammeområder til stier og erhvervsområder. Hvis du har problemer med at bruge et kort, kan du altid ringe til Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00. En anden mulighed er at bruge den kontaktinformation, der findes på Kommuneplan 2021 hjemmesiden.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Rudersdal Kommune arbejder løbende med sikringen af webtilgængeligheden. De forhold, som er blevet identificeret i undersøgelserne af webtilgængeligheden (tekniske såvel som redaktionelle) gennemgås og udbedres løbende.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.