Tilgængelighedserklæring

Haderslev Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://kommuneplan2021.haderslev.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://kommuneplan2021.haderslev.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Haderslev Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://kommuneplan2021.haderslev.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har forud for lanceringen af webstedet fået foretaget to evalueringer af en ekstern part. Den første evaluering er en overordnet vurdering af, hvorvidt COWI Plan (Den frontend-løsning, som mange kommuner bruger til deres kommuneplan) lever op til WCAG 2.1. Den anden evaluering er en vurdering af Haderslev Kommunes eget kommuneplansite. Begge evalueringer er foretaget af Lars Michael Sørensen fra Netvenlig.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.3.1 Informationer og relationer
  Overskrifterne i vores accordions følger ikke heading-rækkefølgen. Vi arbejder på, at overskriften på vores accordions bliver opmærket som H2 og underoverskrifterne for hver fold-ud menu bliver opmærket som H3 og under-underoverskrifter som H4.
 • 1.4.10 Ombrydningsvisning (Niveau AA)
  Siderne er ikke responsive for små skærmstørrelser (under iPhone 6/7/8 Plus-størrelse). Testet på en iPhone SE, forsvinder væsentlige dele af sidernes indhold ud under højrekant ved lodret visning: På forsiden er de første syv anslag usynlige for brugeren, fordi søgefeltet går ud under venstrekanten, ovenikøbet uden mulighed for vandret scroll. På Sektorplan overtager borgerinddragelses-dialogen siden totalt, også på mellemstore mobilskærme. Det er ikke muligt at lukke dialogen på små skærme, da "Luk"-funktionen ikke er synlig. På mellemstore skærme er knappen synlig, men dialogens indhold er delvist skjult under venstre kant og kan ikke scrolles frem. Vælger man alligevel den del af knappen "Giv din mening", får man en modal dialog, som ikke kan lukkes i lodret visning, hverken på små eller mellemstore mobilskærme.
 • 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold (Niveau AA)
  Links i vores kommuneplanrammer bør være på planens overskrift og ikke i en selvstændig celle.
 • 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold (Niveau AA)
  Tekstfeltet under tabeller skifter ikke sprog i koden og vil være utilgængelig for skærmlæserbrugere.
 • 3.2.2 Ved input (Niveau AA)
  Når man vælger et punkt på select-listen ændrer det automatisk sidens kontekst
 • 3.3.1 Identifikation af fejl (Niveau A)
  Der er visuel identifikation og beskrivelse af inputfejl, men fejlene annonceres ikke i skærmlæser.
 • 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (Niveau A)
  For radioknapper og checkbokse modtager skærmlæserbrugere ikke instruktioner vedrørende hvilket input, der skal tages stilling til.
 • 3.3.3 Fejlforslag (Niveau AA)
  Aria-requried eller tilsvarende teknik mangler på obligatoriske inputfelter.
 • 3.3.4 Forhindring af fejl (Niveau AA)
  Der ses ikke en mulighed for at fortryde, checke eller bekræfte indsendelse af input. Kriteriet retter sig specifikt mod tre typer af input (personlige, økonomiske og juridiske oplysninger), hvor det skal være opfyldt. Der er testet på en generisk formular og bedømmelsen er foretaget på det foreliggende grundlag.
 • 4.1.1 Parsing
  Koden validerer ikke.
 • 4.1.3 Statusbeskeder
  Ved indsendelse af input annonceres det ikke for brugeren, at siden er genindlæst med fejl, der skal rettes. Statusbesked for korrekt indsendt formular ("Thank you") annonceres ikke for skærmlæserbrugere, og bør være på dansk.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Baggrundsnotater med tabeller
  Vi har nogle baggrundsnotater (dokumenter), som indeholder tabeller af særlig teknisk karakter, som ikke er gjort webtilgængelige, da vi vurderer det som værende en uforholdsmæssig stor byrde ift. notaternes besøgstal.

Ikke omfattet af loven

 • Digitale kort
  Onlinekort og kortlægningstjenester er som udgangspunkt ikke omfattet af lov om webtilgængelighed, og kort, som udelukkende fungerer som en geografisk beskrivelse, er altid undtaget krav om tilgængelighed.
 • Lokalplaner fra før den 23. september 2020
  Lokalplaner, som er udarbejdet før den 23. september 2020 er ikke gjort webtilgængelige.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi underviser vores kolleger i, hvordan de laver webtilgængeligt indhold samt dokumenter. Vi har fået udarbejdet webtilgængelige skabeloner til vores dokumenter samt en AccessibilityFixer, som hjælper os med at lave webtilgængelige dokumenter. Vi stiller krav til vores samarbejdspartnere om at levere webtilgængelige PDF'er til os.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.